Računi

Tekući računi u Addiko Bank

Računi su neophodni u dnevnom poslovanju svakog korisnika. Addiko banka ima u ponudi sve što vam je potrebno.

Dinarski tekući računi

Svakom korisniku je potreban tekući račun. Da bismo odgovorili na vaše potrebe, pored osnovnog tekućeg računa, Addiko Bank a.d. Beograd u ponudi ima i pakete tekućih računa (Nova paket tekućeg računa, Supernova paket tekućeg računa, Galaxy paket tekućeg računa, Cosmos paket tekućeg računa).

Svaki od paketa tekućeg računa je kombinacija velikog broja proizvoda i usluga, osmišljenih za različite kategorije klijenata i njihove potrebe. Addiko Bank a.d. želi da vam olakša svakodnevno poslovanje sa bankom. Cilj je da budemo jasna, efikasna banka sa kojom jednostavno komunicirate.

Devizni tekući računi

Kako biste lakše obavljali transakcije u devizama, u ponudi imamo i devizne tekuće račune namenjene

  • obavljanju platnog prometa sa stranim sredstvima plaćanja,
  • polaganju deviznih sredstava, koja nemaju svrhu štednje
  • i/ili prijemu doznake u valuti EUR, USD, CHF, GBP, CAD,AUD, NOK i SEK

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija