Kredit za refinansiranje na 8 godina

U skladu sa preporukama Narodne banke Srbije, Addiko banka vam daje mogućnost da refinansirate svoje kreditne obaveze uz duži period otplate kredita – do 8 godina – i na taj način obezbedite nižu mesečnu ratu kredita.

Refinansiranje je omogućeno svim klijentima i neklijentima banke koji imaju kreditna zaduženja, a po osnovu gotovinskog kredita, kredita za refinansiranje ili drugog kredita, kao i kreditne kartice, koji su realizovani pre 18.03.2020. godine. Ovim kreditom nije moguće refinansirati obaveze po osnovu stambenog kredita ni dozvoljeni minus po tekućem računu.

Prednosti kredita

 • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate!
 • Bez troškova:
  • Obrade kreditnog zahteva
  • Povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
  • Izdavanja menice
 • Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza
  (više informacija klikom na link)

Uslovi kredita

 • Dinarski kredit
 • Fiksna kamatna stopa
 • Prenos plate / penzije je obavezan
 • Iznos kredita – od 300.000 do 4.000.000 dinara, bez mogućnosti dodatnog keša (iznos kredita za refinansiranje ne može biti veći od preostalog neotplaćenog iznosa kredita koji je predmet refinansiranja)
 • Rok otplate – od 72 do 95 meseci
 • Nominalna kamatna stopa od 8,99%
 • Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije: 100 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa: 200 RSD
 • Kreditom je moguće refinansiranje svih i dela kreditnih obaveza
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate95 meseci
Mesečna rata14.750,53 RSD
Nominalna kamatna stopa (godišnja – fiksna)8,99%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*10,02%
Jednokrana naknada za obradu kredita  – 0%0 RSD
Naknada za vođenje kreditne partije (mesečno)100 RSD
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa**200 RSD
Ukupno za otplatu (glavnica + kamata)1.401.300 RSD

*EKS je obračunat na dan 01.07.2021. godine sa dospećem prve rate 01.08.2021. godine
**Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci

 • Važeća lična karta
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene – potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca
 • Potvrde o ostatku duga ili validni Planovi otplate u drugim bankama

Banka zadržava pravo da od klijenata zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju boljeg sagledavanja kreditne sposobnosti.

Potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana sa primerom pravilno popunjenje potvrde koji možete naći klikom na link ovde

Pronađite vama najbližu ekspozituru ovde

Potrebno vam je još informacija?

Obrada vaših kontakt-podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji pre sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 meseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu. Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti: https://www.addiko.rs/zastita-podataka.

Pozovite Addiko Kontakt centar, operateri su vam na raspolaganju svakog radnog dana i subotom od 08-20h.

Pozovite 0800 303 303

Addiko Bank Srbija