Tarife naknada

Tarife naknada i Terminski plan Addiko Bank a.d. Beograd

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o Tarifama za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, kao i relevatnim Terminskim planovima.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija