SMS servis

SMS servis Addiko banke

Da u svakom trenutku imate dostupne informacije o svom Addiko računu.

Potrebno vam je da stalno imate informaciju o stanju na svom računu? SMS servisom omogućavamo vam da izvršite upit u stanje dinarskog tekućeg računa, kao i da budete automatski obavešteni o određenim promenama na svom računu.  SMS servis Addiko banke se sastoji od 2 vrste usluga: SMS info i SMS alarma.

SMS info

Obaveštenja o:

 • autorizovanim transakcijama putem platnih kartica – ukoliko ste se izjasnili da želite da dobijate ovo obaveštenje
 • mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama
 • obaveštenje da je platna kartica pristigla u ekspozituru
 • može se ugovoriti po svim platnim karticama fizičkih lica (debitnim i kreditnim)
 • uspostavljanje SMS info je besplatno
 • održavanje SMS info je besplatno
 • pojedinačna SMS poruka poslata korisniku se ne naplaćuje

SMS alarm

Obaveštenja o računu:

 • uplate veće od X rsd
 • isplate manje od X rsd
 • stanje veće od X rsd
 • stanje manje od X rsd
 • stanje na računu u hh:mm
 • stanje na računu na upit
 • može ugovoriti po dinarskim tekućim računima na bazi pisanog zahteva klijenta
 • uspostavljanje SMS alarma je besplatno
 • održavanje SMS alarma je besplatno
 • pojedinačna SMS poruka poslata kroisniku se naplaćuje 9 dinara po poruci

Uvid u stanje po jednom računu je omogućeno slanjem SMS poruke «TR» na 2727 za sve mreže (Telekom, Telenor i VIP)

Uvid u stanje po više računa (sa prijavljenim jednim mobilnim brojem) je omogućeno slanjem SMS poruke «TR ?» na 2727 za sve mreže (Telekom, Telenor i VIP). Dobićete SMS poruku sa detaljnijim instrukcijama kako možete proveriti stanje po pojedinačnim računima.

Više detalja o usluzi možete dobiti pozivom Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".