Veći iznos – manja
kamatna stopa!

Povoljno rešenje za velike planove

Što više novca uzmete, manja kamatna stopa za vas!

 Odgovor o odobrenju kredita dobijate u rekordnom roku, bez skrivenih troškova.

Uz Addiko keš kredit do 3.000.000 dinara:

01-kredit-3

Refinansirajte postojeće obaveze i zadržite isti iznos rate uz dodatni keš.

Uverite se kako se kamatna stopa značajno umanjuje izborom većeg iznosa kredita

Realizujte sve vaše planove koji dugo čekaju na ostvarenje!

Šta je potrebno da znate?

 • Keš kredit do 3.000.000 dinara sa rokom otplate do 71 mesec
 • Kamatna stopa se smanjuje povećanjem iznosa kredita
 • Obavezan prenos zarade
 • Mogućnost refinansiranja svih postojećih obaveza uz dodatni keš
 • Mogućnost ugovaranja osiguranja za pokrivanje različitih rizika
 • Bez troškova odobrenja, povlačenja izveštaja Kreditnog biroa i menica
 • Gotovinski kredit ili kredit za refinansiranje uz dodatni keš
 • Dinarski kredit sa varijabilnom kamatnom stopom
 • Iznos kredita od 30.000 do 3.000.000 RSD
 • Rok otplate – od 12 do 71 mesec
 • Nominalna kamatna stopa od 11,99% do 14,99%, EKS od 12,89%
 • Obavezan prenos zarade u roku od 60 dana od isplate kredita
 • Jednokratna naknada za obradu zahteva – 0 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje kreditne partije: 150 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje tekučeg računa: 150 RSD
 • Bez troškova povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa i izdavanja menice
 • Lična karta
 • Ukoliko želite da ubrzate proces odobrenja i isplate kredita, uz samo jednu posetu ekspozituri ponesite sa sobom sledeća dokumenta:
 • Za zaposlene –potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana
 • Za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca
Iznos kredita3.000.000 RSD
Rok otplate71 mesec
Mesečna rata59.200,54 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)11,99%
Efektivna kamatna stopa *12,89%
Ukupno za otplatu
(glavnica+kamata)
4.203.238,35 RSD
Mesečna naknada za vođenje
kreditne partije
150 RSD
Mesečna naknada za vođenje
tekućeg računa
150 RSD

*EKS je obračunat na dan 20.10.2023. godine sa dospećem prve rate 20.11.2023. godine.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Addiko Bank Srbija