Addiko paketi

Zlatni paket

Odličan izbor ukoliko želite da raspolažete svojim sredstvima gde god da se nalazite, uz veliki broj uključenih usluga:

  • online bankarstvo (mobilno i elektronsko bankarstvo)
  • više plaćanja bez naknade tokom meseca putem kanala on-line bankarstva
  • mogućnost podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka bez naknade
ZLATNI
Tekući računOsnovni korisnik, tekući račun sa DinaCard debitnom karticom
Devizni računU EUR
U USD
KarticeDebit Mastercard platna kartica
 Addiko Mastercard kreditna kartica
On-line bankarstvoAddiko EBank
Addiko Mobile
SMS servisSMS servis aktivacija
SMS servis – besplatne alarm poruke
Upit stanja na bankomatuNa bilo kom bankomatu u zemlji3x bez naknade
Podizanje gotovog novcaAddiko bankomati u zemljineograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji2x bez naknade
PlaćanjaPutem kanala on-line bankarstva, odlazeće transakcije3x bez naknade
OsiguranjeKrađa i gubitak debitne platne kartice
Putno osiguranje
Pomoć u domaćinstvu u slučaju potrebe za
hitnim intervencijama
Pomoć na putu
MESEČNA NAKNADA560 RSD

Ne možete da se odlučite?

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Addiko Bank Srbija