DinaCard Business platna kartica

DinaCard Business

DinaCard Business platna kartica Addiko banke je debitna kartica namenjena preduzetnicima i svim pravnim licima. Omogućava raspolaganje sredstvima sa dinarskog tekućeg računa do iznosa raspoloživog stanja.

Korisnici

 • DinaCard Business Debit kartica se izdaje svim klijentima, preduzetnicima i pravnim licima, prilikom otvaranja dinarskog tekućeg računa, kao i prilikom obnove već izdatih Mastercard Business debitnih kartica

Korišćenje i namena

 • za bezgotovinsko plaćanje na svim prodajnim mestima (POS uređaji) u zemlji sa istaknutim znakom DinaCard sistema.
 • podizanje novca na bankomatima u zemlji sa istaknutim znakom DinaCard sistema.
 • broj izdatih dodatnih kartica zavisi od zahteva klijenta

Karakteristike

 • Kartica se izdaje sa rokom važenja koji je upisan na kartici, nakon kojeg se automatski obnavlja. Korisnik može da upotrebi karticu uz uslov da u trenutku nastanka transakcije na računima povezanim za karticu ima pokriće.

Način naplate

 • Banka je ovlašćena da automatski zadužuje tekući račun klijenta u dinarima za troškove nastale korišćenjem kartice.

Od kada je moguće dobiti novu DinaCard Debit karticu?

 • Za korisnike iz Corporate segmenta, koji počev od 16.08.2018. otvore dinarski tekući račun i podnesu zahtev za izdavanje platne kartice, automatski će se izrađivati nova DinaCard kartica
 • Za nove korisnike iz Mikro segmenta, koji počev od 16.08.2018. otvore dinarski tekući račun ili paket usluga, automatski će se izrađivati nova DinaCard kartica
 • Postojeći Addiko klijenti i korisnici, koji do 16.08.2018. nisu preuzeli svoje nove ili obnovljene Mastercard business debitne kartice Banka će izraditi i uručiti DinaCard kartice
 • Takođe, postojećim korisnicima će se prilikom zahteva za zamensku ili novu karticu usled gubitka ili krađe izrađivati DinaCard Debit kartica, a na poseban zahtev i kartica drugog brand-a.

Dnevni i četvorodnevni limiti potrošnje

 • Potrošnja svakog pojedinačnog korisnika kartice ograničena je limitima određenim od strane zakonskog zastupnika klijenta koji se definišu prilikom zahteva za izdavanje kartice.
Addiko DinaCard Business

I malom biznisu je potrebna velika podrška!

Online preliminarna ponuda kreditnih proizvoda, bez odlaska u banku.

Pošaljite upit

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija