Uslovi korišćenja

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama:

Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje Addiko Bank a.d. Beograd objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja. Addiko Bank a.d. Beograd može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Addiko Bank a.d. Beograd stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga, Addiko Bank a.d. Beograd ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa ovog sajta jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj Internet stranici. Za dodatne informacije, molimo, obratite se našem Kontakt centru besplatnim pozivom na broj 0800 303 303 ili posetite našu najbližu poslovnicu.

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju Addiko Bank a.d. Beograd na sopstvenu odgovornost. Addiko Bank a.d. Beograd nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dogode prilikom upotrebe Internet prezentacije Addiko Bank a.d. Beograd ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji.

Addiko Bank a.d. Beograd neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, ili uopšte bilo koju drugu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Sadržaj ove Internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada  vlasniku. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika  ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja  Internet prezentacije, na bilo koji način.

Vlasnik internet prezentacije zadržava pravo da bez prethodne najave promeni Uslove korišćenja. Svaka promena uslova korišćenja će biti objavljena blagovremeno. O važnim promenama i dopunama Uslova korišćenja korisnici će biti obavešteni objavom na Internet prezentaciji.

Addiko Bank a.d. Beograd štiti vašu privatnost u skladu sa zakonskim propisima. Na ovom sajtu postoji mogućnost prikupljanja vaših ličnih podataka (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa). Pomenute podatke ostavljate dobrovoljno u formularu čime dajete saglasnost da se ti podaci koriste u svrhu kontakata, statističke obrade posećenosti našeg sajta, zakazivanja sastanaka sa zaposlenima Banke ili naknadnog informisanja o ponudi ili posebnim promotivnim aktivnostima Banke. Korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste, upoznati sa načinom prikupljanja ličnih podataka, u skladu sa zakonom i da ste saglasni sa obradom (elektronskom i fizičkom) istih. Banka sve podatke čuva i obrađuje uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima banke. Mogući korisnici podataka su kompanije sa kojima banka ima zaključene ugovore o zaštiti poverljivosti podataka.

Imate pravo da datu saglasnost opozovete u svako doba putem pismenog obaveštenja banci, kao i sva zakonska prava u slučaju da smatrate da je došlo do nedozvoljene obrade podataka (pravo na obaveštenje, uvid u podatke i dr).

Korišćenjem ovog sajta prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačić koji se postavaljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom vaše posete veb sajtu šalju nazad informacije o sajtovima sa kojih ste došli na naš sajt i kretanju kroz naš sajt. Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posetilaca našeg veb-sajta kako bi mogli da poboljšamo pretragu sajta i unapredimo funkcionisanja veb-sajta. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili nekih kolačića.Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na likovima https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr i https://www.google.com/intl/sr/policies/technologies/cookies/.

Stranice www.addiko.rs služe se Google Analytics statistikom. Pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našim sajtom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnim usluzi Google Analytics (npr. Google Tag Manager i drugima). Više informacija o Google Analytics možete potražiti na linku https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs….

Stranice www.addiko.rs služe se sistemom za automatizaciju marketinga (Mautic https://www.mautic.org). Kolačići sistema (mtc_id) koriste se za praćenje pojedinačnog posjetitelja na web stranici. Omogućavaju, da bolje razumemo ponašanje posetilaca sajta, kroz korišćenje web analitike.

Addiko banka a.d. Beograd posredstvom zakupljenih formi za oglašavanje na internet stranama ponovo prikazuje (direktno ili aktiviranjem zakupljene forme) posetiocima navedenih strana karakteristike svojih proizvoda. Oglašavanje ovog tipa se može vršiti na celoj internet mreži bez ograničenja po pitanju inicijalne namene sajta, njegovog porekla, delatnosti ili izgleda. Ponovno oglašavanje bi bilo korišćeno u situacijama u kojima bi prikaz novog sadržaja bio prikazan isključivo posetiocima koji su već ranije pristupali stranama na kojima se radilo oglašavanje, tj. posetiocima kojima je prvobitna poruka već bila prikazivana.

Prilikom oglašavanja na internet stranama, Addiko banka a.d. Beograd koristi više kanala distribucije oglasa i oglasne poruke. Oglasna poruka se prikazuje na internet stranama širom interneta tako što zainteresovani portali i/ili veb sajtovi omoguće oglašivačkim mrežama postavljanje oglasnih blokova kroz koje oglašivačke mreže (između ostalog i Google) plasiraju oglase. Oglasi se prikazuju u zavisnosti od sadržaja koji se prikazuje na stranicama u kojima se oglasni blokovi pojavljuju.

Kako je oglašavanje namenjeno isključivo osobama sa unapred definisanim karakteristikama, a koje su upoznate sa materijalima/proizvodima/uslugama koji se ponovo oglašavaju/reklamiraju, kao potvrda o postojećem saznanju o predmetu ponovnog oglašavanja uzima se postojanje konkretnog „kolačića“  čije prisustvo u internet pretraživaču aktivira proces ponovnog oglašavanja.

Ukoliko bilo koje lice, koje je posetilac internet strana koje svojim sadržajem mogu dovesti do aktiviranja procesa ponovnog oglašavanja, ne želi korišćenje „kolačića“ na ranije navedeni način, njihovo korišćenje može onemogućiti aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili nekih kolačića.

Više informacija u vezi Google AdWords remarketing možete potražiti na https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en&ref_topic=1626336, a u vezi Facebook retargetinga više informacija možete potražiti na https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Upoznajte nas

Upoznajte naše rukovodstvo

Finansijski izveštaji

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".