Ne propustite fantastičnu kamatnu stopu!

Oročite sredstva u dinarima po godišnjoj nominalnoj kamatnoj stopi od 4,95% (EKS 4,95%) na 12 meseci!

Ponuda važi u promotivnom periodu od 05.09. do 31.10.2022. godine

Preko Addiko mobilne aplikacije, bez odlaska u banku!

Vrsta depozitaOročeni depozit sa obračunom
i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita600.000 RSD
Period na koji se ugovara depozit12 meseci
Nema kriterijuma za indeksiranje depozita
Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
4,95%
Efektivna kamatna stopa
(na godišnjem nivou,
obračunata na dan 02.09.2022. godine)
4,95%
Iznos bruto kamate
za period oročenja
29.700,00 RSD
Poreska obaveza je 0%*0,00 RSD
Iznos neto kamate za period oročenja29.700,00 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik primiti
nakon perioda oročenja
umanjen za iznos depozita
629.700,00 RSD

*U skladu sa odredbama zakona Republike Srbije koji reguliše poreze na dohodak građana, ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) **U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji je predviđena naplata naknade za vođenje računa, ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Više informacija možete naći na sajtu Agencije za osiguranje depozita.

Addiko mŠtednja

 • Sredstva možete oročiti na 3, 6 i 12 meseci
 • Valuta: dinari (RSD) i evri (EUR)
 • Minimalni ulog je 5.000 RSD / 100 evra
 • Maksimalni ulog je 600.000 RSD / 5.000 evra
 • Klijent može oročiti više pojedinačnih uloga
  u iznosu od 600.000 RSD / 5.000 evra
 • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
  (u nastavku pogledajte ponudu)
 • Kamatna stopa je fiksna uz primenu proporcionalnog
  metoda obračuna
 • Namenjena je rezidentima
 • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja
  (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun koji izaberete)

Kako do Addiko mŠtednje?

Da biste oročili sredstva online potrebno je da imate:

Aktivan paket tekućih računa u Addiko banci
koji uključuje servise elektronskog bankarstva

Instaliranu Addiko Mobile aplikaciju
na vašem pametnom telefonu

Dovoljno je da imate preuzetu i aktiviranu aplikaciju za bankarstvo preko mobilnog telefona Addiko Mobile

Preuzmete Addiko mobilnu aplikaciju i uz nekoliko klikova otvorite Addiko mRačun potpuno online, čak i ako Addiko banka nije u vašem gradu.

Potrebna vam je pomoć ili imate pitanje za nas?

Obrada vaših kontakt-podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji pre sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 meseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu. Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti: https://www.addiko.rs/zastita-podataka.

Kamatne stope za mŠtednju

Period oročenja (RSD)3 meseca6 meseci12 meseci
Nominalna kamatna stopa*2,70%4,15%4,95%
Efektivna kamatna stopa**2,73%4,19%4,95%
Period oročenja (EUR)3 meseca6 meseci12 meseci
Nominalna kamatna stopa*0,20%1,95%2,25%
Efektivna kamatna stopa**0,17%1,66%1,91%

*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
*Reprezentativni primeri su rađeni na dan 02.09.2022. godine.

 

Reprezentativni primeri za mŠtednju

Vrsta depozitaOročeni dinarski depozit sa isplatom kamate po dospećuOročeni devizni depozit sa isplatom kamate po dospeću
Naziv proizvodaDinarska mŠtednjaDevizna mŠtednja
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)Evro (EUR)
Iznos depozita u valuti oročenja600.0005.000
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)36123612
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou)2,70%4,15%4,95%0,20%1,95%2,25%
Efektivna kamatna stopa*2,73%4,19%4,95%0,17%1,66%1,91%
Iznos bruto kamate za period oročenja u valuti oročenja4.038,9012.347,6729.700,002,4948,35112,50
Poreska obaveza u valuti oročenja**0,000,000,000,377,2516,88
Iznos neto kamate za period oročenja u valuti oročenja4.038,9012.347,6729.700,002,1241,4095,62
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja u valuti oročenja604.038,90612.347,67629.700,005.002,125.041,105.095,62
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita Bez naknade***
Prevremeno zatvaranje oročene štednje Bez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospeću Bez naknade

*Reprezentativni primeri su rađeni na dan 02.09.2022. godine.
** Plaćanje poreza na kamatu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana:

 • Dinarska štednja – Kamata ostvarena po osnovu dinarske štednje je oslobođena poreza na kamatu
 • Devizna štednja – Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji je predviđena naplata naknade za vođenje računa, ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Oročite sredstva odmah, u nekoliko klikova korišćenjem Addiko Mobile aplikacije.

Addiko Bank Srbija