Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Addiko banke

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA Addiko Bank a.d. Beograd – primenjuju se od 15.03.2021. godine

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA  sa prilozima od 1 do 10

 • Prilog br. 1 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA
 • Prilog br. 2 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA
 • Prilog br. 3 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA PRAVNIH LICA
 • Prilog br. 4 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNIH KARTICA – FIZIČKA LICA
 • Prilog br. 5 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNE KARTICE – PREDUZETNICI
 • Prilog br. 6 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNE KARTICE – PRAVNA LICA
 • Prilog br. 7 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNICI
 • Prilog br. 8 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – PRAVNA LICA
 • Prilog br. 9 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – ZA PREDUZETNIKE
 • Prilog br. 10 – OPŠTI USLOVI IZVRŠENJA JEDNOKRATNE PLATNE TRANSAKCIJE

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA Addiko Bank a.d. Beograd – primenjuju se od 15.01.2021. godine,
odnosno od datuma naznačenog u Prilozima

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA  sa prilozima od 1 do 10

 • Prilog br. 1 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA
 • Prilog br. 2 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA
 • Prilog br. 3 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA PRAVNIH LICA
 • Prilog br. 4 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNIH KARTICA – FIZIČKA LICA
 • Prilog br. 5 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNE KARTICE – PREDUZETNICI
 • Prilog br. 6 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNE KARTICE – PRAVNA LICA
 • Prilog br. 7 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNICI
 • Prilog br. 8 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – PRAVNA LICA
 • Prilog br. 9 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – ZA PREDUZETNIKE
 • Prilog br. 10 – OPŠTI USLOVI IZVRŠENJA JEDNOKRATNE PLATNE TRANSAKCIJE

Addiko Bank Srbija