Dinarski keš kredit „2 u 1“

Podnesite zahtev za Addiko kredit samo jednim klikom, a odluku dobijate u najkraćem roku, bez odlaska u banku!

Podnesite zahtev odmah >>

Keš kredit (dinarski) „2 u 1“

Keš kredit i kredit za refinansiranje u jednom

Uz Addiko keš kredit obezbedite novac onda kada je to najpotrebnije, kada želite da ostvarite planove ali nemate dovoljno ušteđevine. Ukoliko imate obaveze u drugim bankama ili lizing kućama, uz pomoć dinarskog keš kredita objedinite ih u jednu mesečnu ratu. Imate i mogućnost refinansiranja kredita uz  dodatni keš.
Addiko keš kredit u dinarima odobravamo u kratkom roku i uz rok otplate do 71 mesec i bez troška obrade kredita.

Kes kredit u dinarima Addiko banke Prednosti Addiko keš kredita

 • Bez troškova:
  • Obrade kreditnog zahteva
  • Povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
  • Izdavanja menice
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza (više informacija klikom na link)

Pronađite željenu ratu i podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku, bez odlaska u banku!

Uslovi kredita

 • Fiksna kamatna stopa
 • Prenos plate / penzije je obavezan
 • Iznos kredita – od 30.000 do 3.000.000 dinara
 • Rok otplate – od 12 do 71 mesec
 • Nominalna kamatna stopa od 12,50% do 14,70% za podnošenje zahteva u ekspozituri
 • Nominalna kamatna stopa 13,20% za podnošenje zahteva online
 • Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije: 150 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje tekučeg računa: 150 RSD

Nominalna kamatna stopa je fiksna.

Uslovi kredita

 • Varijabilna kamatna stopa
 • Prenos plate / penzije je obavezan
 • Iznos kredita – od 30.000 do 3.000.000 dinara
 • Rok otplate – od 12 do 71 mesec
 • Nominalna kamatna stopa od 11,40% (6,3% + 6M Belibor) do 13,60% (8,5% + 6M Belibor) za podnošenje zahteva u ekspozituri
 • Nominalna kamatna stopa 12,10% za podnošenje zahteva online
 • Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije: 150 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje tekučeg računa: 150 RSD

Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 6m Belibora i marže. Vrednost 6m Belibora na dan 30.12.2022. i iznosi 5,10% i primenjuje se do 30.06.2023. godine.

Iznos kredita300.000 RSD600.000 RSD1.000.000 RSD2.000.000 RSD
Rok otplate60 meseci71 meseci71 mesec71 mesec
Mesečna rata6.845,30 RSD12.197,22 RSD20.328,70 RSD40.657,39 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)13,20%13,20%13,20%13,20%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*16,17%15,08%14,65%14,32%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD0 RSD0 RSD0 RSD
Mesečna naknada za vođenja kreditne partije150 RSD150 RSD150 RSD150 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD150 RSD150 RSD150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)410.717,69 RSD866.002,35 RSD1.443.337,28 RSD2.886.674,99 RSD

* EKS je obračunat na dan 30.12.2022. godine sa dospećem prve rate 30.01.2023. godine.
** Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci.
*** Nominalna kamatna stopa je fiksna.

Iznos kredita600.000 RSD
Rok otplate71 mesec
Mesečna rata12.197,22 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*13,20%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)**15,08%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD
Mesečna naknada za vođenje kredita – fiksno150 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)866.002,35 RSD

*Nominalna kamatna stopa je fiksna.
**EKS je obračunat na dan 30.12.2022. godine sa dospećem prve rate 30.01.2023. godine.

Iznos kredita300.000 RSD600.000 RSD1.000.000 RSD2.000.000 RSD
Rok otplate60 meseci71 meseci71 mesec71 mesec
Mesečna rata6.678,23 RSD11.853,79 RSD19.756,32 RSD39.512,64 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)12,10%12,10%12,10%12,10%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*14,95%13,85%13,42%13,09%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD0 RSD0 RSD0 RSD
Mesečna naknada za vođenja kreditne partije150 RSD150 RSD150 RSD150 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD150 RSD150 RSD150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)400.694,06 RSD841.619,27 RSD1.402.698,70 RSD2.805.397,42 RSD

* EKS je obračunat na dan 30.12.2022. godine sa dospećem prve rate 30.01.2023. godine.
** Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci.
*** Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 6m Belibora i marže. Vrednost 6m Belibora na dan 30.12.2022. iznosi 5,10% i primenjuje se do 30.06.2023. godine.

Iznos kredita600.000 RSD
Rok otplate71 mesec
Mesečna rata11.853,79 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*12,10%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)**13,85%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD
Mesečna naknada za vođenje kredita – fiksno150 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)841.619,27 RSD

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 6m Belibora i marže. Vrednost 6m Belibora na dan 30.12.2022. iznosi 5,10% i primenjuje se do 30.06.2023. godine .
**EKS je obračunat na dan 30.12.2022. godine sa dospećem prve rate 30.01.2023. godine.

 • Važeća lična karta
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene – potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca

*Banka zadržava pravo da od klijenata zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju boljeg sagledavanja kreditne sposobnosti.

Potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana sa primerom pravilno popunjenje potvrde koji možete naći klikom na link ovde

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Pronađite vama najbližu ekspozituru ovde

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija