Addiko štednja sa premijom

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata.

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Addiko štednja sa premijom

  • Svakog meseca određeni iznos možete prebacivati na svoj štedni račun i tako početi da stvarate vrednu ušteđevinu
  • Možete izdvajati mesečno, minimalno 1.000 RSD ili 10 EUR, a iznos po želji možete povećavati
  • Redovnim mesečnim uplatama, pored kamate, ostvarujete pravo i na atraktivnu premiju, koja se kreće od 8 do 15% na ukupno obračunatu kamatu

Zašto baš Addiko štednja sa premijom?

  • Omogućava vam da uz minimalna mesečna izdvajanja započnete stvaranje ušteđevine
  • Sami određujete iznos mesečne uplate, u skladu sa svojim mogućnostima
  • Sami određujete momenat u toku meseca u kome ćete sredstva uplaćivati
  • Možete štedeti u dinarima na rok 6, 12, 24 ili 36 meseci
  • Možete štedeti u evrima na rok od 6, 12, 24 ili 36 meseci

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Vrsta depozitaDinar (RSD)Evro (EUR)
Period depozita6 meseci12 meseci24 meseca36 meseci6 meseci12 meseci24 meseca36 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u %, na godišnjem nivou)3,70%4,50%4,60%4,70%1,80%2,50%2,60%3,00%
Efektivna kamatna stopa*4,05%4,99%5,11%5,26%1,66%2,35%2,46%2,89%
Premijska stopa8%10%12%15%8%10%12%15%

*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
**EKS za Štednju sa premijom je obračunat na dan 31.05.2023. godine

REPREZENTATIVNI PRIMERI ZA ŠTEDNJU SA PREMIJOM
Vrsta depozitaOročeni depoziti sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Naziv proizvodaAddiko dinarska štednja sa premijomAddiko devizna štednja sa premijom
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)Evro (EUR)
Iznos depozita u valuti oročenja12.000,0050,00
Iznos ugovorene minimalne mesečne uplate12.000,0050,00
Period na koji se ugovara depozit
(u mesecima)
61224366122436
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u %, na godišnjem nivou)3,70%4,50%4,60%4,70%1,80%2,50%2,60%3,00%
Premijska stopa8%10%12%15%8%10%12%15%
Efektivna kamatna stopa*4,05%4,99%5,11%5,26%1,66%2,35%2,46%2,89%
Iznos bruto kamate za period oročenja u valuti oročenja840,803.863,2215.436,4635.970,551,78,9436,3495,67
Poreska obaveza u valuti oročenja**0,000,000,000,000,040,321,483,60
Iznos neto kamate za period oročenja u valuti oročenja840,803.863,2215.436,4635.970,551,457,6030,8981,32
Ukupan iznos koji će korisnik primiti
nakon perioda oročenja u valuti oročenja
72.840,80147.863,22303.436,46467.970,55301,45607,601.230,891.881,32
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade***
Prevremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade

* Reprezentativni primeri su rađeni na dan 31.05.2023. godine
** U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Korisnik računa je obveznik plaćanja poreza na prihod od kamate po stopi od 15%.Banka kao isplatilac prihoda u ime i za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po oročenom depozitu Korisnika.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija