Postupak uzbunjivanja

Postupak uzbunjivanja

Na osnovu člana 16 Zakona o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“ br. 128/2014), Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih („Službeni glasnik RS“ br.49/2015), i na osnovu Odluke Izvršnog odbora, Addiko Bank a.d.Beograd je donela Proceduru o uzbunjivanju.

Postupak uzbunjivanja predviđa dostavljanje informacija koje sadrže podatke o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i podatke radi sprečavanja štete velikih razmera.

Ovim putem se mogu prijaviti i druge vrste kriminalnih dela povezanih sa poslovanjem, kao što su zloupotreba, prevara, iznuda, korupcija, pranje novca, falsifikovanje (uključujući i falsifikovanje izveštaja i dostavljanje pogrešnih informacija regulatornim telima i državnim organima), ne ograničavajući se samo na gore navedeno.

Lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem je Viktor Beraha, ekspert za kontrolu regulatorne usklađenosti poslovanja.

Informacija u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem Ovlašćenom licu može se dostaviti:

  • Pismeno
  • Elektronskom poštom na e-mail adresu: uzbunjivanje@addiko.com
  • Neposrednom predajom pismena
  • Običnom ili preporučenom pošiljkom N/R Ovlašćenog lica, Bulevar Mihaila Pupina 6, 11070 Novi Beograd
  • Usmeno

U skladu sa zakonom, Uzbunjivač ima pravo na zaštitu. Svaka prijava će biti tretirana kao poverljiva, a Ovlašćeno lice je dužno da štiti podatke o ličnosti Uzbunjivača, odnosno podatke na osnovu kojih se može otkriti identitet Uzbunjivača.

Zloupotreba procesa uzbunjivanja je zabranjena zakonom i podrazumeva:

  • Svesno dostavljanje neistinitih informacija
  • Zahtevanje protivpravne koristi uz zahtev za postupanje u vezi za informacijom kojom se vrši uzbunjivanje

Upoznajte nas

Upoznajte naše rukovodstvo

Finansijski izveštaji

Addiko Bank Srbija

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".