Platinasti paket

Najbolje rešenje iz naše ponude za sve vaše potrebe:

  • online bankarstvo (mobilno i elektronsko bankarstvo)
  • neograničen broj plaćanja putem kanala on-line bankarstva
  • neograničen broj besplatnog podizanja gotovine na svim Addiko bankomatima u zemlji
  • mogućnost podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka bez naknade
  • najveći nivo pokrića osiguranja
PLATINASTI
Tekući računTekući račun sa DinaCard debitnom karticom
Devizni računU EUR
U USD
KarticeDebit Mastercard platna kartica
Addiko Mastercard kreditna kartica
On-line bankarstvoAddiko EBank
Addiko Mobile
SMS servisSMS servis aktivacija
SMS servis – besplatne alarm poruke
Upit stanja na bankomatuNa bilo kom bankomatu u zemljineograničeno
Podizanje gotovog novcaAddiko bankomati u zemljineograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji4x bez naknade
PlaćanjaPutem kanala on-line bankarstva, odlazeće transakcijeneograničeno
OsiguranjeKrađa i gubitak debitne platne kartice
Putno osiguranje
Pomoć u domaćinstvu u slučaju potrebe za
hitnim intervencijama
Pomoć na putu
MESEČNA NAKNADA930 RSD

Ne možete da se odlučite?

Obrada vaših kontakt-podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji pre sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 meseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu. Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti: https://www.addiko.rs/zastita-podataka.

Addiko Bank Srbija