DinaCard Business platna kartica

DinaCard Business

DinaCard Business platna kartica Addiko banke je debitna kartica namenjena preduzetnicima i svim pravnim licima. Omogućava raspolaganje sredstvima sa dinarskog tekućeg računa do iznosa raspoloživog stanja.

Korisnici

 • DinaCard Business Debit kartica se izdaje svim klijentima, preduzetnicima i pravnim licima, prilikom otvaranja dinarskog tekućeg računa, kao i prilikom obnove već izdatih Mastercard Business debitnih kartica

Korišćenje i namena

 • za bezgotovinsko plaćanje na svim prodajnim mestima (POS uređaji) u zemlji sa istaknutim znakom DinaCard sistema.
 • podizanje novca na bankomatima u zemlji sa istaknutim znakom DinaCard sistema.
 • broj izdatih dodatnih kartica zavisi od zahteva klijenta

Karakteristike

 • Kartica se izdaje sa rokom važenja koji je upisan na kartici, nakon kojeg se automatski obnavlja. Korisnik može da upotrebi karticu uz uslov da u trenutku nastanka transakcije na računima povezanim za karticu ima pokriće.

Način naplate

 • Banka je ovlašćena da automatski zadužuje tekući račun klijenta u dinarima za troškove nastale korišćenjem kartice.

Od kada je moguće dobiti novu DinaCard Debit karticu?

 • Za korisnike iz Corporate segmenta, koji počev od 16.08.2018. otvore dinarski tekući račun i podnesu zahtev za izdavanje platne kartice, automatski će se izrađivati nova DinaCard kartica
 • Za nove korisnike iz Mikro segmenta, koji počev od 16.08.2018. otvore dinarski tekući račun ili paket usluga, automatski će se izrađivati nova DinaCard kartica
 • Postojeći Addiko klijenti i korisnici, koji do 16.08.2018. nisu preuzeli svoje nove ili obnovljene Mastercard business debitne kartice Banka će izraditi i uručiti DinaCard kartice
 • Takođe, postojećim korisnicima će se prilikom zahteva za zamensku ili novu karticu usled gubitka ili krađe izrađivati DinaCard Debit kartica, a na poseban zahtev i kartica drugog brand-a.

Dnevni i četvorodnevni limiti potrošnje

 • Potrošnja svakog pojedinačnog korisnika kartice ograničena je limitima određenim od strane zakonskog zastupnika klijenta koji se definišu prilikom zahteva za izdavanje kartice.

Imate potrebu za računom koji ćete koristiti za sve vrste transakcija.

Uz vođenje računa, na raspolaganju vam je i finansijski savetnik za Vaša pitanja.

Dinarski računi pravnih lica

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija