Oročena devizna štednja u USD

 

Gde je Addiko štednja, tu je i odlična kamata!

Ne propustite fantastične kamatne stope!

Izaberite period koji vam najviše odgovara i počnite da štedite još danas!

Uslovi:

 

  • Oročena štednja u dolarima može se otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Namenjena je rezidentima i nerezidentima
  • Sredstva možete oročiti na 3, 6, 12, 25 i 36 meseci
  • Minimalni ulog je 200 dolara
  • Kamatna stopa je fiksna uz primenu proporcionalnog metoda obračuna
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja (u nastavku pogledajte ponudu)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun koji izaberete).
  • Oročena dolarska štednja u Addiko banci ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Period oročenja3 meseca6 meseci12 meseci25 meseci36 meseci
Nominalna kamatna stopa3,00%3,70%4,00%3,30%3,00%
Efektivna kamatna stopa*2,57%3,17%3,40%2,76%2,49%

*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
**Reprezentativni primeri su rađeni na dan 02.09.2022. godine

Reprezentativni primerAddiko devizna oročena štednja u dolarima
Vrsta depozitaOročeni depozit u evrima sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita u dolarima10.000,00
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)36122536
Valuta u kojoj se ugovara depozitDolar (USD)
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna,
% sa dve decimale)
3,00%3,70%4,00%3,30%3,00%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*2,57%3,17%3,40%2,76%2,49%
Iznos bruto kamate za period oročenja u dolarima74,79183,48400,00687,35900,00
Poreska obaveza (15%) u dolarima **11,2227,5260,00103,10135,00
Iznos neto kamate za period oročenja u dolarima63,57155,96340,00584,25765,00
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon
perioda oročenja u dolarima
10.063,5710.155,9610.340,0010.584,2510.765,00
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade***
Prevremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade

*Reprezentativni primer je rađen na dan 02.09.2022. godine
**U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Korisnik računa je obveznik plaćanja poreza na prihod od kamate po stopi od 15%.Banka kao isplatilac prihoda u ime i za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po oročenom depozitu Korisnika.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Kalkulator za oročenu štednju

Valuta:

Period oročenja u mesecima:

Iznos depozita

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu: 0

Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru ili pozovite Addiko Kontakt centar na besplatan broj 0800 303 303.

Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija