DinaCard Debit kartica

Nacionalna platna kartica – DinaCard Debit kartica

Identifikaciona debitna platna kartica vezana za tekući račun koja omogućava raspolaganje sredstvima sa računa do iznosa raspoloživog stanja.

Pogodnosti nove DinaCard Debit kartice

  • Identifikacija korisnika prilikom sprovođenja transakcija na šalterima Addiko Bank a.d. Beograd
  • Identifikacija korisnika i računa prilikom popunjavanja čekova građana
  • Bezgotovinsko plaćanje na svim prodajnim mestima (POS uređaji) i podizanje novca na bankomatima u zemlji sa istaknutim znakom DinaCard sistema
  • Bez naknade za izdavanje i reizdavanje kartice
  • Bez naknade za godišnju članarinu po kartici

Opšti uslovi

  • Kartica se izdaje svim klijentima, fizičkim licima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, prilikom otvaranja tekućeg računa, odnosno namenskog tekućeg računa poljoprivrednih gazdinstava u dinarima
  • Dodatne kartice mogu se izdati na zahtev korisnika osnovne kartice. Sve transakcije po osnovu korišćenja dodatnih kartica terete račun korisnika osnovne kartice
  • Kartica se izdaje sa rokom važenja koji je upisan na kartici, nakon kojeg se automatski obnavlja
  • Korisnik može da upotrebi karticu uz uslov da u trenutku nastanka transakcije na računu povezanom sa karticom ima pokriće
  • Kartica se ne koristi za internet plaćanja osim na stranicama eUprave

Dnevni i četvorodnevni limiti potrošnje

Vrsta i visina limitaBankomati
Dnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard40.0003160.00012
Uvećani*120.0009480.00036

 

Vrsta i visina limitaBankomati + POS uređaji
Dnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard100.00012300.00030
Uvećani*300.00036900.00090

* Zahtev za odobrenje uvećanog limita korisnik podnosi u ekspozituri Banke

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada vaših kontakt-podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji pre sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 meseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu. Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti: https://www.addiko.rs/zastita-podataka.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija