Addiko em-Štednja

Oročite sredstva preko Addiko mobilne aplikacije, bez odlaska u banku!

Ne propustite fantastične kamatne stope!

Izaberite period koji vam najviše odgovara i počnite da štedite još danas!

Kamatne stope za em-Štednju

Period oročenja (RSD)3 meseca6 meseci12 meseci
Nominalna kamatna stopa*2,70%4,10%5,10%
Efektivna kamatna stopa**2,73%4,14%5,10%
Period oročenja (EUR)3 meseca6 meseci12 meseci
Nominalna kamatna stopa*4,50%3,10%4,10%
Efektivna kamatna stopa**3,88%2,65%3,49%

* Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
** Reprezentativni primeri za RSD su rađeni na dan 31.03.2023. godine.
**Reprezentativni primeri za EUR su rađeni na dan 11.07.2023. godine

Reprezentativni primeri za em-Štednju

Vrsta depozitaOročeni dinarski depozit sa isplatom kamate po dospećuOročeni devizni depozit sa isplatom kamate po dospeću
Naziv proizvodaDinarska em-ŠtednjaDevizna em-Štednja
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)Evro (EUR)
Iznos depozita u valuti oročenja600.0005.000
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)36123612
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou)2,70%4,10%5,10%4,50%3,10%4,10%
Efektivna kamatna stopa*2,73%4,14%5,10%3,88%2,65%3,49%
Iznos bruto kamate za period oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)3.994,5212.198,9030.599,0856,7178,13205,27
Poreska obaveza (u valuti u kojoj se ugovara depozit)**0,000,000,008,5111,7230,79
Iznos neto kamate za period oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depzit)3.994,5212.198,9030.599,0848,2066,41174,48
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja (u valuti u kojoj se ugovara depozit)603.994,52612.198,90630.599,085.048,205.066,415.174,48
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita Bez naknade***
Prevremeno zatvaranje oročene štednje Bez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospeću Bez naknade
*Reprezentativni primeri za RSD su rađeni na dan 31.03.2023. godine.
*Reprezentativni primeri za EUR su rađeni na dan 11.07.2023. godine
**Plaćanje poreza na kamatu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana:
Dinarska štednja – Kamata ostvarena po osnovu dinarske štednje je oslobođena poreza na kamatu
Devizna štednja – Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji je predviđena naplata naknade za vođenje računa, ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
 • Može se otvoriti na ime punoletnog lica
 • Namenjena je rezidentima
 • Sredstva možete oročiti na 3, 6 i 12 meseci
 • Valuta: dinari (RSD) i evri (EUR)
 • Minimalni ulog je 5.000 RSD / 100 evra
 • Maksimalni ulog je 600.000 RSD / 5.000 evra
 • Klijent može oročiti više pojedinačnih uloga u iznosu od 600.000 RSD / 5.000 evra
 • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
 • Kamatna stopa je fiksna uz primenu proporcionalnog metoda obračuna
 • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun koji izaberete)

Da biste oročili sredstva online potrebno je da imate:

 • Aktivan paket tekućih računa u Addiko banci koji uključuje servise elektronskog bankarstva
 • Instaliranu Addiko Mobile aplikaciju na vašem pametnom telefonu

Imate otvoren paket tekućih računa u Addiku koji uključuje servise elektronskog bankarstva?
Dovoljno je da imate preuzetu i aktiviranu aplikaciju za bankarstvo preko mobilnog telefona Addiko Mobile.

Niste naš klijent ili koristite usluge Addiko banke ali nemate otvoren paket tekućih račun koji uključuje servise elektronskog bankarstva?
Preuzmete Addiko mobilnu aplikaciju i uz nekoliko klikova otvorite Addiko em-Račun potpuno online, čak i ako Addiko banka nije u vašem gradu.

Oročite sredstva odmah, u nekoliko klikova korišćenjem Addiko Mobile aplikacije.

Potrebna vam je pomoć ili imate pitanje za nas?

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Addiko Bank Srbija