Dinarska štednja

Oročena dinarska štednja u Addiko banci

Dinarska oročena štednja sa isplatom kamate po isteku roka oročenja

Uslovi:

  • Oročena štednja u dinarima se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Namenjena je rezidentima i nerezidentima
  • Sredstva možete oročiti na 3, 6, 12, 25 i 36 meseci
  • Minimalni ulog je 5.000 RSD
  • Kamatna stopa je fiksna uz primenu proporcionalnog metoda obračuna
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja (u nastavku pogledajte ponudu)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun koji izaberete),
  • Oročena dinarska štednja u Addiko banci ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.
Reprezentativni primerAddiko dinarska oročena štednja
Vrsta depozitaOročeni dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita u dinarima1.000.000,00
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)12
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)
Kriterijum za indeksiranje depozitaNema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou,
fiksna, % sa dve decimale)
2,60%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*2,60%
Iznos bruto kamate za period oročenja u dinarima26.034,45
Poreska obaveza (0%) u dinarima **0,00
Iznos neto kamate za period oročenja u dinarima26.034,45
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon
perioda oročenja u dinarima
1.026.034,45
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade***
Privremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade

*Reprezentativni primer je rađen na dan 08.07.2019. godine
** U skladu sa odredbama zakona Republike Srbije koji reguliše poreze na dohodak građana, ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju).
***U slučaju da je deponenet prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadjuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbije.
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Zakažite sastanak

Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".