SMS servis

SMS servis Addiko banke

Da u svakom trenutku imate dostupne informacije o svom Addiko računu.

Potrebno vam je da stalno imate informaciju o stanju na svom računu? SMS servisom omogućavamo vam da izvršite upit u stanje dinarskog tekućeg računa, kao i da budete automatski obavešteni o određenim promenama na svom računu.  SMS servis Addiko banke se sastoji od 2 vrste usluga: SMS info i SMS alarma.

SMS info Addiko SrbijaSMS info

Obaveštenja o:

 • autorizovanim transakcijama putem platnih kartica – ukoliko ste se izjasnili da želite da dobijate ovo obaveštenje
 • mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama
 • obaveštenje da je platna kartica pristigla u ekspozituru
 • može se ugovoriti po svim platnim karticama fizičkih lica (debitnim i kreditnim)
 • uspostavljanje SMS info je besplatno
 • održavanje SMS info je besplatno
 • pojedinačna SMS poruka poslata korisniku se ne naplaćuje

SMS alarm Addiko SrbijaSMS alarm

Obaveštenja o računu:

 • uplate veće od X rsd
 • isplate manje od X rsd
 • stanje veće od X rsd
 • stanje manje od X rsd
 • stanje na računu u hh:mm
 • stanje na računu na upit
 • može ugovoriti po dinarskim tekućim računima na bazi pisanog zahteva klijenta
 • uspostavljanje SMS alarma je besplatno
 • održavanje SMS alarma je besplatno
 • pojedinačna SMS poruka poslata kroisniku se naplaćuje 12 dinara po poruci

Uvid u stanje po jednom računu je omogućeno slanjem SMS poruke «TR» na 2727 za sve mreže (Telekom, Telenor i VIP)

Uvid u stanje po više računa (sa prijavljenim jednim mobilnim brojem) je omogućeno slanjem SMS poruke «TR ?» na 2727 za sve mreže (Telekom, Telenor i VIP). Dobićete SMS poruku sa detaljnijim instrukcijama kako možete proveriti stanje po pojedinačnim računima.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Više detalja o usluzi možete dobiti pozivom Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">28. februar 2017.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija