FX poslovanje i zaštita od rizika

FX poslovanje i zaštita od rizika Addiko banke

  • Nudimo kupovinu deviza kao i konverziju valuta po najpovoljnijim tržišnim uslovima
  • U cilju unapređivanja vašeg poslovanja nudimo vam i druge proizvode za zaštitu od rizika

Terminski ugovori

U slučaju da Vaša kompanija ima devizni priliv ili devizno plaćanje sa datumom u budućnosti, a želi da se obezbedi od promene deviznog kursa, Addiko banka je u mogućnosti da vam proda ili kupi devize sa datumom u budućnosti po kursu koji je fiksiran danas.

Vezano za terminski ugovor, Vaša kompanija može istovremeno pod preferencijalnim uslovima oročiti kod Addiko banke a.d. Beograd sredstva neophodna za izmirenje obaveza po osnovu ove transakcije, odnosno može Banci dati dinarski depozit pod preferencijalnim uslovima (u slučaju terminske kupovine deviza) ili devizni depozit (u slučaju terminske prodaje deviza).

FX swap

Ukoliko imate jednu valutu, a u ograničenom roku imate potrebe za drugom valutom, umesto da obavljate dve kupoprodaje deviza, Addiko banka vam nudi FX swap.

Ovaj proizvod podrazumeva razmenu određenih valuta na početku i na kraju FX swap ugovora, po unapred ugovorenim kursevima. Razlika u kursevma razmene valute sa početka i sa isteka FX swap ugovora u stvari predstavlja razliku u kamatnim stopama između dve valute koje se razmenjuju u FX swap ugovoru.

Kamatni Swap (IRS)

Ukoliko ste se zadužili po varijabilnoj kamatnoj stopi – EURIBOR-u ili LIBOR-u (ili planirate da se zadužite po varijabilnoj stopi), a očekujete rast kamatnih stopa u periodu trajanja obaveze vaše kompanije, Addiko banka vam kao zaštitu od kamatnog rizika nudi kamatni swap (IRS).

Dodatno, ovaj proizvod možete koristiti  i ukoliko imate obaveze po fiksnoj kamatnoj stopi, a mislite da će kamatne stope ostati na tekućem nivou odnosno da će nastaviti pad u periodu trajanja vaše obaveze. Koristeći kamatni swap (IRS) vaša kompanija može po ovom osnovu ostvariti pozitivan finansijski efekat, odnosno smanjiti troškove plaćanja ugovorene visoke fiksne kamatne stope.

Dakle, koristeći kamatni swap (IRS), vaša kompanija ima mogućnost da zameni izdatke po varijabilnoj kamatnoj stopi za izdatke po fiksnoj stopi (ili obrnuto), čime se štiti od rasta kamatne stope (odnosno profitira od stagnacije ili pada kamatne stope).

REPO poslovi

Pred ostalih klasičnih bankarskih proizvoda, Addiko banka nudi i usluge REPO poslova klijentima. Naime, ukoliko klijent ima potrebu za likvidnošću, a ima državne hartije od vrednosti koje ne želi da prodaje pre dospeća, klijent može da kroz REPO poslove sa odeljenjem sredstava dobije kroz kupoprodaju ovih hartija nedostajuća sredstva na ugovoreni rok.

Po REPO ugovoru, klijent prodaje banci hartiju i kupuje je po ugovorenoj ceni sa rokom u budućnosti, pri čemu klijent plaća kamatu u za korišćenje sredstava kroz razliku između otkupne i re-otkupne cene hartije.

Potrebno je samo da nas kontaktirate, a neko od naših zaposlenih će u najkraćem roku odgovoriti na vaš zahtev.

Ana Trkuljić
ana.trkuljic@addiko.com
+381 11 222 65 08

+381 60 818 31 97

 

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija