Dugoročno finansiranje

Dugoročno finansiranje – Addiko Bank a.d. Beograd

Addiko Banka svojim klijentima  u zavisnosti od konkretne namene i kreditne sposobnosti nudi dugoročno finansiranje koje se odobrava maksimalno na rok do 10 godina.

 • Ukoliko imate potrebu za nabavku opreme i prosirenja kapraciteta, kao i  osnovnih sredstava, ili za izgradnju poslovnih objekata i/ili kupovinu zemljista za sopstvene potrebe, nudimo nudimo Vam finansiranje do 120 meseci a sve u skladu sa prethodno planiranim novčanim tokovima preduzeća i Vašim mogućnostima otplate
 • Refinasiramo investicione kredite iz drugih Banka, kao i vaše sopstvene investicije.

Projektno finansiranje je investiciona izgradnja objekata namenjenih daljoj prodaji ili izdavanju. Addiko banka će Vam biti pouzdan partner za finansiranje i praćenje realizacije vašeg investicionog projekta preduzeća koje je u vlasništvu namenski osnovanog privrednog društva (SPV-special purpose vehicle):

 • za dalju prodaju (izgradnju stambenih zgrada, poslovnih objekata, stambeno-poslovnih kompleksa, hala, magacina i sl)
 • dugoročnu eksploataciju (izgradnju šoping centara, motela, hotela,logističkih centara, fabrika i sl)
 • da ulažemo u projekte koji povećavaju energetsku efikasnost ili obnovljive izvore energije

Ovim kreditom finansiraju se različiti  tipovi investicija i  projekata u javnom sektoru kao što su:

 • izgradnje mostova
 • vodosnabdevanja (proizvodnja i distribucija)
 • gasifikacije i distribucije gasa
 • toplifikacije
 • izgradnje deponija za odlaganje smeća i kupovine opreme za sakupljanje i odvoz smeća
 • izgradnje nove i revitalizacije postojeće putne mreže
 • opremanja građevinskih lokacija
 • nabavka mašina i opreme
 • kupovina osnovnih sredstava
  • iz oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture i sporta
  • izgradnje poslovnog prostora, i drugih ekonomski isplativih ulaganja u javni sektor

Javno-privatno partnerstvo je oblik saradnje između javnog i privatnog partnera sa ciljem da se obezbedi finanisranje izgradnje, rekonstrukcije, upravljanje ili održavanje infrastrukture, ili radi pružanja usluga. Veliki projekti se finansiraju putem javno-privatnog partnerstva, i to su uglavnom projekti za koje je teško naći izvore finanisranja na standardni način, tako da je saradnja javnog i privatnog partnera neophodna zbog ograničenja budžeta, kao i disperzije rizika.

Ovim kreditom se finansiraju investicioni projekti iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, i to iz sledećih oblasti:

 • energetska efikasnost u industriji
 • energetska efikasnost zgrada i drugih objekata
 • korišćenje obnovljivih izvora energije
 • infrastruktura u oblasti otpada (waste management)
 • vodosnabdevanje
 • druge aktivnosti koje imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu ili su u skladu sa strateškim opredeljenjem RS

Addiko banka je jedna od potpisnica sporazuma sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i Američkom razvojnom korporacijom (DFC) koji uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede stimulišu finansiranje poljoprivrednih kompanija uz povoljnije uslove kredita.

Cilj sporazuma je da se pruži podrška kompanijama koje do sada nisu imale mogućnost da obezbede sredstva, pogotovo one koje se nalaze u nerazvijenim regionima, pa da im uz minimalno obezbeđenje i sa pristupačnom kamatnom stopom sredstva budu dostupnija.

Namena kredita se odnosi na ulaganje kroz obrt ili investiciju u agro biznis za projekte kao što su: ulaganja u mašine, opremu, objekte, rast poslovanja, širenje proizvodnje, otkup zemljišta i male sisteme navodnjavanja.

Poseban fokus je na malim i srednjim preduzećima koji se prevashodno bave proizvodnjom i procesiranjem voća i povrća.

Benefiti namenskog kredita su:

 • Jednostavno sredstvo obezbeđenja obzirom da je 60% glavnice kredita pokriveno garancijom
 • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne kredite
 • Ročnost pojedinačnog plasmana je do 3 godine za obrt i do 10 godina za investicije (u skladu sa prethodno planiranim novčanim tokovima preduzeća i Vašim mogućnostima otplate). Minimalna ročnost je 3 meseca.
 • Brža realizacija kredita

I malom biznisu je potrebna velika podrška!

Online preliminarna ponuda kreditnih proizvoda, bez odlaska u banku.

Pošaljite upit

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija