Dokumentarni poslovi

Dokumentarni poslovi Addiko banke

Garancije i akreditivi

Addiko Bank a.d. Beograd nudi širok spektar bankarskih usluga:

  • dokumentarni akreditivi
  • garancije u poslovanju sa inostranstvom
  • dokumentarni inkaso
  • nostro akreditivi
  • loro akreditivi
  • garancija za uredno plaćanje
  • garancija za povraćaj avansa
  • garancija za učešće na licitaciji ili tenderu
  • garancija za dobro izvršenje posla
  • dokumentarni inkaso

Imate potrebu za računom koji ćete koristiti za sve vrste transakcija.

Uz vođenje računa, na raspolaganju vam je i finansijski savetnik za Vaša pitanja.

Dinarski računi pravnih lica

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija