Addiko paketi

Platni račun sa osnovnim uslugama

Praktično rešenje za vaše potrebe:

  • tekući dinarski račun u banci (otvaranje, vođenje i gašenje platnog računa)
  • uplatu gotovog novca na platni račun i isplatu gotovog novca sa platnog računa na šalterima, bankomatima
  • izdavanje i korišćenje DinaCard debitne platne kartice
  • uslugu mobilnog i elektronskog bankarstva
  • usluge izvršavanja platnih transakcija: uspostavljanje trajnog naloga i direktnog zaduženja
  • popust na naloge u elektronskom ili mobilnom bankarstvu (u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica)
  • dostavljanje obaveštenja u vezi sa izvršenim platnim transakcijama-sms uslugu (u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica)
PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA
Tekući računTekući račun sa DinaCard debitnom karticomPlatni račun Addiko Tekući račun sa DinaCard debitnom karticom
Devizni računU EUR 
U USD 
KarticeDebit Mastercard platna kartica 
Addiko Mastercard kreditna kartica 
On-line bankarstvoAddiko EBankPlatni račun Addiko EBank
Addiko MobilePlatni račun Addiko Mobile
SMS servisSMS servis aktivacijaAddiko SMS servis aktivacija
SMS servis – besplatne alarm poruke 
Trajni nalogUspostavljanje trajnog nalogaAddiko Uspostavljanje trajnog nalog
Direktno zaduženjeUspostavljanje servisa direktnog zaduženjaUspostavljanje servisa direktnog zaduženja Addiko Srbija
Upit stanja na bankomatuNa bilo kom bankomatu u zemlji 
Podizanje gotovog novcaAddiko bankomati u zemljineograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji 
PlaćanjaPutem kanala on-line bankarstva, odlazeće transakcije 
OsiguranjeKrađa i gubitak debitne platne kartice 
Putno osiguranje 
Pomoć u domaćinstvu u slučaju potrebe za hitnim intervencijama 
Pomoć na putu 
Dozvoljeno prekroačenje Addiko Dozvoljeno prekroačenje
Izdavanje čekova (po čekovnom blanketu)  
MESEČNA NAKNADA150 RSD

Uz platni račun sa posebnim uslugama, dostupne su vam i dodatne usluge:

Uz ovaj račun, Korisnik može da zahteva i dodatne usluge:

 • koriščenje kreditne kartice;
 • dozvoljeno prekoračenje računa;
 • izdavanje čekova;
 • otvaranje i vođenje deviznog platnog računa.

Ne možete da se odlučite?

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">17. avgust 2022.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Addiko Bank Srbija