Kredit za refinansiranje na 8 godina

U skladu sa preporukama Narodne banke Srbije, Addiko banka vam daje mogućnost da refinansirate svoje kreditne obaveze uz duži period otplate kredita – do 8 godina – i na taj način obezbedite nižu mesečnu ratu kredita.

Refinansiranje je omogućeno svim klijentima i neklijentima banke koji imaju kreditna zaduženja, a po osnovu gotovinskog kredita, kredita za refinansiranje ili drugog kredita, kao i kreditne kartice, koji su realizovani pre 18.03.2020. godine. Ovim kreditom nije moguće refinansirati obaveze po osnovu stambenog kredita ni dozvoljeni minus po tekućem računu.

Prednosti kredita

 • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate!
 • Bez troškova:
  • Obrade kreditnog zahteva
  • Povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
  • Izdavanja menice
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza
  (više informacija klikom na link)

Uslovi kredita

 • Dinarski kredit
 • Fiksna kamatna stopa
 • Prenos plate / penzije je obavezan
 • Iznos kredita – od 300.000 do 4.000.000 dinara, bez mogućnosti dodatnog keša (iznos kredita za refinansiranje ne može biti veći od preostalog neotplaćenog iznosa kredita koji je predmet refinansiranja)
 • Rok otplate – od 72 do 95 meseci
 • Nominalna kamatna stopa od 8,99%
 • Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije: 100 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa: 150 RSD
 • Kreditom je moguće refinansiranje svih i dela kreditnih obaveza
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate95 meseci
Mesečna rata14.750,53 RSD
Nominalna kamatna stopa (godišnja – fiksna)8,99%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*9,90%
Jednokrana naknada za obradu kredita  – 0%0 RSD
Naknada za vođenje kreditne partije (mesečno)100 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**150 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)1.401.300 RSD

*EKS je obračunat na dan 01.01.2021. godine sa dospećem prve rate 01.02.2021. godine
**Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci

 • Važeća lična karta
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene – potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca
 • Potvrde o ostatku duga ili validni Planovi otplate u drugim bankama

Banka zadržava pravo da od klijenata zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju boljeg sagledavanja kreditne sposobnosti.

Potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana sa primerom pravilno popunjenje potvrde koji možete naći klikom na link ovde

Pronađite vama najbližu ekspozituru ovde

Potrebno vam je još informacija?

Pozovite Addiko Kontakt centar, operateri su vam na raspolaganju svakog radnog dana i subotom od 08-20h, nedeljom od 09-14h.

Pozovite 0800 303 303

Addiko Bank Srbija