Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

 

Odobravamo vam dozvoljeno prekoračenje ukoliko se odlučite za neki od Addiko paketa tekućeg računa. Upoznajte se sa našom ponudom!

Uslovi za dozvoljeno prekoračenje:

 • Rok trajanja - 12 meseci
 • Maksimalni iznos - do visine jedne mesečne zarade/penzije
 • Nominalna kamatna stopa - 29% fiksno na godišnjem nivou
 • Kamatna stopa za nedozvoljeno prekoračenje - 39% na godišnjem nivou

Reprezentativni primer
Iznos kredita 30.000 RSD
Period otplate 12 meseci
Metod obračuna kamate proporcionalni metod
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 29%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 35,04%

 

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja  i ulaze u obračun efektivne kamatne stope          
Naknada za obradu zahteva  (1% od odobrenog iznosa) 300 RSD
Menica 50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD

 

Više informacija

Dokumentacija
 • Važeća lična karta
 • Zahtev ćete popuniti u banci
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene - potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere - penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca

 

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?