Dokumentarni poslovi

Dokumentarni poslovi Addiko banke

Garancije i akreditivi

Addiko Bank a.d. Beograd nudi širok spektar bankarskih usluga:

  • dokumentarni akreditivi
  • garancije u poslovanju sa inostranstvom
  • dokumentarni inkaso
  • nostro akreditivi
  • loro akreditivi
  • garancija za uredno plaćanje
  • garancija za povraćaj avansa
  • garancija za učešće na licitaciji ili tenderu
  • garancija za dobro izvršenje posla
  • dokumentarni inkaso
<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">28. februar 2017.</span></span>

I malom biznisu je potrebna velika podrška!

Online preliminarna ponuda kreditnih proizvoda, bez odlaska u banku.

Pošaljite upit

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija