Dinarski keš kredit „2 u 1“

Specijalna ponuda važi do 30.06.2024. godine

Podnesite zahtev odmah >>

Keš kredit (dinarski) „2 u 1“

Keš kredit i kredit za refinansiranje u jednom

Uz Addiko keš kredit obezbedite novac onda kada je to najpotrebnije, kada želite da ostvarite planove ali nemate dovoljno ušteđevine. Ukoliko imate obaveze u drugim bankama ili lizing kućama, uz pomoć dinarskog keš kredita objedinite ih u jednu mesečnu ratu. Imate i mogućnost refinansiranja kredita uz  dodatni keš.
Addiko keš kredit u dinarima odobravamo u kratkom roku i uz rok otplate do 71 mesec i bez troška obrade kredita.

Kes kredit u dinarima Addiko banke Prednosti Addiko keš kredita

 • Lako i brzo do odobrenja
 • Sada sa još povoljnijom fiksnom kamatnom stopom za podnošenje zahteva online
 • Bez troškova obrade zahteva, izveštaja Kreditnog biroa i menice
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza (više informacija klikom na link)
 • Ponuda važi za postojeće i nove klijente koji imaju ili otvore tekući račun i prenesu zaradu u Addiko banku

Pronađite željenu ratu i podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku, bez odlaska u banku!

Uslovi kredita

 • Fiksna kamatna stopa
 • Iznos kredita od 30.000 do 3.000.000 RSD
 • Rok otplate od 12 do 71 mesec
 • Nominalna kamatna stopa od 8,99% do 12,99% za podnošenje zahteva u ekspozituri za nove klijente
 • Nominalna kamatna stopa od 8,99%* do 12,95% u zavisnosti od iznosa za podnošenje zahteva online
 • Mogućnost refinansiranja postojećih obaveza i mogućnost osiguranja kredita
 • Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije: 200 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa: 150 RSD
 • Obavezan prenos zarade u roku od 60 dana od isplate kredita

*Kamatna stopa 8,99% odnosi se na kredite preko 1.200.000 RSD i ukoliko klijent aplicira i za Addiko Mastercard kreditnu karticu

Uslovi kredita

 • Varijabilna kamatna stopa
 • Iznos kredita od 30.000 do 3.000.000 dinara
 • Rok otplate od 12 do 71 mesec
 • Nominalna kamatna stopa od 9,39% (3,59% + 6M Belibor) do 15,39% (9,59% + 6M Belibor) za podnošenje zahteva u ekspozituri za nove klijente
 • Nominalna kamatna stopa od 11,90% (6,10% + 6M Belibor) do 14,39% (8,59% + 6M Belibor) u zavisnosti od iznosa, za podnošenje zahteva online
 • Mogućnost refinansiranja postojećih obaveza i mogućnost osiguranja kredita
 • Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije: 200 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa: 150 RSD
 • Obavezan prenos zarade u roku od 60 dana od isplate kredita
Iznos kredita1.200.000 RSD
Rok otplate71 mesec
Mesečna rata21.854,80 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)***8,99%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*10,01%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD
Mesečna naknada za vođenja kreditne partije200 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)1.551.690,46 RSD

* EKS je obračunat na dan 15.05.2024. godine sa dospećem prve rate 15.06.2024. godine
** Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci
*** Nominalna kamatna stopa je fiksna

Iznos kredita600.000 RSD1.200.000 RSD2.000.000 RSD
Rok otplate71 mesec71 mesec71 mesec
Mesečna rata10.927,40 RSD21.854,80 RSD36.424,66 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)***8,99%8,99%8,99%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*10,64%10,01%9,75%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD0 RSD0 RSD
Mesečna naknada za vođenja kreditne partije200 RSD200 RSD200 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD150 RSD150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)775.845,24 RSD1.551.690,46 RSD2.586.150,95 RSD

* EKS je obračunat na dan 15.05.2024. godine sa dospećem prve rate 15.06.2024. godine.
** Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci.
*** Nominalna kamatna stopa je fiksna.

Iznos kredita1.200.000 RSD
Rok otplate71 mesec
Mesečna rata22.093,30 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)***9,39%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*10,44%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD
Mesečna naknada za vođenja kreditne partije200 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)1.568.624,31 RSD

* EKS je obračunat na dan 15.05.2024. godine sa dospećem prve rate 15.06.2024. godine.
** Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci.
*** Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 6m Belibora i marže. Vrednost 6m Belibora na dan 31.12.2023. iznosi 5,80% i primenjuje se do 30.06.2024. godine.

Iznos kredita600.000 RSD1.200.000 RSD2.000.000 RSD
Rok otplate71 mesec71 mesec71 mesec
Mesečna rata11.046,65 RSD22.093,30 RSD36.822,16 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)***9,39%9,39%9,39%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*11,07%10,44%10,18%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD0 RSD0 RSD
Mesečna naknada za vođenja kreditne partije200 RSD200 RSD200 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD150 RSD150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)784.312,19 RSD1.568.624,31 RSD2.614.374,07 RSD

* EKS je obračunat na dan 15.05.2024. godine sa dospećem prve rate 15.06.2024. godine.
** Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci.
*** Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 6m Belibora i marže. Vrednost 6m Belibora na dan 31.12.2023. iznosi 5,80% i primenjuje se do 30.06.2024. godine.

 • Važeća lična karta
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene – potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca

*Banka zadržava pravo da od klijenata zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju boljeg sagledavanja kreditne sposobnosti.

Potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana sa primerom pravilno popunjenje potvrde koji možete naći klikom na link ovde

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Pronađite vama najbližu ekspozituru ovde

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">28. februar 2017.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija