DinaCard Debit kartica

Nacionalna platna kartica – DinaCard Debit kartica

Identifikaciona debitna platna kartica vezana za tekući račun koja omogućava raspolaganje sredstvima sa računa do iznosa raspoloživog stanja.

Pogodnosti nove DinaCard Debit kartice

 • Identifikacija korisnika prilikom sprovođenja transakcija na šalterima Addiko Bank a.d. Beograd
 • Identifikacija korisnika i računa prilikom popunjavanja čekova građana
 • Bezgotovinsko plaćanje na svim prodajnim mestima (POS uređaji) i podizanje novca na bankomatima u zemlji sa istaknutim znakom DinaCard sistema
 • Bez naknade za izdavanje i reizdavanje kartice
 • Bez naknade za godišnju članarinu po kartici

Opšti uslovi

 • Kartica se izdaje svim klijentima, fizičkim licima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, prilikom otvaranja tekućeg računa, odnosno namenskog tekućeg računa poljoprivrednih gazdinstava u dinarima
 • Dodatne kartice mogu se izdati na zahtev korisnika osnovne kartice. Sve transakcije po osnovu korišćenja dodatnih kartica terete račun korisnika osnovne kartice
 • Kartica se izdaje sa rokom važenja koji je upisan na kartici, nakon kojeg se automatski obnavlja
 • Korisnik može da upotrebi karticu uz uslov da u trenutku nastanka transakcije na računu povezanom sa karticom ima pokriće

Od kada je moguće dobiti novu DinaCard Debit karticu?

 • Za nove korisnike tačnije klijente koji počev od 16.08.2018. otvore tekući račun, automatski će se izrađivati nova DinaCard kartica
 • Postojeći klijenti i korisnici Addiko banke koji do 16.08.2018. nisu preuzeli svoje nove ili obnovljene debitne kartice drugog brand-a (VISA, Mastercard) Banka će izraditi i uručiti DinaCard kartice
 • Takođe će se postojećim korisnicima, prilikom zahteva za zamensku ili novu karticu usled gubitka ili krađe izrađivati DinaCard Debit kartica, a na poseban zahtev i kartica drugog brand-a.
 • Kartica se ne koristi za internet plaćanja osim na stranicama eUprave

Ko plaća troškove izdavanja nove kartice?

Troškove izdavanja nove DinaCard Debit kartice snosi Banka.

Koliko iznosi naknada za podizanje gotovine novom DinaCard debitnom karticom na bankomatu Addiko banke

Addiko banka nije do sada naplaćivala naknadu za podizanje gotovine na svojim bankomatima, te neće ni sa uvođenjem Dinacard Debit kartice.

Koliko sada iznosi godišnja članarina ili naknada za korišćenje DinaCard Debit kartice? 

Addiko banka nije do sada naplaćivala članarinu za debitne kartice, te neće ni za Dinacard Debit kartice.

Dnevni i četvorodnevni limiti potrošnje

Vrsta i visina limitaBankomati
Dnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard40.0003160.00012
Uvećani*120.0009480.00036

 

Vrsta i visina limitaBankomati + POS uređaji
Dnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard100.00012300.00030
Uvećani*300.00036900.00090

* Zahtev za odobrenje uvećanog limita korisnik podnosi u ekspozituri Banke

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija