Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Addiko banke

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA Addiko Bank a.d. Beograd –
Početak primene: za sve klijente koji uđu sa Bankom u nov ugovorni odnos: 28.05.2024. godine, za postojeće klijente pravna lica: 28.05.2024. godine i za postojeće klijente fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike: 14.07.2024. godine.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Prilog br. 1 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA
Prilog br. 2 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA
Prilog br. 3 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA PRAVNIH LICA
Prilog br. 7 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNICI
Prilog br. 8 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – PRAVNA LICA
Prilog br. 9 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – PREDUZETNICI –

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA Addiko Bank a.d. Beograd – primena za pravna lica od 23.01.2024. godine, a za preduzetnike od 09.03.2024. godine

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Prilog br. 2 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA PREDUZETNIKA I POLJOPRIVREDNIKA
Prilog br. 3 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA PRAVNIH LICA
Prilog br. 8 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – PRAVNA LICA
Prilog br. 9 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA SERVISE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA – PREDUZETNICI

Prilog br. 1 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA SA TEKUĆIM RAČUNIMA FIZIČKIH LICA – primenjuju se od 01.04.2023.
Prilog br. 4 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KREDITNE KARTICE FIZIČKA LICA – primenjuju se od 15.01.2022. godine
Prilog br. 5 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNE KARTICE – PREDUZETNICI – primenjuju se od 15.01.2022. godine
Prilog br. 6 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNE KARTICE – PRAVNA LICA – primenjuju se od 15.01.2022. godine
Prilog br. 7 – OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNICI – primenjuju se od 15.01.2022. godine
Prilog br. 10 – OPŠTI USLOVI IZVRŠENJA JEDNOKRATNE PLATNE TRANSAKCIJE – primenjuje se od 15.3.2021.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">15. maj 2017.</span></span>

Addiko Bank Srbija