Debit Mastercard kartica

 

O ukusima ne treba raspravljati.

Ali o vašoj inovativnoj beskontaktnoj Mastercard

kartici sa mirisom pričaće svi!

Debit Mastercard kartica

Kartica za tekući račun

 • Međunarodna debitna kartica vezana uz tekući račun
 • Plaćanje roba i usluga u zemlji, inostranstvu i na internetu
 • Podizanje gotovine na Addiko bankomatima i bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu

Dvovalutna kartica

 • Pored dinarskog tekućeg računa, na vaš zahtev, karticu možemo povezati i sa vašim deviznim računom u EUR. Dodatno možete izabrati i opciju potrošnje
  • opcija I – potrošnja u zemlji zadužuje isključivo dinarski tekući račun, a potrošnja u inostranstvu isključivo devizni račun u EUR
  • opcija II – potrošnja u zemlji zadužuje prvo dinarski račun, a u slučaju nedovoljnih sredstava i devizni račun. U slučaju potrošnje u inostranstvu zadužuje se prvo devizni račun u EUR, a potom dinarski račun

Prva kartica sa mirisom

Na poleđini Debit Mastercard kartice zagrebite označeni deo i ulepšajte dan Addiko mirisom!

Sigurna internet kupovina

 • Sve svoje Mastercard Addiko kartice možete registrovati za Sigurnu internet kupovinu
 • Koristićete ih na svim prodajnim mestima na internetu koja podržavaju sistem plaćanja putem Mastercard SecureCode
 • Na sajtu Addiko Banke možete aktivirati uslugu Sigurna internet kupovina

Beskontaktno plaćanje

beskontaktni POS uređaj AddikoDovoljno je prisloniti karticu na beskontaktni POS uređaj i transakcija je obavljena

Mastercard kartica beskontaktna - za iznose preko 1.500 RSDZa iznose do 4.000 dinara ne treba da ukucavate PIN, dok je svaku kupovinu iznad 4.000 dinara potrebno autorizovati PIN-om ili potpisom

Sami prislanjate karticu uz beskontaktni POS uređaj, bez potrebe da je predajete prodavcu

Kupovina se naplaćuje samo jednomKupovina se naplaćuje samo jednom bez obzira koliko puta se kartica prisloni, tako da nema mogućnosti za višekratnu naplatu iste kupovine

Ako POS na prodajnom mestuAko POS na prodajnom mestu nije beskontaktni uređaj, karticu možete koristiti na klasičan način umetanjem ili provlačenjem uz autorizaciju PIN-om ili potpisom

Addiko podizanje gotovine ili upit o stanju Pre prvog korišćenja, potrebno je napraviti jednu uobičajenu transakciju, bilo plaćanje na POS uređaju, podizanje gotovine ili upit o stanju na bankomatu čime se opcija beskontaktnog plaćanja automatski aktivira

Sigurna internet kupovina Addiko

Koje pogodnosti debitna kartica „Debit Mastercard“ ima za klijenta?

• Prilikom plaćanja računa Mastercard karticom u odabranim maloprodajnim objektima od sada možete istovremeno i da podignеte gotov novac. Više informacija možete pronaći OVDE.
• Za sada je navedena usluga omogućena na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. Više informacija možete pronaći OVDE.

 • Funkcionalne novine
  • Beskontaktno plaćanje (na bazi principa NFC (eng. near field communication) tehnologije)
  • Dvovalutna kartica sa dve opcije potrošnje sredstava sa deviznog računa
  • Još sigurnija kupovina na internetu putem ‘Addiko Sigurne internet kupovine’, i Mastercard SecureCode sigurnosnih standarda
 • Dodatne novine
  • Prva Addiko kartica sa mirisom u Srbiji koji ćete ostetiti kada zagrebete poleđinu
  • Poseban vertikalni dizajn podataka na kartici
 • I dalje su na raspolaganju sve klasične funkcionalnosti kartice
  • Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, kao i na internetu
  • Podizanje gotovine na Addiko bankomatima i bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu
  • Ulaz u 24-časovnu samouslužnu zonu Addiko ekspozitura i drugih banaka

Banka, na zahtev korisnika, pored dinarskog tekućeg računa, Debit Mastercard karticu može vezati i za devizni tekući račun otvoren u valuti EUR. U tom slučaju korisnik može izabrati dve opcije za potrošnju.

Opcija 1 – Jedna kartica, dva računa:

Potrošnja u zemlji zadužuje isključivo dinarski tekući račun, a potrošnja u inostranstvu isključivo devizni tekući račun u EUR. U slučaju transakcije u zemlji zadužuje se isključivo dinarski tekući račun do iznosa rapoloživih sredstava, odnosno za transakcije u inostranstvu isključivo devizni tekući račun u EUR. U slučaju da nema dovoljno raspoloživih sredstava na tekućem računu transakcija će biti odbijena. Ova opcija podrazumeva da sredstva sa dinarskog računa nisu dostupna za transakcije u inostranstvu, dok sredstva sa deviznog računa nisu dustupna za tranakcije u zemlji. Ali, klijent u svakom trenutku putem Addiko Mobile ili Addiko EBank aplikacija može vršiti prenos između ovih računa po povoljnom Addiko Digital kursu.

Opcija 2 – Kombinovana potrošnja:

Za potrošnju u zemlji i inostranstvu banka zadužuje i dinarski i devizni račun. Prilikom korišćenja kartice u zemlji najpre se vrši upit u stanje dinarskog tekućeg računa, a u slučaju nedovoljnog stanja, za ostatak iznosa transakcije i u devizni tekući račun. Prilikom korišćenja kartice u inostranstvu se najpre vrši upit u stanje deviznog tekućeg računa, a u slučaju nedovoljnog stanja, za ostatak iznosa transakcije i u dinarski tekući račun. U slučaju transakcije u zemlji, na sredstva sa deviznog tekućeg računa banka primenjuje kupovni kurs banke, dok u slučaju transakcije u inostranstvu banka, na sredstva sa dinarskog tekućeg računa, primenjuje prodajni kurs banke. Klijent u svakom trenutku putem Addiko Mobile ili Addiko EBank aplikacija može vršiti prenos između ovih računa po povoljnom Addiko Digital kursu.

 • Beskontaktno plaćanje (NFC – Near Field Communication) je bežična tehnologija koja radi na malim udaljenostima od samo nekoliko centimetara i to dodirom dva uređaja.
 • Dovoljno je prisloniti karticu na beskontaktni POS uređaj i transakcija je obavljena. Sami prislanjate karticu uz beskontaktni POS uređaj, bez potrebe da je predajete prodavcu.
 • Za iznose do 4.000 dinara nije potrebno ukucavati PIN, dok je svaku kupovinu iznad 4.000 dinara potrebno transakciju autorizovati PIN-om ili potpisom.
 • Kupovina se naplaćuje samo jednom, bez obzira koliko puta se prisloni kartica tako da nema mogućnosti za višekratnu naplatu iste kupovine
 • Ako POS na prodajnom mestu nije beskontaktni uređaj, karticu možete koristiti na klasičan način umetanjem ili provlačenjem uz autorizaciju PIN-om ili potpisom
 • Nema redova, čekanja, kartica niti brojanja novca.

Napomena: Pre prvog korišćenja beskontaktnog plaćanja s novom karticom, potrebno je napraviti jednu uobičajenu transakciju koristeći PIN, bilo plaćanje na POS uređaju, podizanje gotovine ili upit stanja na bankomatu.

 • Besplatna usluga koja osigurava najviši sepen sigurnosti prilikom plaćanja karticama na internetu.
 • Ovim putem svaki korisnik kartice može potvrditi autentičnost transakcije, čime se bitno smanjuje mogućnost zloupotrebe kartica na internetu.
 • Korisnik Addiko kartice će tako, svaki put, prilikom plaćanja na internetu potvrditi banci svoj identitet upisivanjem sigurnosnih elemenata: PIN-a (broja koji sam definiše prilikom aktivacije usluge); i jednokratne lozinke SMS OTP (One Time Password) koji će primiti na svoj broj mobilnog telefona prilikom svakog plaćanja.
 • Klijenti karticu mogu sami registrovati za uslugu Sigurne internet kupovine pre prve transakcije za plaćanje Debit Mastercard karticom na web stranici Addiko banke https://sigurna-kupovina.addiko.rs Na ovom sajtu se mogu i ažurirati svi podaci koje je klijent definisao.
 • Klijentima će automatski, prilikom sprovođenja prve transakcije, biti ponuđeno registrovanje za uslugu Sigurne internet kupovine. Ukoliko se u tom trenutku ne registruju, biće im dozvoljeno sprovođenje samo te jedne započete transakcije bez registracije. Pre sledeće transakcije klijent će morati da se registruje na uslugu kako bi se transakcija mogla sprovesti.
 • Klijent se za uslugu Sigurne internet kupovine registruje  samo jednom.

Napomena: Zbog sigurnosnih razloga i u interesu klijenata aktivacija usluge ‘Addiko Sigurna internet kupovina’ je obavezna. Za ovu uslug je neophodno da Banka ima tačan broj mobilnog telefona jer je prilikom registracije neophodno uneti brij telefona koji je prijavljen Banci.

Dnevni limiti potrošnje

 

 

IZNOS

BR. TRANSAKCIJA

STANDARD

ATM

40.000

3

POS kupovina

100.000

12

Uvecani

ATM

120.000

9

POS kupovina

300.000

36

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">24. avgust 2019.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija