Kalkulator za projektovanje plana otplate i izračun EKS

Kalkulator za obračun EKS možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije.

Kalkulator za obračun EKS-a

Datum kreiranja ponude

24.09.2023.

NKS

Mesečna rata

Ukupan iznos koji ćete otplatiti

Addiko Bank Srbija