Obaveštenja

Poštovani klijenti,

Upozoravamo vas na pojave malicioznih aktivnosti napadača koji traže sprovođenje uplata za Netflix ali i druge naloge korisnika, lažirajući račune i vršeći preusmeravanje sredstava korisnika. Napadači vrše prevarnu radnju na ovaj način jer korisnici izuzev lažnih računa čitav proces uplate sprovode koristeći redovne procedure i primenu dvofaktorske autentikacije OTP kodom.

Činjenica da vas neko drugi navodi na sprovođenje uplata uz OTP potvrdu, treba da predstavlja upozorenje i potrebu za proverom računa na koji se uplaćuju sredstva kao i da može biti reč o prevarnoj radnji!

Molimo vas da maliciozne slučajeve odmah prijavite Kontakt centru na broj telefona 0800 303 303.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">14. jul 2023.</span></span>

Addiko Bank Srbija