Blic keš kredit

Prednosti Blic keš kredita

 • Bez obaveznog prenosa zarade
 • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate
 • Bez troškova:
  • Obrade kreditnog zahteva
  • Povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
  • Izdavanja menice
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza (više informacija klikom na link)
 • Keš kredit sa mogućnošću refinansiranja
 • Fiksna kamatna stopa
 • Iznos kredita: od 30.000 do 1.000.000 RSD
 • Period otplate kredita: od 12 do 71 mesec
 • Nominalna kamatna stopa: od 17,49% do 18,49%
 • Jednokratna naknada za obradu zahteva: 0%
 • Trošak povlačenja Kreditnog biroa 0 RSD
 • Trošak menice 0 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije – 250 RSD
 • Bez obaveze otvaranja tekućeg računa i prenosa zarade
Iznos kredita150.000 RSD500.000 RSD1.000.000 RSD
Rok otplate36 meseci48 meseci71 mesec
Mesečna rata5.384,56 RSD14.554,59 RSD23.264,27 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)***17,49%17,49%18,49%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*22,94%20,13%20,69%
Jednokratna naknada za obradu kredita0 RSD0 RSD0 RSD
Mesečna naknada za održavanje kreditne partije250 RSD250 RSD250 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)193.844,15 RSD698.620,14 RSD1.651.763,46 RSD

*EKS je obračunat na dan 01.02.2024. godine sa dospećem prve rate 01.03.2024. godine.

 • Važeća lična karta
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene – potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca

*Banka zadržava pravo da od klijenta zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju boljeg sagledavanja kreditne sposobnosti.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Pronađite vama najbližu ekspozituru ovde

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija