Promenite datum dospeća rate kredita

Izbegnite dodatne troškove

Jednostavno promenite datum dospeća mesečne rate kredita i izbegnite dodatne troškove, koji će nastati ukoliko svoje kreditne obaveze ne izmirite na dan dospeća rate kredita. Zatezna kamata se obračunava već od prvog dana kašnjenja sa otplatom rate.

U našim ekspoziturama možete brzo, jednostavno i besplatno izabrati novi datum u mesecu kada će vam dospevati mesečne kreditne obaveze. 

Na jednostavan način uskladite dospeće rate kredita sa mesečnim primanjima i izbegnete  dodatne troškove:

  • dovoljna je samo jedna poseta najbližoj ekspozituri
  • potrebna vam je samo lična karta
  • odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće mesečnih kreditnih obaveza

U slučaju stambenih kredita:

  • ugovorite trajni nalog
  • uz potpis svih učesnika u kreditu u ekspozituri

Kod promene dana dospeća dolazi i do promene u otplatnom planu, ali anuiteti (mesečne rate kredita) ostaju jednaki.

Novi otplatni plan ćete dobiti na kućnu adresu nakon potpisivanja aneksa ugovora.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija