Lista reprezentativnih usluga sa pregledom naknada

Na ovoj stranici možete pronaći pregled usluga i naknada Addiko Bank a.d. za potrošače, preduzetnike i pravna lica , kao i liste reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom.

 

Lista reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom za pravna lica – mali biznis i preduzetnike

Reprezentativne usluge – preduzetnici i pravna lica

Pregled usluga i naknada za preduzetnike – početak primene: za klijente koji uđu sa Bankom u nov ugovorni odnos 28.05.2024. godine, a za postojeće klijente 14.07.2024. godine.

Pregled usluga i naknada – Platinasti paket
Pregled usluga i naknada – Srebrni paket
Pregled usluga i naknada – Zlatni paket
Pregled usluga i naknada – RSD račun

Pregled usluga i naknada za preduzetnike – važe od 09.03.2024. godine za postojeće klijente, a za preduzetnike nove klijente od 23.01.2024. godine

Pregled usluga i naknada – Platinasti paket
Pregled usluga i naknada – Srebrni paket
Pregled usluga i naknada – Zlatni paket
Pregled usluga i naknada – EUR račun
Pregled usluga i naknada – RSD račun

Informacija o usluzi promene platnog računa

Informacija za prenos računa

 

Lista reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom za pravna lica – privreda i preduzetnike

Reprezentativne usluge – preduzetnici i pravna lica

Pregled usluga i naknada za pravna lica – privreda – važe od 28.05.2024.

Pregled usluga i naknada – RSD račun

Pregled usluga i naknada za preduzetnike

Pregled usluga i naknada – EUR račun
Pregled usluga i naknada – RSD račun

Pregled usluga i naknada za pravna lica – privreda – važe od 23.01.2024.

Pregled usluga i naknada – EUR račun
Pregled usluga i naknada – RSD račun

Pregled usluga i naknada za preduzetnike

Pregled usluga i naknada – EUR račun
Pregled usluga i naknada – RSD račun

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">13. mart 2019.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija