Addiko Business EBank

Addiko Business Bank

Nova usluga Addiko banke za pravna lica

Obavljajte vaše svakodnevne aktivnosti uz Addiko Business Bank.

Pristupite sa bilo kog računara potpuno sigurno i upravljajte svojim finansijama jednostavno!

Elektronsko bankarstvo za pravna lica

Addiko Bank a.d. Beograd u svojoj ponudi za sva pravna lica i preduzetnike ima jedinstveno rešenje- internet bankarstvo Addiko Business Ebank koje vam omogućava:

 • pristup vašim računima 24 sata na dan, 7 dana u nedelji
 • korišćenje usluga sa bilo kojeg mesta u svetu gde imate pristup internetu
 • brže i jednostavnije obavljanje transakcija
 • ekonomičniju i bržu komunikaciju s Addiko bankom
 • povoljnije naknade za obavljanje usluga
 • Pregled stanja po računima
 • Pregled stanja oročenih depozita
 • Pregled potrošnje po debitnim i kreditnim karticama svih korisnika poslovne kartice
 • Informacija o dospeloj mesečnoj obavezi- po računu kreditne kartice
 • Pregled i štampu prometa po računima
 • Plaćanja u domaćem platnom prometu
 • Devizna plaćanja
 • Slanje dokumentacije za devizna plaćanja kroz samu aplikaciju
 • Raspored deviznih priliva
 • Konverzija deviza
 • Otplata deviznih kredita
 • Pregled i kontrolu platnih naloga
 • Arhivu naloga
 • Kopiranje naloga iz arhive
 • Prenos datoteke sa nalozima
 • Kreiranje naloga iz šablona
 • Pregled kursne liste
 • Kratke poruke izmedu klijenta i Banke

Ovlašćeni zastupnik pravnog lica, svom finansijskom savetniku dostavlja popunjen formular Zahteva za uslugama Banke.

Za korišćenje Addiko Business EBank aplikacije potrebno je:

 • Korsiničko ime i lozinka – koja vam dostavlja banka odmah nakon povezivanja ili
 • Digitalni sertifikat (Halcom, Privredna komora i ostali izdavaoci)

Minimalni tehnički preduslovi za upotrebnu Addiko Business EBank aplikacije

Operativni sistem:Windows 7 ili noviji
Internet pretraživači: Internet Explorer v10+, Chrome v60+, Firefox v56+, Opera: v48+, Safari on Mak: v10.1+

Ovde možete da preuzmete i digitalno popunite Pristupnicu za korišćenje Addiko Business EBankAddiko Business EBank  korisničko upustvo

Vaš biznis na dlanu!
Isprobajte i Addiko Business Mobile aplikaciju!
Korisničko ime i lozinka za pristup aplikaciji su potpuno isti kao i za Addiko Business EBank.
Preuzmite iAddiko Business Mobile  korisničko upustvo

 • Pun naziv: Addiko Bank a.d.
 • Sedište: Milutina Milankovica 7v, 11070 Beograd, Srbija
 • Telefon: +381 11 222 6 000
 • Fax: +381 11 222 6 555
 • Email: office.rs@addiko.com
  www.addiko.rs

Operateri  Kontakt centra su Vam na raspolaganju svakog radnog dana i subotom od 08-20h.

Addiko Bank Srbija