Dinarska štednja

Oročena dinarska štednja u Addiko banci

  • Štedni račun se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Dinarske štedne račune banka otvara rezidentima i nerezidentima
  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade.
  • Iznos minimalnog ulaganja je 5.000 RSD
  • Kamatna stopa je fiksna i izražena u % na godišnjem nivou (uz primenu proporcionalnog metoda obračuna)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja (u slučaju prekida oročenja obračunava se kamata po viđenju, važeća na dan raskida ugovora)
  • Kamata ostvarena po osnovu dinarske štednje je oslobođena poreza na kamatu

Kamatne stope za oročenu dinarsku štednju

Period oročenja3 meseca6 meseci12 meseci25 meseca
Nominalna kamatna stopa2,00%2,50%3,00%3,50%
Efektivna kamatna stopa2,02%2,52%2,99%3,43%
IZNOS DEPOZITA100.000 RSD
Period oročenja12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna)3,00%
EKS (na godišnjem nivou)2,99%
Ukupan iznos kamate (bruto)2.991,78 RSD
Porez na kamatni prihod (0%)/
Ukupno za isplatu (depozit + kamata)102.991,78 RSD

EKS obračunat na dan 10.02.2017.

Addiko Bank a.d. Beograd učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Svakog meseca upravljate različitim finansijskim obavezama

Spajamo finansijske obaveze u jednu.

Krediti za refinansiranje

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".