Program Pozovite prijatelja

Addiko program „Pozovite prijatelja“

Klijent ste Addiko banke?

Pozovite svoje kolege, prijatelje, porodicu i ostale poznanike da postanu klijenti banke!
A Vas čeka bonus po svakoj uspešnoj preporuci.

Program „Pozovite prijatelja“ namenjen je klijentima Addiko Bank a.d. Beograd i traje do 31.12.2023. godine.

KAKO PREPORUČITI?

Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku:

 • Postojećim klijentima koji imaju otvoren paket tekućeg računa preko kojeg redovno primaju zaradu
 • Korisnicima keš kredita
 • Klijentima koji imaju otvoren tekući račun u banci, a koji su prepoznati i predloženi od strane naših ekspozitura kao preporučioci.

SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni KOD. Samo SMS/VIBER poruka poslata sa broja telefona koji je registrovan kod Banke, smatra se važećom registrovanom SMS porukom.
Klijent Banke može da prosledi SMS/VIBER poruku sa KOD-om svojim prijateljima, kolegama, porodici i ostalim poznanicima.

Osoba koja je dobila SMS/VIBER poruku sa KOD-om od klijenta banke i odlučila da otvori paket tekućeg računa (Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prebaci zaradu u Addiko banku u roku od 3 meseca od otvaranja tekućeg računa, u obavezi je da u trenutku otvaranja računa pokaže dobijenu SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke u ekspozituri kako bi potom sam davalac preporuke koji je i dao preporuku bio nagrađen.

Addiko Bank Srbija pozovite prijatelja

Iznos jednokratnog bonusa po svakom klijentu zavisi od otvorenog paketa tekućeg računa i to:

Addiko Start paket – 1.500 RSD
Addiko Srebrni paket – 1.500 RSD
Addiko Zlatni paket – 1.500 RSD

Više o paketima i naknadama >>>

Member Get Member predstavlja marketinški program „Pozovite prijatelja“ koji podrazumeva da klijenti Addiko banke pozovu svoje kolege, prijatelje, porodicu i ostale poznanike (u daljem tekstu: prijatelje) da i oni postanu klijenti Addiko banke (u daljem tekstu: Program). Program traje u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

 1. U okviru Programa preporuku mogu dati svi klijenti Addiko banke koji imaju:
 • Otvoren tekući račun na koji primaju zaradu/platu, a koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 • Plasiran kredit, a koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 • Otvoren tekući račun, a da su pritom prepoznati i predloženi kao preporučioci od strane zaposlenih u ekspoziturama Banke, a koji su primili KOD putem SMS/Viber poruke
 1. Preporuka će se smatrati uspešnom kada je:

(a) ostvarena za vreme trajanja Programa
(b) preporučeno fizičko lice koje:

 • ima minimum 18 godina na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom
 • uspostavi uspešan poslovni odnos sa Bankom odnosno otvori jedan od paketa tekućeg računa (Addiko Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prebaci zaradu u roku od tri meseca od datuma otvaranja računa

Pod zaradom se podrazumevaju uplate na tekući račun klijenta i koje podrazumevaju:
– Šifre u platnom prometu: 240-zarada, 245-penzija i 247
– Sve zarade koje se interno rasknjižavaju u Banci sa privremenih računa za plate

 1. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice pokaže SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke prilikom otvaranja računa.
 2. Bonus po svakoj uspešnoj preporuci zavisi od otvorenog paketa tekućeg računa i to:

Addiko Srebrni paket – 1.500 RSD
Addiko Zlatni paket – 1.500 RSD
Addiko Platinasti paket – 1.500 RSD

Više o paketima i naknadama>>>

 1. Bonus za uspešno ostvarenu preporuku se isplaćuje na tekući račun preporučioca u mesecu koji sledi u odnosu na mesec u kom je preneta zarada novog klijenta
 2. Preporučilac i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe
 3. U slučaju da Davaoci preporuke preporuče istu osobu, tokom promotivnog perioda u okviru Programa, samo će onaj Davalac preporuke koji je prvi prosledio SMS poruku preporučenom licu, a koje je otvorilo jedan od paketa tekućeg računa (Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prenelo zaradu u roku od 3 meseca od datuma otvaranja tekućeg računa u Banci imati isplaćen bonus. U slučaju bilo kakvog spora, Banka će imati diskreciono pravo u odlučivanju koji je Davalac preporuke uspešno dao preporuku.
 4. Preporučilac ne može biti isplaćen više puta na osnovu preporuke za istog klijenta
 5. Konačnu odluku o uspešnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe
 6. Banka ima pravo da u bilo kom trenutku:

(a) izvrši promene u Programu i/ili izmeni iznos bonusa sa drugom stavkom od jednake ili slične vrednosti
(b) promeni ove uslove i Program
(c) otkaže ili povuče Program

 1. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.

Prijatelji su najveće bogatstvo!

Pozovite prijatelje da otvore račun u Addiko banci jer uz Addiko svi dobijate!
Otvorite Addiko mRačun potpuno online, bez odlaska u banku.
Saznajte više OVDE.

Addiko Bank Srbija