Keš kredit (dinarski) „2 u 1“

Keš kredit i kredit za refinansiranje u jednom

Uz Addiko keš kredit obezbedite novac onda kada je to najpotrebnije, kada želite da ostvarite planove ali nemate dovoljno ušteđevine. Ukoliko imate obaveze u drugim bankama ili lizing kućama, uz pomoć dinarskog keš kredita objedinite ih u jednu mesečnu ratu. Rata kredita je fiksna tokom celog perioda otplate.  Imate i mogućnost refinansiranja kredita uz  dodatni keš.
Addiko keš kredit u dinarima odobravamo za samo 30 minuta i uz rok otplate do 71 mesec i bez troška obrade kredita.

Pronađite željenu ratu i podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku, bez odlaska u banku!

Kes kredit u dinarima Addiko banke Prednosti Addiko keš kredita

 • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate!
 • Bez troškova:
  • Obrade kreditnog zahteva
  • Povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
  • Izdavanja menice
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza (više informacija klikom na link)

Uslovi kredita

 • Fiksna kamatna stopa
 • Prenos plate / penzije je obavezan
 • Iznos kredita – od 30.000 do 3.000.000 dinara
 • Rok otplate – od 12 do 71 mesec
 • Nominalna kamatna stopa od 7,49% do 9,99%
 • Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije: 150 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje tekučeg računa: 150 RSD

Kamatna stopa zavisi od iznosa kredita

Kalkulator za kredit 2u1

Kredit u iznosu od ...

Za period otplate od ...

meseci

Mesečni anuitet: 0

Ukupan iznos za otplatu: 0

Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru ili pozovite Addiko Kontakt centar na besplatan broj 0800 303 303.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Iznos kredita300.000 RSD600.000 RSD1.000.000 RSD3.000.000 RSD
Rok otplate60 meseci71 meseci71 mesec71 mesec
Mesečna rata6.372,64 RSD10.779,40 RSD17.720,99 RSD52.434,88 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)9,99%8,49%7,99%7,49%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*12,66%9,94%8,98%7,98%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD0 RSD0 RSD0 RSD
Mesečna naknada za vođenja kreditne partije150 RSD150 RSD150 RSD150 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD150 RSD150 RSD150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)382.358,00 RSD765.337,00 RSD1.258.189,00 RSD3.722.877,00 RSD

Uslovi važe za one kredite kod kojih više od 50% iznosa čini novi plasman (gotovina ili refinansiranje u drugim bankama).
* EKS je obračunat na dan 01.04.2021. godine sa dospećem prve rate 01.05.2021. godine
** Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci

Iznos kredita600.000 RSD
Rok otplate71 mesec
Mesečna rata10.779,40 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)8,49%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*9,94%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD
Mesečna naknada za vođenje kredita – fiksno150 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)765.337 RSD

Uslovi važe za one kredite kod kojih više od 50% iznosa čini novi plasman (gotovina ili refinansiranje u drugim bankama).
*EKS je obračunat na dan 01.04.2021. godine sa dospećem prve rate 01.05.2021. godine
**Za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Addiko banci

 • Važeća lična karta
 • Zahtev za kredit koji ćete popuniti u banci
 • Saglasnost za povlačenje osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene – potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca

*Banka zadržava pravo da od klijenata zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju boljeg sagledavanja kreditne sposobnosti.

Potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana sa primerom pravilno popunjenje potvrde koji možete naći klikom na link ovde

Pronađite vama najbližu ekspozituru ovde

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija