Addiko Mastercard kreditna kartica

Kreditna kartica Addiko banke uz koju svaki mesec birate jedan od tri načina plaćanja. Odaberite da li želite da je koristite kao revolving, sa odloženim plaćanjem bez kamate ili kao karticu na rate. Možete je zatražiti u bilo kojoj ekspozituri Addiko banke pri čemu nije neophodno da budete klijent Addiko banke!

Podela transakcije kartice na rate

Podelite transakcije napravljene kreditnom karticom na 3, 6, 9 ili 12 rata preko mobilne aplikacije! Minimalni iznos transakcije za podelu na rate je 2.000 dinara.

Addiko kreditna kartica

Osnovne karakteristike
Addiko Mastercard kreditne kartice

Revolving kreditna kartica Addiko MastercardRevolving kartica

Mesečno plaćanje minimalnog iznosa od 5% duga

Kreditna kartica na rate Addiko MastercardKartica na rate

Podela transakcija na rate po vašem izboru (transakcije sprovedene na prodajnim mestima, bankomatima ili putem interneta)
Sami odaberite broj rata, 3, 6, 9 ili 12 rata

Kreditna kartica sa odloženim plaćanjem Addiko MastercardKartica sa odloženim plaćanjem

Odloženo plaćanje duga bez kamate do 40 dana*

* 40 dana se računa od 1. u mesecu kada počinje ciklus i završava poslednjeg dana u mesecu. Klijent ima mogućnost da izvrši otplatu celokupnog duga do 10. sledećeg meseca kad mu banka neće obračunati kamatu na transakcije (potrošnju kreditnog limita) iz prethodnog meseca.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada vaših kontakt-podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji pre sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 meseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu. Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti: https://www.addiko.rs/zastita-podataka.

Odaberite način plaćanja:

 • Trajnim nalogom sa tekućeg računa (5% ili 100% duga) ili
  samostalnom uplatom na račun Addiko banke
 • Možete da ugovorite i do 2 dodatna korisnika
 • Mogućnost dobijanja PIN-a putem SMS poruke

Korišćenje kreditne kartice Addiko MastercardKorišćenje  kartice

Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu i na internetu.
Podizanje gotovine na Addiko bankomatima, drugim bankomatima u zemlji i u inostranstvu.

Reprezentativni primerAddiko Mastercard kreditna kartica
Vrsta kreditaKreditna revolving kartica
Valuta u kojoj se ugovara kreditRSD
Iznos kreditnog limita60.000 RSD
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope19,49%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*33,46%
Period na koji se ugovara kredit36 meseci
Minimalna mesečna obaveza3.800,96 RSD
5% minimum 500 RSD
Kriterijumi za indeksiranje kreditaNema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovorenog perioda85.653,12 RSD
Svi troškovi koji padaju na teret korisnikMesečna članarina 250 RSD

*EKS je obračunat na dan 06.07.2021. bez obaveze prijema zarade.
Ukoliko je celokupan iznos limita inicijalno potrošen, iznos prve revolving rate je 5% ukupne potrošnje i u prvom obračunskom periodu kamata se ne obračunava (grejs period).
Svaka sledeća revolving rata podrazumeva obračun kamate.

Reprezentativni primerAddiko Mastercard kreditna kartica
Vrsta kreditaKreditna revolving kartica
Valuta u kojoj se ugovara kreditRSD
Iznos kreditnog limita60.000 RSD
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope0% fiksna
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*28,77%
Period na koji se ugovara kredit36 meseci
Period otplate **12 meseci
Kriterijumi za indeksiranje kreditaNema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovorenog perioda67.800,00 RSD
Svi troškovi koji padaju na teret korisnikMesečna članarina
na period otplate 3.000 RSD
Mesečna naknada za otplatu na rate***     4.800 RSD

* EKS obračunat na dan 06.07.2021. bez obaveze prijema zarade.
** Broj perioda otplate/rata na koje je transakcija podeljena
***Naknada za podelu na rate dospeva jednokratno sa prvom ratom

 • Dovoljno je prisloniti karticu na beskontaktni POS uređaj i transakcija je obavljena
 • Za iznose do 4.000 dinara ne treba da ukucavate PIN, dok je svaku kupovinu iznad 4.000 dinara potrebno autorizovati PIN-om ili potpisom
 • Sami prislanjate karticu uz beskontaktni POS uređaj, bez potrebe da je predajete prodavcu

Treba da znate i da:

 • Kupovina se naplaćuje samo jednom bez obzira koliko puta se kartica prisloni, tako da nema mogućnosti za višekratnu naplatu iste kupovine
 • Ako POS na prodajnom mestu nije beskontaktni uređaj, karticu možete koristiti na klasičan način umetanjem ili provlačenjem uz autorizaciju PIN-om ili potpisom
 • Pre prvog korišćenja, potrebno je napraviti jednu uobičajenu transakciju, bilo plaćanje na POS uređaju, podizanje gotovine ili upit o stanju na bankomatu čime se opcija beskontaktnog plaćanja automatski aktivira

Sve Addiko kartice možete registrovati Sigurnu internet kupovinu i koristiti ih na svim prodajnim mestima na internetu koja podržavaju sistem plaćanja putem Mastercard SecureCode.

Vrsta i visina limitaBankomati
Dnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard50.0005150.00020
VIP*250.00025750.000100

 

Vrsta i visina limitaBankomati + POS uređaji
Dnevni4-dnevni
Iznos RSDBr. Tr.Iznos RSDBr. Tr.
Standard250.00020750.00050
VIP*1.250.0001003.750.000250

* Zahtev za odobrenje VIP limita korisnik podnosi u ekspozituri Banke

Keš kredit preko mobilnog telefona, 24/7

Brzo i jednostavno, bez papirologije, bez odlaska u banku.

Addiko mKredit

Kredit za refinansiranje na 8 godina

Obezbedite dodatna sredstva na svom računu.

Addiko Bank Srbija