Addiko Mastercard Business revolving kartica

Jedna kartica, dva načina otplate.

Addiko Mastercard Business revolving kartica je kreditna kartica namenjena klijentima Addiko banke i to pravnim licima i preduzetnicima.
Mesečne obaveze dospevaju prvog dana u mesecu, iskazane su u mesečnom izvodu, a na osnovu njih sami donosite odluku o načinu otplate.

Svakog meseca birate koji način otplate želite da koristite.

business revolving

Osnovne karakteristike
Mastercard Business revolving kartice

Revolving addiko karticaRevolving kartica
Mesečno plaćanje minimalnog iznosa od 5% duga

Korisnik izmiruje minimalnu mesečnu obavezu od 5% duga
+ kamata + naknade

Beskamatna kartica
Odloženo plaćanje duga bez kamate do 40 dana*

Uplatom iznosa za beskamatnu otplatu 100% duga + kamata + naknade

*U slučaju da korisnik kartice u celosti u kontinuitetu izmiruje dugovanje do 10-og u mesecu, Banka ne obračunava kamatu na iskorišćen iznos.

  • Dovoljno je prisloniti karticu na beskontaktni POS uređaj i transakcija je obavljena
  • Za iznose do 4.000 dinara ne treba da ukucavate PIN, dok je svaku kupovinu iznad 4.000 dinara potrebno autorizovati PIN-om ili potpisom
  • Sami prislanjate karticu uz beskontaktni POS uređaj, bez potrebe da je predajete prodavcu

Treba da znate i da:

  • Kupovina se naplaćuje samo jednom bez obzira koliko puta se kartica prisloni, tako da nema mogućnosti za višekratnu naplatu iste kupovine
  • Ako POS na prodajnom mestu nije beskontaktni uređaj, karticu možete koristiti na klasičan način umetanjem ili provlačenjem uz autorizaciju PIN-om ili potpisom
  • Pre prvog korišćenja, potrebno je napraviti jednu uobičajenu transakciju, bilo plaćanje na POS uređaju, podizanje gotovine ili upit o stanju na bankomatu čime se opcija beskontaktnog plaćanja automatski aktivira

Sve Addiko kartice možete registrovati Sigurnu internet kupovinu i koristiti ih na svim prodajnim mestima na internetu koja podržavaju sistem plaćanja putem Mastercard SecureCode.

Reprezentativni primerAddiko Mastercard Business revolving kreditna kartica
Vrsta kreditaMastercard Business Revolving kartica
Valuta u kojoj se ugovara kreditRSD
Iznos kreditnog limita50.000
Visina i promenljivost godisnje nominalne kamatne stope19,49% fiksna
Efektivna kamatna stopa – EKS (na godišnjem nivou)43,86%*
Period na koji se ugovara kredit36 meseci
Minimalna mesečna obaveza 5%3.247,56 RSD**
Kriterijumi za indeksiranje kreditaNema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovorenog perioda77.260,94 RSD
Svi troškovi koji padaju na teret korisnikaNaknada za izveštaj KB; 1.200 RSD jednokratno
Mesečna članarina333 RSD

*EKS je obračunat na dan 02.11.2021.
** Ukoliko je celokupan iznos limita inicijalno potrošen, iznos revolving rate je 5% ukupne potrošnje uvećan za kamate i naknade.

REPREZENTATIVNI PRIMER – Beskamatna otplataAddiko Mastercard Business Revolving kreditna kartica
Vrsta kreditaKreditna revolving kartica
Valuta u kojoj se ugovara kreditRSD
Iznos kreditnog limita50.000 RSD
Visina i promenljivost godisnje nominalne kamatne stope0,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa – EKS (na godišnjem nivou)9,28%
Period na koji se ugovara kredit36 meseci
Minimalna mesečna obaveza 100%50.333,00
Kriterijumi za indeksiranje kreditaNema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovorenog perioda 1.863.521,00 RSD**
Svi troškovi koji padaju na teret korisnikaNaknada za izveštaj KB; 1.200 RSD jednokratno
Mesečna članarina333 RSD

*EKS je obračunat na dan 02.11.2021.
** Ukoliko je celokupan iznos limita potrošen svakog meseca, iznos rate je 100% ukupne potrošnje uvećan za naknade.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Addiko Bank Srbija