Dinarska štednja

Gde je Addiko štednja, tu je i odlična kamata!

Do 30.09.2023. godine iskoristite specijalnu ponudu za oročenu štednju u dinarima za nove depozite do čak 5,3% (EKS 5,30%)!

Ne propustite fantastične kamatne stope!

Izaberite period koji vam najviše odgovara i počnite da štedite još danas!

Addiko štednja, tu je i odlična kamata

Ne propustite specijalnu ponudu za nove depozite do 30.09.2023. godine!

Period oročenja3meseca6 meseci12 meseci
Nominalna kamatna stopa za nove depozite*4,50%4,50%5,30%
Efektivna kamatna stopa**4,58%4,55%5,30%

*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
**Reprezentativni primeri su rađeni na dan 30.08.2023. godine

Reprezentativni primerAddiko dinarska oročena štednja za nove depozite
Vrsta depozitaOročeni dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita u dinarima 1.000.000,00 
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)3612
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou) za nove depozite4,50%4,50%5,30%
Efektivna kamatna stopa*4,58%4,55%5,30%
Iznos bruto kamate za period oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)11.342,4722.541,7753.049,20
Poreska obaveza – 0%**000
Iznos neto kamate za period oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)11.342,4722.541,7753.049,20
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon1.011.342,471.022.541,771.053.049,20
perioda oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)   
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje i vođenje oročene štednjeBez naknade 
 Otvaranje i vođenje* namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade*** 
 Prevremeno zatvaranje i zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade 
*Reprezentativni primer je rađen na dan 30.08.2023.godine
**U skladu sa odredbama zakona Republike Srbije koji reguliše poreze na dohodak građana, ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju).
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica.
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbije.
 • Minimalni ulog: 5.000 RSD
 • Period oročenja: 3, 6 i 12 meseci
 • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
 • Proporcionalni metod obračuna
 • Ne podrazumeva automatsko reoročenje
 • Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće
 • Namenjena je rezidentima i nerezidentima
 • Može se otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom

Oročena dinarska štednja u Addiko banci

Dinarska oročena štednja sa isplatom kamate po isteku roka oročenja

Uslovi:

 • Oročena štednja u dinarima se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
 • Namenjena je rezidentima i nerezidentima
 • Sredstva možete oročiti na 3, 6, 12, 25 i 36 meseci
 • Minimalni ulog je 5.000 RSD
 • Kamatna stopa je fiksna uz primenu proporcionalnog metoda obračuna
 • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja (u nastavku pogledajte ponudu)
 • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun koji izaberete),
 • Oročena dinarska štednja u Addiko banci ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.
Period oročenja3 meseca6 meseci12 meseci25 meseci36 meseci
Nominalna kamatna stopa*2,50%4,00%5,00%5,30%5,50%
Efektivna kamatna stopa**2,52%4,04%5,00%5,16%5,22%
*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
**Reprezentativni primeri su rađeni na dan 05.01.2023. godine
Reprezentativni primerAddiko dinarska oročena štednja
Vrsta depozitaOročeni dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita u dinarima1.000.000,00
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)36122536
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou)2,50%4,00%5,00%5,30%5,50%
Efektivna kamatna stopa*2,52%4,04%5,00%5,16%5,22%
Iznos bruto kamate za period oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)6.164,3819.835,6249.998,50110.501,37165.000,00
Poreska obaveza – 0%**0,000,000,000,000,00
Iznos neto kamate za period oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)6.164,3819.835,6249.998,50110.501,37165.000,00
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon
perioda oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)
1.006.164,381.019.835,621.049.998,501.110.501,371.165,000,00
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade***
Prevremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade
*Reprezentativni primer je rađen na dan 05.01.2023. godine
**U skladu sa odredbama zakona Republike Srbije koji reguliše poreze na dohodak građana, ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju).
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbije.

Kalkulator za oročenu štednju

Valuta:

Period oročenja u mesecima:

Iznos depozita

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu: 0

Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru ili pozovite Addiko Kontakt centar na besplatan broj 0800 303 303.

Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija