Što više delite, više dobijate!

Addiko program „Pozovite prijatelja“

Klijent ste Addiko banke?

Pozovite porodicu, prijatelje, kolege i poznanike da postanu klijenti banke i zaradite!

Čeka Vas bonus po svakoj uspešnoj preporuci.

 

Program „Pozovite prijatelja“ namenjen je klijentima Addiko Bank a.d. Beograd i traje do 31.12.2024. godine.

Niste klijent Addiko banke?

Postanite klijent, kako biste i vi mogli da učestvujete u programu.

Popunite formu kako bismo generisali Vaš jedinstveni link

Obrada Vaših podataka o ličnosti, koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotrebe kontakt forme, je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude i slično). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.
Addiko Bank a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 7v, Beograd je rukovalac obrade podataka o ličnosti. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite da saznate više informacija o obradi Vaših podataka o ličnosti, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka/ ili kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka o ličnosti putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku:

 • Postojećim klijentima koji imaju otvoren paket tekućeg računa preko kojeg redovno primaju zaradu
 • Korisnicima keš kredita
 • Klijentima koji imaju otvoren tekući račun u Banci, a koji su prepoznati i predloženi od strane naših ekspozitura kao preporučioci.

Samo SMS/VIBER poruka poslata sa broja telefona koji je registrovan kod Banke, smatra se važećom registrovanom SMS porukom.

 1. SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni KOD. Možete da prosledite SMS/VIBER poruku sa KOD-om svojim prijateljima, kolegama, porodici i ostalim poznanicima.

Osoba koja je od Vas dobila SMS/VIBER poruku sa KOD-om i odlučila da otvori paket tekućeg računa (Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prebaci zaradu u Banku u roku od 3 (tri) meseca od otvaranja tekućeg računa, u obavezi je da u trenutku otvaranja računa pokaže dobijenu SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke u ekspozituri kako bi potom sam davalac preporuke koji je i dao preporuku bio nagrađen.

 1. SMS/VIBER poruka sadrži link ka stranici na kojoj unosite svoje podatke kako bismo Vam generisali jedinstveni link koji možete mailom poslati svojim prijateljima ili podeliti na svom profilu na društvenim mrežama i na taj način povećate mogućnost da Vašu preporuku vidi što više Vaših prijatelja, čime povećavate mogućnost za zaradu, jer što više delite više dobijate. Kao klijent Banke, možete da pošaljete mail sa svojim jedinstvenim kodom prijateljima, kolegama, porodici i ostalim poznanicima ili podeliti objavu sa jedinstvenim kodom na svom profilu na društvenim mrežama. Svako ko dođe na stranicu sajta namenjenu preporučenim prijateljima preko Vašeg jedinstvenog linka, biće pripisan Vašoj preporuci. Možete izabrati jedan ili oba načina da podelite poziv/preporučite Banku prijateljima. Nakon što izaberete jednu od ponuđenih opcija za deljenje, imaćete mogućnost da izaberete i drugu ili da završite preporučivanje klikom na dugme „Završi“. Ukoliko ne želite da izaberete drugu mogućnost za preporuku, dovoljno je da klikom na dugme „Završi“ završite proces preporuke.

Osoba koja je dobila mail sa Vašim jedinstvenim linkom ili se prijavila preko Vaše objave na društvenoj mreži, odluči da otvori paket tekućeg računa (Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prebaci zaradu u Banku u roku od 3 (tri) meseca od otvaranja tekućeg računa, uslov je da Vi, kao davalac preporuke, budete nagrađeni.

Napomena: Ukoliko niste dobili SMS/VIBER poruku a ispunjavate uslove za učešće, možete se prijaviti direktno sa sajta putem stranice na kojoj unosite svoje podatke kako bismo Vam generisali jedinstveni link u kom slučaju je proces kako je opisano u tački 2.

Iznos jednokratnog bonusa po svakom prijatelju koji postane klijent Banke iznosi 1.500 RSD.

Više o paketima i naknadama >>>

Member Get Member predstavlja marketinški program „Pozovite prijatelja“ koji podrazumeva da klijenti Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) pozovu svoje kolege, prijatelje, porodicu i ostale poznanike (u daljem tekstu: prijatelje) da i oni postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Program). Program traje u periodu od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

 1. U okviru Programa preporuku mogu dati svi klijenti Banke koji imaju:
 • Otvoren tekući račun na koji primaju zaradu/platu, a koji su primili SMS/VIBER poruku sa linkom ka stranici za preporuku, koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke ili su se prijavili direktno sa sajta putem stranice za davanje preporuke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 • Plasiran kredit, a koji su primili SMS/VIBER poruku sa linkom ka stranici za preporuku, koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke ili su se prijavili direktno sa sajta putem stranice za davanje preporuke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 • Otvoren tekući račun, a da su pritom prepoznati i predloženi kao preporučioci od strane zaposlenih u ekspoziturama Banke

2. Preporuka će se smatrati uspešnom kada je:

(a) ostvarena za vreme trajanja Programa
(b) preporučeno fizičko lice koje:

 • ima minimum 18 godina na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom
 • uspostavi uspešan poslovni odnos sa Bankom odnosno otvori jedan od paketa tekućeg računa (Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prebaci zaradu u roku od tri meseca od datuma otvaranja računa

Pod zaradom se podrazumevaju uplate na tekući račun klijenta i koje podrazumevaju:
– Šifre u platnom prometu: 240-zarada, 245-penzija i 247
– Sve zarade koje se interno rasknjižavaju u Banci sa privremenih računa za plate

3. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice podnese zahtev na stranici za preporučene na koju je došlo preko jedinstvenog linka davaoca preporuke.

4. Iznos jednokratnog bonusa po svakom prijatelju koji postane klijent Banke iznosi 1.500 RSD.

Više o paketima i naknadama>>>

5. Bonus za uspešno ostvarenu preporuku se isplaćuje na tekući račun davaoca preporuke u mesecu koji sledi u odnosu na mesec u kom je preneta zarada novog klijenta/ preporučenog lica

6. Davalac preporuke i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe

7. U slučaju da davaoci preporuke preporuče istu osobu, tokom promotivnog perioda u okviru Programa, samo će onaj davalac preporuke preko čijeg jedinstvenog linka je preporučeno lice podnelo prvi zahtev na stranici za preporučene, a koje je otvorilo jedan od paketa tekućeg računa (Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prenelo zaradu u roku od 3 meseca od datuma otvaranja tekućeg računa u Banci imati isplaćen bonus. U slučaju bilo kakvog spora, Banka će imati diskreciono pravo u odlučivanju koji je davalac preporuke uspešno dao preporuku.

8. Preporučilac ne može biti isplaćen više puta na osnovu preporuke za istog klijenta

9. Konačnu odluku o uspešnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe

10. Banka ima pravo da u bilo kom trenutku:

(a) izvrši promene u Programu i/ili izmeni iznos bonusa sa drugom stavkom od jednake ili slične vrednosti
(b) promeni ove uslove i Program
(c) otkaže ili povuče Program

11. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.

Addiko Bank Srbija