Zaštita podataka

Opšte informacije o zaštiti podataka o ličnosti

Zakonitost obrade podrazumeva da Banka obrađuje podatke o ličnosti, u cilju izvršenja ugovornog odnosa sa klijentom ili za preduzimanje radnje, pre zaključenja ugovora na zahtev lica na koje se podaci odnose, i/ili na osnovu pristanka lica za obradu podataka o ličnosti u određene svrhe, ukoliko je takav pristanak dat.

Addiko Bank a.d. Beograd, Beograd – 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, matični broj 07726716, PIB: 100228215 (u daljem tekstu: Banka), kao rukovalac podataka o ličnosti, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i internim aktima Banke.

Za sva pitanja i informacije u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti možete se obratiti licu zaduženom za zaštitu podataka putem email adrese: dpo.rs@addiko.com.
U skladu sa zakonskim odredbama imate pravo na pristup, ispravku, brisanje, odnosno ograničenje obrade podataka, prenosivost podataka i pravo na prigovor (uključujući pravo na pritužbu kod nadzornog organa i pravo na sudsku zaštitu).

Poslove nadzornog organa u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti obavlja Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Poverenik je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom. veb-sajt: http://www.poverenik.rs | kontakt email: office@poverenik.rs

Detaljne informacije o rukovaocu, kao i informacije o licu zaduženom za zaštitu podataka, šta je podatak o ličnosti i druge informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Uključujući, informacije o obavezama koje proizilaze iz zakona i druge korisne informacije možete naći u dokumentu. – Opšte informacije o zaštiti podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo pristupa podacima o ličnosti i može da zahteva od Banke informacije o svrsi u kojoj Banka koristi njegove podatke o ličnosti. Potrebno je da prethodno popuni. – Zahtev za pristup podacima

Addiko Bank a.d. Beograd štiti vašu privatnost u skladu sa zakonskim propisima. Na ovom sajtu postoji mogućnost prikupljanja vaših ličnih podataka (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa). Pomenute podatke ostavljate dobrovoljno u formularu čime dajete saglasnost da se ti podaci koriste u svrhu kontakata, statističke obrade posećenosti našeg sajta, zakazivanja sastanaka sa zaposlenima Banke ili naknadnog informisanja o ponudi ili posebnim promotivnim aktivnostima Banke. Korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste, upoznati sa načinom prikupljanja ličnih podataka, u skladu sa zakonom i da ste saglasni sa obradom (elektronskom i fizičkom) istih. Banka sve podatke čuva i obrađuje uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima banke. Mogući korisnici podataka su kompanije sa kojima banka ima zaključene ugovore o zaštiti poverljivosti podataka.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačić koji se postavljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom vaše posete veb sajtu šalju nazad informacije o sajtovima sa kojih ste došli na naš sajt i kretanju kroz naš sajt.

Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posetilaca našeg veb-sajta kako bi mogli da poboljšamo pretragu sajta i unapredimo funkcionisanja veb-sajta. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili nekih kolačića.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na likovima: Brišite i omogućavajte kolačiće u Chrome-u i upravljajte njima i Kako Google koristi kolačiće.

Više informacija o pojedinačnim kolačićima koje koristimo i svrhama u koje ih koristimo možete naći u tabeli:

Naziv kolačićaOpis Mesto čuvanjaVreme čuvanja
Google Analytics_gatOvo su kolačići performansi koje koristimo da prikupimo informacije o načinu na koji naši posetioci koriste internet stranicu. Ove informacije koristimo da sastavimo izveštaje i poboljšamo iskustvo na stranici. Ovi kolačići prikupljaju informacije poput: broja posetilaca internet stranice, porekla posetilaca i strana koje su posetili. Koriste se da regulišu brzinu slanja zahteva. Ako Google Tag Manager pokrene Google Analytics, ovaj kolačić će dobiti naziv _dc_gtm_<property-id>. Više o ovome saznajte na stranici: https://policies.google.com/termsU browser-u1 minut
Google Analytics_dc_gtm_Ovo su kolačići performansi koje koristimo da prikupimo informacije o načinu na koji naši posetioci koriste internet stranicu. Ove informacije koristimo da sastavimo izveštaje i poboljšamo iskustvo na stranici. Ovi kolačići prikupljaju informacije poput: broja posetilaca internet stranice, porekla posetilaca i strana koje su posetili. Koriste se da regulišu brzinu slanja zahteva. Ako Google Tag Manager pokrene Google Analytics, ovaj kolačić će dobiti naziv _dc_gtm_<property-id>. Više o ovome saznajte na stranici: https://policies.google.com/termsU browser-u1 minut
Google Analytics_gidOvo su kolačići performansi koje koristimo da prikupimo informacije o načinu na koji naši posetioci koriste internet stranicu. Ove informacije koristimo da sastavimo izveštaje i poboljšamo iskustvo na stranici. Ovi kolačići prikupljaju informacije poput: broja posetilaca internet stranice, porekla posetilaca i strana koje su posetili. Više o ovome saznajte na stranici: https://policies.google.com/termsU browser-u24 sata
Google Analytics_gaOvo su kolačići performansi koje koristimo da prikupimo informacije o načinu na koji naši posetioci koriste internet stranicu. Ove informacije koristimo da sastavimo izveštaje i poboljšamo iskustvo na stranici. Ovi kolačići prikupljaju informacije poput: broja posetilaca internet stranice, porekla posetilaca i strana koje su posetili. Više o ovome saznajte na stranici: https://policies.google.com/termsU browser-u2 godine
Facebook_fbpKoristi ga Facebook da isporuči niz reklamnih proizvoda, kao što je davanje ponude trećih lica oglašivača u realnom vremenu.U browser-u90 dana
Chat bot_hypo-map_sessionOvaj kolačić održava trenutnu sesiju korisnika koji koristi aplikaciju. Sadrži podatke neophodne za prepoznavanje sesije i korisnika tokom korišćenja pričaonice/ administratora. Ističe kada se pretraživač zatvori.U browser-uSesija
Chat botmap-plugin-_baseOvaj kolačić sadrži informacije o „produžetku sesije“. Što je kraći naziv koji koristimo da prepoznamo sesiju koja se koristi radi eventualnog nastavka dijaloga u pričaonici. Traje 1 dan počev od prve posete korisnika.U browser-u24 sata
Chat botmap-plugin-_pernamentOvaj kolačić sadrži informacije o višestrukom posetiocu. Ističe 365 dana od prve jedinstvene posete datog posetioca.U browser-u1 godina
Zoom Analytics__za_cds_Kolačić sesije koji sadrži opšte informacije o sesiji, poput IP adrese, geografske lokacije, jezika pretraživača, vremena početka sesije, itd. Ove informacije se koriste za usmeravanje kampanja.U browser-uSesija
Zoom Analytics__za_Kolačić koji prati ponašanje korisnika kroz više sesija, poput postignutih ciljeva, kampanja koje je video, itd. Ove informacije se koriste radi odlučivanja o kampanjama koje treba prikazati.U browser-u1 godina
Zoom Analytics__za_cd_Kolačić koji sadrži opšte informacije o sesiji koja se mahom koristi za komunikaciju sa serverom. Informacije obuhvataju ID broj sesije, itd.U browser-uSesija
Cookie consentaddiko-cookie-disclaimerOnemogućava opcije povezane s regionalnim zakonodavstvom i svima prikazuje opciju opoziva.U browser-u1 godina
Marketing automation tool (Mautic)

 

mautic_device_idBeleži pod kojim ID je korisnik lociran. Ovi kolačići se ne nalaze na svim stranicama već samo na: https://www.addiko.rs/zakazivanje-sastanka/ i https://www.addiko.rs/kviz/

 

U browser-uSesija
Marketing automation tool (Mautic)

 

mtc_sid

 

Zadržava vrednost trenutne akcije korisnika. Ta vrednost postaje cookie koji zadržava ID korisnika. Ovi kolačići  se ne nalaze na svim stranicama već samo na: https://www.addiko.rs/zakazivanje-sastanka/ i https://www.addiko.rs/kviz/

 

U browser-uSesija
Marketing automation tool (Mautic)

 

mtc_id

 

Smešten na bilo koji domen sa fiksiranim mtc.js. On će sadržati ID trenutno praćenog kontakta. Ovi kolačići  se ne nalaze na svim stranicama već samo na: https://www.addiko.rs/zakazivanje-sastanka/ i https://www.addiko.rs/kviz/

 

U browser-uSesija

Addiko Bank Srbija

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".