Uslovi korišćenja

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama:

Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje Addiko Bank a.d. Beograd objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja. Addiko Bank a.d. Beograd može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Addiko Bank a.d. Beograd stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga, Addiko Bank a.d. Beograd ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa ovog sajta jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj Internet stranici. Za dodatne informacije, molimo, obratite se našem Kontakt centru besplatnim pozivom na broj 0800 303 303 ili posetite našu najbližu poslovnicu.

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju Addiko Bank a.d. Beograd na sopstvenu odgovornost. Addiko Bank a.d. Beograd nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dogode prilikom upotrebe Internet prezentacije Addiko Bank a.d. Beograd ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji.

Addiko Bank a.d. Beograd neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, ili uopšte bilo koju drugu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Sadržaj ove Internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada  vlasniku. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika  ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja  Internet prezentacije, na bilo koji način.

Vlasnik internet prezentacije zadržava pravo da bez prethodne najave promeni Uslove korišćenja. Svaka promena uslova korišćenja će biti objavljena blagovremeno. O važnim promenama i dopunama Uslova korišćenja korisnici će biti obavešteni objavom na Internet prezentaciji.

Addiko Bank a.d. Beograd štiti vašu privatnost u skladu sa zakonskim propisima. Na ovom sajtu postoji mogućnost prikupljanja vaših ličnih podataka (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa). Pomenute podatke ostavljate dobrovoljno u formularu čime dajete saglasnost da se ti podaci koriste u svrhu kontakata, statističke obrade posećenosti našeg sajta, zakazivanja sastanaka sa zaposlenima Banke ili naknadnog informisanja o ponudi ili posebnim promotivnim aktivnostima Banke. Korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste, upoznati sa načinom prikupljanja ličnih podataka, u skladu sa zakonom i da ste saglasni sa obradom (elektronskom i fizičkom) istih. Banka sve podatke čuva i obrađuje uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima banke. Mogući korisnici podataka su kompanije sa kojima banka ima zaključene ugovore o zaštiti poverljivosti podataka.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačić koji se postavljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom vaše posete veb sajtu šalju nazad informacije o sajtovima sa kojih ste došli na naš sajt i kretanju kroz naš sajt.

Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posetilaca našeg veb-sajta kako bi mogli da poboljšamo pretragu sajta i unapredimo funkcionisanja veb-sajta. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili nekih kolačića.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na likovima: Brišite i omogućavajte kolačiće u Chrome-u i upravljajte njima i Kako Google koristi kolačiće.

Više informacija o pojedinačnim kolačićima koje koristimo i svrhama u koje ih koristimo možete pogledati  OVDE

Upoznajte nas

Upoznajte naše rukovodstvo

Finansijski izveštaji

Addiko Bank Srbija