Addiko paketi

Platni račun sa osnovnim uslugama

Praktično rešenje za vaše potrebe:

  • tekući dinarski račun u banci (otvaranje, vođenje i gašenje platnog računa)
  • uplatu gotovog novca na platni račun i isplatu gotovog novca sa platnog računa na šalterima, bankomatima
  • izdavanje i korišćenje DinaCard debitne platne kartice
  • uslugu mobilnog i elektronskog bankarstva
  • usluge izvršavanja platnih transakcija: uspostavljanje trajnog naloga i direktnog zaduženja
  • popust na naloge u elektronskom ili mobilnom bankarstvu (u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica)
  • dostavljanje obaveštenja u vezi sa izvršenim platnim transakcijama-sms uslugu (u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica)
PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA
Tekući računTekući račun sa DinaCard debitnom karticom
Devizni računU EUR
U USD
KarticeDebit Mastercard platna kartica
Addiko Mastercard kreditna kartica
On-line bankarstvoAddiko EBank
Addiko Mobile
SMS servisSMS servis aktivacija
SMS servis – besplatne alarm poruke
Trajni nalogUspostavljanje trajnog naloga
Direktno zaduženjeUspostavljanje servisa direktnog zaduženja
Upit stanja na bankomatuNa bilo kom bankomatu u zemlji
Podizanje gotovog novcaAddiko bankomati u zemljineograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji
PlaćanjaPutem kanala on-line bankarstva, odlazeće transakcije
OsiguranjeKrađa i gubitak debitne platne kartice
Putno osiguranje
Pomoć u domaćinstvu u slučaju potrebe za hitnim intervencijama
Pomoć na putu
Dozvoljeno prekroačenje
Izdavanje čekova (po čekovnom blanketu)
MESEČNA NAKNADA150 RSD

Uz platni račun sa posebnim uslugama, dostupne su vam i dodatne usluge:

Uz ovaj račun, Korisnik može da zahteva i dodatne usluge:

 • koriščenje kreditne kartice;
 • dozvoljeno prekoračenje računa;
 • izdavanje čekova;
 • otvaranje i vođenje deviznog platnog računa.

Ne možete da se odlučite?

Obrada vaših kontakt-podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji pre sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 meseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu. Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti: https://www.addiko.rs/zastita-podataka.

Addiko Bank Srbija