Oročena devizna štednja u USD

Oročena dolarska štednja u Addiko banci

Devizna oročena štednja u dolarima sa isplatom kamate po isteku roka oročenja

Uslovi:

 

  • Oročena štednja u dolarima može se otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Namenjena je rezidentima i nerezidentima
  • Minimalni ulog je 200 dolara
  • Kamatna stopa je fiksna uz primenu proporcionalnog metoda obračuna
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja (u nastavku pogledajte ponudu)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun koji izaberete).
  • Oročena dolarska štednja u Addiko banci ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.

Kamatne stope za oročenu deviznu štednju u USD

Period oročenja3 meseca6 meseci12 meseci25 meseci36 meseci
Nominalna kamatna stopa1,00%1,20%1,80%2,00%2,50%
Efektivna kamatna stopa0,85%*1,02%1,53%1,68%2,08%

* Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou

Reprezentativni primerAddiko devizna oročena štednja u dolarima
Vrsta depozitaOročeni dolarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita u dolarima10.000,00
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)36122536
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)
Kriterijumi za indeksiranje depozitaNema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou,
fiksna, % sa dve decimale)
1,00%1,20%1,80%2,00%2,50%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*0,85%1,02%1,53%1,68%2,08%
Iznos bruto kamate za period oročenja u dolarima25,2160,49180,24416,99750,00
Poreska obaveza (15%) u dolarima **3,789,0727,0462,55112,50
Iznos neto kamate za period oročenja u dolarima21,4351,42153,20354,44637,50
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon
perioda oročenja u dolarima
10.021,4310.051,4210.153,2010.354,4410.637,50
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade***
Privremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade

 

*Reprezentativni primer je rađen na dan 08.07.2019. godine
** U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Korisnik računa je obveznik plaćanja poreza na prihod od kamate po stopi od 15%.Banka kao isplatilac prihoda u ime i za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po oročenom depozitu Korisnika.
***U slučaju da je deponenet prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadjuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Kalkulator za oročenu štednju

Valuta:

Period oročenja u mesecima:

Iznos depozita

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu: 0

Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru ili pozovite Addiko Kontakt centar na besplatan broj 0800 303 303.

Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Zakažite sastanak

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".