Informacije o mogućim kašnjenjima u obradi međunarodnih plaćanja

Poštovani klijenti Addiko banke,

Bankarski i finansijski sektor Evropske unije, kao i platni sistemi širom sveta, se trenutno prilagođavaju sankcijama uvedenim Rusiji. Kao bankarska grupacija koje je osnovana u EU, Addiko banka ima obavezu da poštuje važeće zakone i propise o sankcijama u svakom zakonodavstvu gde posluje. Pored toga, kod međunarodnih plaćanja, svaka banka mora detaljno da analizira sve informacije i pojedinosti.

Usled složenosti režima sankcija i dinamike izmena propisa koje se sprovode, našim partnerskim bankama može biti neophodno dodatno vreme da izvrše Vaše platne naloge.

Stoga, može nam biti potrebno više vremena za obradu Vaših plaćanja i unapred se izvinjavamo za svako kašnjenje koje možemo izazvati.

Molimo sve klijente i partnere da imaju u vidu trenutno stanje stvari, kao i da imaju spremnu svu prateću dokumentaciju kako bismo ubrzali proces plaćanja.

Izvinjavamo se na svim mogućim neprijatnostima i zahvaljujemo Vam se na saradnji.

Vaš Addiko tim

Addiko Bank Srbija