Kalkulator za projektovanje plana otplate i izračun EKS

Kalkulator za obračun EKS možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije.

Kalkulator za obračun EKS-a

Datum kreiranja ponude

23.06.2024.

NKS

Mesečna rata

Ukupan iznos koji ćete otplatiti

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">28. decembar 2018.</span></span>

Addiko Bank Srbija