Addiko štednja sa premijom

Redovnim mesečnim uplatama iznosa koji sami odaberete, pored kamate, ostvarujete pravo i na atraktivnu premiju.

Addiko štednja sa premijom

  • Svakog meseca određeni iznos možete prebacivati na svoj štedni račun i tako početi da stvarate vrednu ušteđevinu
  • Možete izdvajati mesečno, minimalno 1.000 RSD ili 10 EUR, a iznos po želji možete povećavati
  • Redovnim mesečnim uplatama, pored kamate, ostvarujete pravo i na atraktivnu premiju, koja se kreće od 8 do 15% na ukupno obračunatu kamatu

Sva velika putovanja započinju malim prvim korakom

Zašto baš Addiko štednja sa premijom?

Možete početi odmah

Omogućava vam da uz minimalna mesečna izdvajanja započnete stvaranje ušteđevine

Addiko-202312-19216-SRB-Web-Stepenasta-Visa kamata-1080x1080px-2

Imate fleksibilnost

Sami određujete iznos mesečne uplate, u skladu sa svojim mogućnostima i datum u toku meseca kada ćete sredstva uplaćivati

Addiko-202312-19216-SRB-Web-Stepenasta-Depozit-1080x1080px

Imate mogućnost izbora

Možete štedeti u dinarima i evrima na rok 6, 12, 24 ili 36 meseci

Addiko-202312-19216-SRB-Web-em stednja-1080x1080px-5
Vrsta depozitaDinar (RSD)Evro (EUR)
Period depozita6 meseci12 meseci24 meseca36 meseci6 meseci12 meseci24 meseca36 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u %, na godišnjem nivou)3,70%4,50%4,60%4,70%1,80%2,50%2,60%3,00%
Efektivna kamatna stopa*4,05%4,99%5,11%5,26%1,66%2,35%2,46%2,89%
Premijska stopa8%10%12%15%8%10%12%15%

*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
**EKS za Štednju sa premijom je obračunat na dan 31.05.2023. godine

REPREZENTATIVNI PRIMERI ZA ŠTEDNJU SA PREMIJOM
Vrsta depozitaOročeni depoziti sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Naziv proizvodaAddiko dinarska štednja sa premijomAddiko devizna štednja sa premijom
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)Evro (EUR)
Iznos depozita u valuti oročenja12.000,0050,00
Iznos ugovorene minimalne mesečne uplate12.000,0050,00
Period na koji se ugovara depozit
(u mesecima)
61224366122436
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u %, na godišnjem nivou)3,70%4,50%4,60%4,70%1,80%2,50%2,60%3,00%
Premijska stopa8%10%12%15%8%10%12%15%
Efektivna kamatna stopa*4,05%4,99%5,11%5,26%1,66%2,35%2,46%2,89%
Iznos bruto kamate za period oročenja u valuti oročenja840,803.863,2215.436,4635.970,551,78,9436,3495,67
Poreska obaveza u valuti oročenja**0,000,000,000,000,040,321,483,60
Iznos neto kamate za period oročenja u valuti oročenja840,803.863,2215.436,4635.970,551,457,6030,8981,32
Ukupan iznos koji će korisnik primiti
nakon perioda oročenja u valuti oročenja
72.840,80147.863,22303.436,46467.970,55301,45607,601.230,891.881,32
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade***
Prevremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade

* Reprezentativni primeri su rađeni na dan 31.05.2023. godine
** U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Korisnik računa je obveznik plaćanja poreza na prihod od kamate po stopi od 15%.Banka kao isplatilac prihoda u ime i za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po oročenom depozitu Korisnika.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Štedne račune možete otvoriti u dinarima, evrima i dolarima (RSD, EUR, USD).

Upravo zbog različitih potreba i ciljeva naših klijenata, dostupne su i razne opcije za štednju, a to su: dinarska štednja, devizna (EUR/USD) štednja, štednja sa premijom, stepenasta štednja i em-Štednja. Informišite se putem linkova i odaberite pravu štednju za vaše potrebe.

 

Da! Sredstva možete oročiti i preko Addiko mobilne aplikacije, bez odlaska u banku. Više informacija o Addiko em-Štednji možete pronaći ovde.

 

Addiko štednja sa premijom je idealna upravo za ovaj slučaj! Uz minimalna mesečna izdvajanja možete započeti stvaranje ušteđevine, a sami određujete kada u toku meseca želite da uplatite sredstva, što vam daje fleksibilnost.

Ukoliko vam novac zatreba pre isteka perioda oročenja, možete ga podići i to bez naknade za razoročenje.
Ukoliko se odlučite za stepenastu štednju dodatna prednost je što će vam biti isplaćena kamata pripisana oročenom depozitu za poslednji postignuti kvartalni period

Postoje 3 dobra razloga zašto je korisno da aktivirate štednju u banci:

Prvi je da biste stvorili ušteđevinu za svoje razne ciljeve.
Drugi razlog je da vaš novac ne gubi vrednost, već da se uveća za iznos kamate i treći, ako imate ili otvorite odvojeni račun za štednju i tamo odvajate novac, šanse su veće da ćete uštedeti, jer novac nije ispred vaših očiju i nećete ga tako lako potrošiti.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">28. februar 2017.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija