Addiko em-Štednja

Oročite sredstva na 3, 6 i 12 meseci preko mobilne aplikacije, bez odlaska u banku!

Osnovne karakteristike em-Štednje

  • Može se otvoriti na ime punoletnog lica
  • Namenjena je rezidentima
  • Sredstva možete oročiti na 3, 6 i 12 meseci
  • Valuta: dinari (RSD) i evri (EUR)
  • Minimalni ulog je 5.000 RSD / 100 evra
  • Maksimalni ulog je 600.000 RSD / 5.000 evra
  • Možete oročiti više pojedinačnih uloga u iznosu od 600.000 RSD / 5.000 evra
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
  • Kamatna stopa je fiksna uz primenu proporcionalnog metoda obračuna
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun koji izaberete)

Započnite štednju jednim klikom!

Koje su prednosti em-Štednje?

Praktičnost

Možete upravljati sredstvima bilo gde i bilo kada, samo uz pomoć vašeg pametnog telefona, bez dolaska u banku.

Addiko-202312-19216-SRB-Web-em stednja-1080x1080px-5

Brzina

Prenos sredstava i otvaranje novih štednih računa bez čekanja u redovima.

Addiko-202312-19216-SRB-Web-em stednja-1080x1080px-6

Preglednost

U svakom trenutku ćete imati uvid u stanje na vašim štednim računima, što Vam pomaže da bolje pratite vaše finansije.

Addiko-202312-19216-SRB-Web-em stednja-1080x1080px-3
Period oročenja (RSD)3 meseca6 meseci12 meseci
Nominalna kamatna stopa*2,35%3,60%4,10%
Efektivna kamatna stopa**2,37%3,63%4,10%
Period oročenja (EUR)3 meseca6 meseci12 meseci
Nominalna kamatna stopa*1,60%3,10%2,85%
Efektivna kamatna stopa**1,37%2,65%2,42%

* Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
** Reprezentativni primeri su za dinare rađeni na dan 30.01.2024. godine.
Reprezentativni primeri su za evre za 3 i 12 meseci rađeni na dan 30.01.2024. godine, a za 6 meseci 06.06.2024.

Vrsta depozitaOročeni dinarski depozit sa isplatom kamate po dospećuOročeni devizni depozit sa isplatom kamate po dospeću
Naziv proizvodaDinarska em-ŠtednjaDevizna em-Štednja
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)Evro (EUR)
Iznos depozita u valuti oročenja600.0005.000
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)36123612
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou)2,35%3,60%4,10%1,60%3,10%2,85%
Efektivna kamatna stopa*2,37%3,63%4,10%1,37%2,65%2,42%
Iznos bruto kamate za period oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)3.505,7410.740,98624.605,3419,8977,50142,53
Poreska obaveza (u valuti u kojoj se ugovara depozit)**0,000,000,002,9811,6321,38
Iznos neto kamate za period oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)3.505,7410.740,9824.605,3416,9165,87121,15
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)603.505,74610.740,98624.605,345.016,915.065,875.121,15
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita Bez naknade***
Prevremeno zatvaranje oročene štednje Bez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospeću

 Bez naknade

*Reprezentativni primeri za dinare su rađeni na dan 30.01.2024.
Reprezentativni primeri su za evre za 3 i 12 meseci rađeni na dan 30.01.2024. godine, a za 6 meseci na dan 06.06.2024.
**Plaćanje poreza na kamatu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana:
Dinarska štednja – Kamata ostvarena po osnovu dinarske štednje je oslobođena poreza na kamatu
Devizna štednja – Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji je predviđena naplata naknade za vođenje računa, ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Kako do Addiko em-Štednje?

1. Aktivirajte Addiko Mobile

Potrebno je da imate aktivan paket tekućih računa u Addiko banci koji uključuje servise elektronskog bankarstva i instaliranu Addiko Mobile aplikaciju na vašem pametnom telefonu.

2. Izaberite opciju Zahtev za kredit/pozajmicu/oročenje
3. Izaberite opciju Podnesite zahtev za oročenje sredstava
4. Izaberite valutu u kojoj želite da štedite RSD/EUR
5. Unesite iznos sredstava koji želite da oročite i period oročenja u mesecima

Ili koristite usluge Addiko banke, ali nemate otvoren paket tekućih račun koji uključuje servise elektronskog bankarstva?

1. Preuzmite Addiko Mobile aplikaciju
2. Otvorite Addiko em-Račun
3. Novac sa računa u drugoj banci prebacite na Addiko em-Račun
4. Oročite vaša sredstva

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Štedne račune možete otvoriti u dinarima, evrima i dolarima (RSD, EUR, USD).

Upravo zbog različitih potreba i ciljeva naših klijenata, dostupne su i razne opcije za štednju, a to su: dinarska štednja, devizna (EUR/USD) štednja, štednja sa premijom, stepenasta štednja i em-Štednja. Informišite se putem linkova i odaberite pravu štednju za vaše potrebe.

 

Da! Sredstva možete oročiti i preko Addiko mobilne aplikacije, bez odlaska u banku. Više informacija o Addiko em-Štednji možete pronaći ovde.

 

Addiko štednja sa premijom je idealna upravo za ovaj slučaj! Uz minimalna mesečna izdvajanja možete započeti stvaranje ušteđevine, a sami određujete kada u toku meseca želite da uplatite sredstva, što vam daje fleksibilnost.

Ukoliko vam novac zatreba pre isteka perioda oročenja, možete ga podići i to bez naknade za razoročenje.
Ukoliko se odlučite za stepenastu štednju dodatna prednost je što će vam biti isplaćena kamata pripisana oročenom depozitu za poslednji postignuti kvartalni period.

Postoje 3 dobra razloga zašto je korisno da aktivirate štednju u banci:

Prvi je da biste stvorili ušteđevinu za svoje razne ciljeve.
Drugi razlog je da vaš novac ne gubi vrednost, već da se uveća za iznos kamate i treći, ako imate ili otvorite odvojeni račun za štednju i tamo odvajate novac, šanse su veće da ćete uštedeti, jer novac nije ispred vaših očiju i nećete ga tako lako potrošiti.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">20. januar 2021.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Addiko Bank Srbija