Oročena devizna štednja u USD

Uslovi za oročenu deviznu štednju u USD

  • Devizni štedni račun se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Devizne štedne račune Addiko Banka otvara rezidentima i nerezidentima
  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Minimalni ulog (depozit): 200 USD
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
  • Kamatna stopa je fiksna i izražena u % na godišnjem nivou (uz primenu komforne metode obračuna)
  • Obračun i pripis kamate se vrši npo isteku perioda oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun po viđenju)

Kamatne stope za oročenu deviznu štednju u USD

Period oročenja
3 meseca0,50% EKS=0,43%
6 meseci0,70% EKS=0,60%
12 meseci1,10% EKS=0,93%
25 meseci1,40% EKS=1,18%
36 meseci1,60% EKS=1,34%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

IZNOS DEPOZITA10.000 USD
Period oročenja12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna)1,10%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)0,93%
Ukupan iznos kamate (bruto)109,69 USD
Porez na kamatni prihod (15%)16,45 USD
Ukupno za isplatu (depozit + kamata)10.093,24 USD

EKS je obračunat na dan 10.02.2017.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Svakog meseca upravljate različitim finansijskim obavezama

Spajamo finansijske obaveze u jednu.

Krediti za refinansiranje

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".