Keš kredit (dinarski) za penzionere

Keš kredit i kredit za refinansiranje u jednom

Uz Addiko keš kredit obezbedite novac onda kada je to najpotrebnije, kada želite da ostvarite planove ali nemate dovoljno ušteđevine. Ukoliko imate obaveze u drugim bankama ili lizing kućama, uz pomoć dinarskog keš kredita objedinite ih u jednu mesečnu ratu. Imate i mogućnost refinansiranja kredita uz  dodatni keš.
Addiko keš kredit u dinarima odobravamo u kratkom roku i uz rok otplate do 71 mesec i bez troška obrade kredita.

Pronađite željenu ratu i podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku, bez odlaska u banku!

Kes kredit u dinarima Addiko banke Prednosti Addiko keš kredita

 • Bez troškova:
  • Obrade kreditnog zahteva
  • Povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
  • Izdavanja menice
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza (više informacija klikom na link)

Uslovi kredita

 • Varijabilna kamatna stopa
 • Prenos penzije je obavezan
 • Iznos kredita – od 30.000 do 3.000.000 dinara
 • Rok otplate – od 12 do 71 mesec
 • Nominalna kamatna stopa od 8,75% (6,3% + 6M Belibor) do 10,95% (8,50% + 6M Belibor)
 • Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije: 150 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje tekučeg računa: 150 RSD

Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 6m Belibora i marže. Vrednost 6m Belibora na dan 30.06.2022. i iznosi 2,45% i primenjuje se do 31.12.2022. godine.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada vaših kontakt-podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji pre sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 meseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu. Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti: https://www.addiko.rs/zastita-podataka

Iznos kredita300.000 RSD600.000 RSD1.000.000 RSD2.000.000 RSD
Rok otplate60 meseci71 meseci71 mesec71 mesec
Mesečna rata6.193,23 RSD11.064,60 RSD18.441,01 RSD36.882,01 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)9,45%9,45%9,45%9,45%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*12,08%10,99%10,56%10,22%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD0 RSD0 RSD0 RSD
Mesečna naknada za vođenja kreditne partije150 RSD150 RSD150 RSD150 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD150 RSD150 RSD150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)377.593,84 RSD785.586,88 RSD1.309.311,31 RSD2.618.622,78 RSD

* EKS je obračunat na dan 19.10.2022. godine sa dospećem prve rate 19.11.2022. godine.
** Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci.
*** Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 6m Belibora i marže. Vrednost 6m Belibora na dan 30.06.2022. iznosi 2,45% i primenjuje se do 31.12.2022. godine.

Iznos kredita600.000 RSD
Rok otplate71 mesec
Mesečna rata11.064,60 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*9,45%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)**10,99%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0%0 RSD
Mesečna naknada za vođenje kredita – fiksno150 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)785.586,88 RSD

* Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 6m Belibora i marže. Vrednost 6m Belibora na dan 30.06.2022. iznosi 2,45% i primenjuje se do 31.12.2022. godine .
** EKS je obračunat na dan 19.10.2022. godine sa dospećem prve rate 19.11.2022. godine.

 • Važeća lična karta
 • Zahtev za kredit koji ćete popuniti u banci
 • Saglasnost za povlačenje osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
 • Dokaz o primanjima
  •  penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca

*Banka zadržava pravo da od klijenata zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju boljeg sagledavanja kreditne sposobnosti.

Pronađite vama najbližu ekspozituru ovde

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija