Postupak uzbunjivanja

Postupak uzbunjivanja

Na osnovu člana 16 Zakona o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“ br. 128/2014), Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih („Službeni glasnik RS“ br.49/2015), i na osnovu Odluke Izvršnog odbora, Addiko Bank a.d.Beograd je donela Proceduru o uzbunjivanju.

Postupak uzbunjivanja predviđa dostavljanje informacija koje sadrže podatke o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i podatke radi sprečavanja štete velikih razmera.

Ovim putem se mogu prijaviti i druge vrste kriminalnih dela povezanih sa poslovanjem, kao što su zloupotreba, prevara, iznuda, korupcija, pranje novca, falsifikovanje (uključujući i falsifikovanje izveštaja i dostavljanje pogrešnih informacija regulatornim telima i državnim organima), ne ograničavajući se samo na gore navedeno.

Lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem je Ljiljana Cvijanović, ekspert za kontrolu regulatorne usklađenosti poslovanja.

Informacija u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem Ovlašćenom licu može se dostaviti:

  • neposrednom predajom pismena
  • putem interne pošte ili redovne pošte ili preporučenom pošiljkom N/R Ovlašćenog lica, Milutina Milankovića 7v, 11070 Novi Beograd
  • elektronskom poštom na e-mail adresu: uzbunjivanje@addiko.com (uključujući i dostavljanje putem Addiko intranet-a za zaposlene Banke)
  • saopštavanje neposrednim putem
  • putem telefona + 381 11 222 6174

U skladu sa zakonom, Uzbunjivač ima pravo na zaštitu. Svaka prijava će biti tretirana kao poverljiva, a Ovlašćeno lice je dužno da štiti podatke o ličnosti Uzbunjivača, odnosno podatke na osnovu kojih se može otkriti identitet Uzbunjivača.

Zloupotreba procesa uzbunjivanja je zabranjena zakonom i podrazumeva:

  • Svesno dostavljanje neistinitih informacija
  • Zahtevanje protivpravne koristi uz zahtev za postupanje u vezi za informacijom kojom se vrši uzbunjivanje

Upoznajte nas

Upoznajte naše rukovodstvo

Finansijski izveštaji

Addiko Bank Srbija