Oročena devizna štednja u EUR

Oročena štednja u EUR

  • Oročena štednja u EUR se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Devizne štedne račune Addiko Bank otvara rezidentima i nerezidentima
  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Minimalni ulog 100 EUR
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
  • Kamatna stopa je fiksna i izražena u % na godišnjem nivou (uz primenu proporcionalnog metoda obračuna)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku perioda oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun po viđenju)

Kamatne stope za oročenu deviznu štednju u EUR

Period oročenja
6 meseci0,20% EKS=0,17%
12 meseci0,60% EKS=0,51%
25 meseci0,70% EKS=0,59%
36 meseci0,80% EKS=0,68%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

IZNOS DEPOZITA10.000 EUR
Period oročenja12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna)0,60%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)0,51%
Ukupan iznos kamate (bruto)59,84 EUR
Porez na kamatni prihod (15%)8,98 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata)10.050,86 EUR

EKS obračunat na dan 10.02.2017.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije možete pozvati Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Svakog meseca upravljate različitim finansijskim obavezama

Spajamo finansijske obaveze u jednu.

Krediti za refinansiranje

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".