Instant plaćanja na prodajnom mestu QR KOD-om

Samo uz pomoć svog mobilnog telefona i Addiko Mobile aplikacije izvršite instant plaćanje na prodajnim mestima putem IPS QR KOD-a.

Putem ovog savremenog tipa plaćanja možete obavljati trgovinu 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji u visini iznosa do 300.000 RSD.
Ukoliko na prodajnom mestu postoji oznaka „IPS” (Instant plaćanja Srbija), znači da plaćanje možete izvršiti putem mobilne aplikacije i to skeniranjem IPS QR KOD-a.

Za instant plaćanja na prodajnom mestu dostupne su dve opcije:

IPS Skeniraj IPS Skeniraj 

Kada se u vašoj mobilnoj aplikaciji otvara kamera kojom se skenira IPS QR KOD trgovca prikazan na odgovarajućem uređaju.

IPS PokažiIPS Pokaži

Kada se u vašoj mobilnoj aplikaciji generiše jednokratni IPS QR KOD koji trgovac skenira.

 

IPS Addiko

Pogledajte detaljna uputstva i plaćajte brzo, lako i jednostavno:

Pomoću vaše Addiko Mobile aplikacije i kamere na vašem telefonu, možete izvršiti plaćanje  jednostavnim skeniranjem QR KOD-a na prodajnom mestu.

Uputstvo za skeniranje QR KOD-a:

1. Na početnoj strani Addiko Mobile aplikacije odaberite opciju IPS Skeniraj.
2. Skenirajte telefonom QR KOD koji vam pokaže prodavac na prodajnom mestu.
3. Nakon skeniranja QR KOD-a prikazaće vam se ekran sa iznosom za plaćanje i polja za unos vašeg PIN-a.
4. Unesite svoj PIN kako biste potvrdili transakciju plaćanja.
5. Nakon uspešno izvršene transakcije prikazaće vam se poruka „Plaćanje izvršeno“.

Na prodajnom mestu je dovoljno da putem vaše Addiko Mobile aplikacije generišete QR KOD na svom telefonu i odmah izvršite plaćanje.

Koraci za ovaj način plaćanja su sledeći:

1. Na početnoj strani Addiko Mobile aplikacije odaberite opciju IPS Pokaži.
2. Unesite svoj PIN kako biste kreirali QR KOD.
3. Pokažite QR KOD sa svog ekrana na prodajnom mestu.

Svaki kreirani KOD je moguće koristiti samo za jednu transakciju i trajanje jednog KOD-a je  60 sekundi. Tokom perioda trajanja jednog KOD-a nije moguće generisati drugi QR KOD za plaćanje.

Potrebna vam je pomoć ili imate pitanje za nas?

Operateri Addiko Kontakt centra su vam na raspolaganju svakog radnog dana i subotom od 08-20h.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">13. jul 2020.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Addiko Bank Srbija