Debit Mastercard kartica

Kartica za tekući račun

 • Međunarodna debitna kartica vezana uz tekući račun
 • Plaćanje roba i usluga u zemlji, inostranstvu i na internetu
 • Podizanje gotovine na Addiko bankomatima i bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu

Dvovalutna kartica

 • Pored dinarskog tekućeg računa, na vaš zahtev, karticu možemo povezati i sa vašim deviznim računom u EUR. Dodatno možete izabrati i opciju potrošnje
  • opcija I – potrošnja u zemlji zadužuje isključivo dinarski tekući račun, a potrošnja u inostranstvu isključivo devizni račun u EUR
  • opcija II – potrošnja u zemlji zadužuje prvo dinarski račun, a u slučaju nedovoljnih sredstava i devizni račun. U slučaju potrošnje u inostranstvu zadužuje se prvo devizni račun u EUR, a potom dinarski račun

Prva kartica sa mirisom

Na poleđini Debit Mastercard kartice zagrebite označeni deo i ulepšajte dan Addiko mirisom!

Sigurna internet kupovina

 • Sve svoje Mastercard Addiko kartice možete registrovati za Sigurnu internet kupovinu
 • Koristićete ih na svim prodajnim mestima na internetu koja podržavaju sistem plaćanja putem Mastercard SecureCode
 • Na sajtu Addiko Banke možete aktivirati uslugu Sigurna internet kupovina

Beskontaktno plaćanje

Dovoljno je prisloniti karticu na beskontaktni POS uređaj i transakcija je obavljena

Za iznose do 3.000 dinara ne treba da ukucavate PIN, dok je svaku kupovinu iznad 3.000 dinara potrebno autorizovati PIN-om ili potpisom

Sami prislanjate karticu uz beskontaktni POS uređaj, bez potrebe da je predajete prodavcu

Kupovina se naplaćuje samo jednom bez obzira koliko puta se kartica prisloni, tako da nema mogućnosti za višekratnu naplatu iste kupovine

Ako POS na prodajnom mestu nije beskontaktni uređaj, karticu možete koristiti na klasičan način umetanjem ili provlačenjem uz autorizaciju PIN-om ili potpisom

Pre prvog korišćenja, potrebno je napraviti jednu uobičajenu transakciju, bilo plaćanje na POS uređaju, podizanje gotovine ili upit o stanju na bankomatu čime se opcija beskontaktnog plaćanja automatski aktivira

Koje pogodnosti nova debitna kartica „Debit Mastercard“ ima za klijenta?

Prilikom plaćanja računa Mastercard karticom na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama od sada možete istovremeno i da podignеte gotov novac.
Više informacija možete pronaći OVDE.

 • Funkcionalne novine
  • Beskontaktno plaćanje (na bazi principa NFC (eng. near field communication) tehnologije)
  • Dvovalutna kartica sa dve opcije potrošnje sredstava sa deviznog računa
  • Još sigurnija kupovina na internetu putem ‘Addiko Sigurne internet kupovine’, i Mastercard SecureCode sigurnosnih standarda
 • Dodatne novine
  • Prva Addiko kartica sa mirisom / mirisna kartica
  • Poseban vertikalni dizajn podataka na kartici
 • I dalje su na raspolaganju sve klasične funkcionalnosti kartice
  • Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, kao i na internetu
  • Podizanje gotovine na Addiko bankomatima i bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu
  • Ulaz u 24-časovnu samouslužnu zonu Addiko ekspozitura i drugih banaka

Da li ove funkcionalnosti ima samo nova Debit Mastercard kartica ili sve kartice Addiko banke?

 • Za sada ove funkcionalnosti ima samo Debit Mastercard kartica, ali planiramo proširenje funkcionalnosti u istom pravcu i na svim ostalim Mastercard karticama iz ponude banke.
 • Beskontaktno plaćanje (NFC – Near Field Communication) je bežična tehnologija koja radi na malim udaljenostima od samo nekoliko centimetara i to dodirom dva uređaja.
 • Dovoljno je prisloniti karticu na beskontaktni POS uređaj i transakcija je obavljena. Sami prislanjate karticu uz beskontaktni POS uređaj, bez potrebe da je predajete prodavcu.
 • Za iznose do 3.000 dinara nije potrebno ukucavati PIN, dok je svaku kupovinu iznad 3.000 dinara potrebno transakciju autorizovati PIN-om ili potpisom.
 • Kupovina se naplaćuje samo jednom, bez obzira koliko puta se prisloni kartica tako da nema mogućnosti za višekratnu naplatu iste kupovine
 • Ako POS na prodajnom mestu nije beskontaktni uređaj, karticu možete koristiti na klasičan način umetanjem ili provlačenjem uz autorizaciju PIN-om ili potpisom
 • Nema redova, čekanja, kartica niti brojanja novca.

Napomena: Pre prvog korišćenja beskontaktnog plaćanja s novom karticom, potrebno je napraviti jednu uobičajenu transakciju koristeći PIN, bilo plaćanje na POS uređaju, podizanje gotovine ili upit stanja na bankomatu.

Banka, na zahtev korisnika, pored dinarskog tekućeg računa, Debit Mastercard karticu može vezati i za devizni tekući račun otvoren u valuti EUR. U tom slučaju korisnik može izabrati dve opcije za potrošnju.

Opcija 1 – Jedna kartica, dva računa:

Potrošnja u zemlji zadužuje isključivo dinarski tekući račun, a potrošnja u inostranstvu isključivo devizni tekući račun u EUR. U slučaju transakcije u zemlji zadužuje se isključivo dinarski tekući račun do iznosa rapoloživih sredstava, odnosno za transakcije u inostranstvu isključivo devizni tekući račun u EUR. U slučaju da nema dovoljno raspoloživih sredstava na tekućem računu transakcija će biti odbijena. Ova opcija podrazumeva da sredstva sa dinarskog računa nisu dostupna za transakcije u inostranstvu, dok sredstva sa deviznog računa nisu dustupna za tranakcije u zemlji. Ali, klijent u svakom trenutku putem Addiko Mobile ili Addiko EBank aplikacija može vršiti prenos između ovih računa po povoljnom Addiko Digital kursu.

Opcija 2 – Kombinovana potrošnja:

Za potrošnju u zemlji i inostranstvu banka zadužuje i dinarski i devizni račun. Prilikom korišćenja kartice u zemlji najpre se vrši upit u stanje dinarskog tekućeg računa, a u slučaju nedovoljnog stanja, za ostatak iznosa transakcije i u devizni tekući račun. Prilikom korišćenja kartice u inostranstvu se najpre vrši upit u stanje deviznog tekućeg računa, a u slučaju nedovoljnog stanja, za ostatak iznosa transakcije i u dinarski tekući račun. U slučaju transakcije u zemlji, na sredstva sa deviznog tekućeg računa banka primenjuje kupovni kurs banke, dok u slučaju transakcije u inostranstvu banka, na sredstva sa dinarskog tekućeg računa, primenjuje prodajni kurs banke. Klijent u svakom trenutku putem Addiko Mobile ili Addiko EBank aplikacija može vršiti prenos između ovih računa po povoljnom Addiko Digital kursu.

 • Besplatna usluga koja osigurava najviši sepen sigurnosti prilikom plaćanja karticama na internetu.
 • Ovim putem svaki korisnik kartice može potvrditi autentičnost transakcije, čime se bitno smanjuje mogućnost zloupotrebe kartica na internetu.
 • Korisnik Addiko kartice će tako, svaki put, prilikom plaćanja na internetu potvrditi banci svoj identitet upisivanjem sigurnosnih elemenata: PIN-a (broja koji sam definiše prilikom aktivacije usluge); i jednokratne lozinke SMS OTP (One Time Password) koji će primiti na svoj broj mobilnog telefona prilikom svakog plaćanja.
 • Klijenti karticu mogu sami registrovati za uslugu Sigurne internet kupovine pre prve transakcije za plaćanje Debit Mastercard karticom na web stranici Addiko banke https://sigurna-kupovina.addiko.rs Na ovom sajtu se mogu i ažurirati svi podaci koje je klijent definisao.
 • Klijentima će automatski, prilikom sprovođenja prve transakcije, biti ponuđeno registrovanje za uslugu Sigurne internet kupovine. Ukoliko se u tom trenutku ne registruju, biće im dozvoljeno sprovođenje samo te jedne započete transakcije bez registracije. Pre sledeće transakcije klijent će morati da se registruje na uslugu kako bi se transakcija mogla sprovesti.
 • Klijent se za uslugu Sigurne internet kupovine registruje  samo jednom.

Napomena: Zbog sigurnosnih razloga i u interesu klijenata aktivacija usluge ‘Addiko Sigurna internet kupovina’ je obavezna. Za ovu uslug je neophodno da Banka ima tačan broj mobilnog telefona jer je prilikom registracije neophodno uneti brij telefona koji je prijavljen Banci.

Do kada važe postojeće Visa Electron debitne kartice?

 • Postojeće VISA Electron kartice važiće najkasnije do datuma isteka koji je naveden na njima nakon čega će biti zamenjene novom Debit Mastercard karticom.
 • Svi korisnici debitnih kartica će po postojećoj praksi biti obavešteni o zameni kartice, a dodatno po dostavi kartice u ekspoziture svakom korisniku biće poslato i SMS obaveštenje o novodostavljenoj kartici uz poziv za preuzimanje.

Napomena: Banka namerava da najaktivnije VISA Electron kartice zameni u najkraćem roku kako bi korisnici što pre počeli sa korišćenjem nove Debit Mastercard kartice. Prvi ciklus zamene kartica planiran je već za april a proces bi se nastavio narednih meseci.

Od kada je moguće dobiti nove Debit Mastercard kartice?

 • Za nove korisnike, klijente koji počev od 21.03.2018. otvore paket tekućeg računa automatski će se izrađivati nove kartice.
 • Kod postojećih korisnika će se zamena vršiti na način opisan u prethodnom pitanju
 • Takođe će se postojećim korisnicima,prilikom zahteva za zamensku ili novu karticu usled gubitka ili krađe izrađivati nova Debit Mastercard kartica.

Ako klijent/korisnik ima važeću VISA Electron debitnu karticu, s rokom koji još nije blizu isteka i poželi novu karticu da li je moguće izvršiti zamenu?

 • Bilo bi nam drago da klijent poželi da što pre dobije novu karticu. Ipak, za sada je predviđeno da će se VISA Electron kartica u prvom ciklusu zameniti korisnicima kojima ona uskoro ističe, kao i najaktivnijim korisnicima debitne kartice.
 • Namera Banke je da do 31.12.2018. godine svim korisnicima VISA Electron kartica omogući da svoju karticu zamene za novu Mastercard debitnu karticu.
 • Ukoliko postojeći korisnik želi da odmah (dok još nije došao red na redovnu zamenu kartice) svoju karticu zameni novom Debit Mastercard debitnom karticom, moći će da zatraži zamenu uz standardni postupak u ekspozituri. Na zahtev korisnika kartice banka će izdati novu Debit Mastercard debitnu karticu.

 Šta je sa karticom za koju je već predat zahtev, a kartica još nije izdata? Koju karticu će korisnik dobiti?

 • Nove kartice izdaju se korisnicima koji su zahtev za karticu podneli počev od 21.03.2018 ili zatraže zamensku/novu karticu
 • Svi zahtevi podneti zaključno sa 20.03.2018. biće realizovani i klijentima će, u skladu sa zahtevom, biti izrađene VISA Electron ili Mastercard devizne kartice.

Ko plaća troškove izdavanja nove kartice?

 • Troškove zamene VISA Electron debitne kartice snosi banka. U konkretnom slučaju radi se o zameni postojećih kartica sa novim karticama koje imaju više funkcionalnosti što je dobra vest za klijenta.
 • Međutim, u slučaju gubitka ili krađe kartice, kao i zahteva klijenta za izradom nove kartice, banka izdavanje nove kartice naplaćuje u skladu sa važećim Tarifnikom

Koliko iznosi naknada za kupca koji na prodajnom mestu plaća debitnom karticom i menja li se tu nešto sa Debit Mastercard karticom?

 • Za debitne kartice Addiko banka nije do sada naplaćivala nikakvu naknadu, te neće ni sa novom debitnom karticom.

Koliko iznosi naknada ako korisnik plaća Debit Mastercard debitnom karticom na internetu i/ili u web shopovima? 

 • Za debitne kartice Addiko banka nije do sada naplaćivala nikakvu naknadu, te neće ni sa uvođenjem nove Debit Mastercard debitne kartice.

Koliko iznosi naknada za podizanje gotovine novom debitnom karticom na bankomatu Addiko banke? 

 • Addiko banka nije do sada naplaćivala naknadu za podizanje gotovine na svojim bankomatima, te neće ni sa uvođenjem nove debit Mastercard debitne kartice.

 Koliko sada iznosi godišnja članarina ili naknada za korišćenje Debit Mastercard debitne kartice? 

 • U sklopu paketa tekućih računa gde klijent dobija širi dijapazon usluga zasebno se ne naplaćuje naknada za izdavanje same kartice, tj. ona je pokrivena cenom paketa.

Da li od debitnih kartica Addiko Banka sada u ponudi ima samo ovu Debit Mastercard debitnu? 

 • Da
 • Kada postojećim VISA Electron debitnim karticama istekne rok kao nova kartica izdavaće se samo Debit Mastercard debitna kartica.
 • Takođe, postojeća Mastercard kartica uz devizni račun važiće do isteka, a najkasnije do 30.09.2018.

Ukoliko imam Addiko Visa Electron karticu i ona mi ističe tokom 2018 godine da li to znači da će mi ona biti zamenjena sa novom Debit Mastercard debitnom karticom?

 •  Da

Da li banka ima samo Mastercard kartice u svojoj ponudi? 

 • Ne, banka i dalje u svojoj ponudi ima i Visa kreditne kartice – Visa Revolving i Visa Gold

Da li će se nove Mastercard debitne kartice izdavati u paketima tekućih računa?

 •  Da

Hoće li se PIN broj za karticu menjati? 

 • Da
 • PIN za novu karticu ćete preuzeti u ekspozituri prilikom uručenja nove Debit Mastercard kartice.

Da li je ovo prva mirisna debitna kartica u svetu?

 • Ne, možemo to tvrditi sa 100% sigurnošću, ali u Srbiji jeste.

Šta klijent dobija sa mirisom i šta je tu prednost?

 • Beskontaktno plaćanje i dvovalutna funkcionalna je prednost, a miris je dodatna vrednost u smislu da ulepšava trenutak. Na primer više naučnih istraživanja je pokazao da miris jagode koji ćete ostetiti kada zagrebete poleđinu Addiko kartice pozitivno deluje na raspoloženje i podstiče telesnu aktivnost.

Dnevni i četvorodnevni limiti potrošnje

Vrsta i visina limitaBankomatiBankomati + POS uređaji
Dnevni4-dnevniDnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard40.0003160.00012100.00012300.00030
Uvećani*120.0009480.00036300.00036900.00090

* Zahtev za odobrenje uvećanog limita korisnik podnosi u ekspozituri Banke

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".