Međunarodni platni promet

Međunarodni platni promet za pravna lica

Addiko bank a.d. Beograd usluge platnog prometa sa inostranstvom obavlja koristeći najsavremenija tehnološka rešenja.

Plaćajući preko Addiko banke, ostvarujete sledeće pogodnosti:

 • Brza i efikasna obrada naloga za plaćanje
 • Profesionalna i stručna pomoć i saveti prilikom popunjavanja naloga
 • Konkurentna i jednostavna tarifa
 • Dostava naloga elektronskim putem
 • Izvršavanje naloga bez dodatne dokumentacije (uz potpisan ugovor)
 • Dostavljanje poruke o izvršenom plaćanju klijent dobija istog dana kada je plaćanje izvršeno putem e-mejla
 • Jeftinije i brže plaćanje u okviru Addiko grupe
 • Nesmetano korišćenje svih priliva od trenutka rasporeda priliva
 • Putem sistema elektronskog bankarstva ili putem SWIFT MT101 (do 13:00)
 • Lično u ekpozituri banke (do 12:00)

Ukoliko klijent potpiše ugovor kojim se reguliše plaćanje prema inostranstvu bez prateće dokumentacije, prilikom plaćanja je obavezan da dostavi samo nalog za plaćanje, osim za one transakcije za koje postoji zakonska obaveza dostavljanja prateće dokumentacije.

 • Putem i-mejla
 • Putem elektronskog bankarstva
 • Putem SWIFT-a, porukom MT940
 • Lično u ekspozituri

Pogodnosti kod plaćanja u okviru Addiko grupe su:

 • Izvršenje naloga sa valutom T+0
 • Povoljnije tarife naknada

Naloge za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR koje banka primi do vremena predviđenog za prijem naloga u skladu sa važećim Terminskim planom za izvršenje platnih transakcija, banka će obraditi istog dana ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostranstvu sa datumom valute T+2 ili datumom koji je dogovoren. Banka korisnika odobriće račun korisnika u skladu sa svojom poslovnom politikom. Nalozi koje banka primi nakon vremena predviđenog za prijem naloga, biće obrađeni narednog radnog dana na opisani način.

Za usluge platnog prometa sa inostranstvom banka obračunava i naplaćuje naknadu u skladu sa važećom Tarifom naknada banke za usluge platnog prometa. Plaćanje obaveza prema inostranstvu klijent banke može izvršiti koristeći devizna sredstva u valuti plaćanja sa svog deviznog računa. U slučaju da se plaćanje vrši u valuti različitoj od valute na deviznom računu, banka će izvršiti konverziju. Plaćanje prema inostranstvu klijent može izvršiti i kupovinom deviznih sredstava iz potencijala Addiko Bank.

Obaveštenja o prilivima iz inostranstva klijentima se mogu dostavljati putem:

 • e-mejla
 • Addiko E-bank

I malom biznisu je potrebna velika podrška!

Online preliminarna ponuda kreditnih proizvoda, bez odlaska u banku.

Pošaljite upit

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija