Addiko paketi

Bazični račun

Najjednostavniji paket tekućeg računa:

  • tekući račun sa DinaCard karticom
  • SMS servis aktivacija
BAZIČNI
devizni računi addiko bankeTekući računOsnovni korisnik, tekući račun sa Dinacard Debit karticomAddiko Dinacard
Devizni računU EUR 
U USD 
Debit Addiko MastercardKarticeDebit Mastercard platna kartica 
Addiko Mastercard kreditna kartica 
on line bankarstvo addiko bankeOn-line bankarstvoAddiko EBank 
Addiko Mobile 
SMS servisSMS servis aktivacijaaddiko sms aktivacija
SMS servis – besplatne alarm poruke 
Upit stanja na bankomatuNa bilo kom bankomatu u zemlji 
addiko podizanje gotovog novcaPodizanje gotovog novcaAddiko bankomati u zemljineograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji 
PlaćanjaPutem kanala on-line bankarstva, odlazeće transakcije 
Osiguranje addiko banka srbijaOsiguranjeKrađa i gubitak debitne platne kartice 
Putno osiguranje 
Pomoć u domaćinstvu u slučaju potrebe za
hitnim intervencijama
 
Pomoć na putu 
MESEČNA NAKNADA 200 RSD

Ne možete da se odlučite?

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">29. jun 2020.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Addiko Bank Srbija