Do odobrenja kredita za pola sata
ili gratis prva rata!

Podnesite zahtev za kredit u ekspozituri u iznosu do 1.000.000 dinara, ukoliko ne dobijete odgovor o odobrenju u roku od 30 minuta,

PRVU RATU PLAĆAMO MI!

ZANIMA ME

Šta dobijate?

U roku od 30 minuta od potpisivanja zahteva za kredit i ponude dobijate odgovor o odobrenju kredita.

Ukoliko ne dobijete odgovor banke u roku od 30 minuta, a kredit bude isplaćen, ne plaćate prvu ratu!

Isplata kredita u najkraćem roku ukoliko sa sobom ponesete svu potrebnu dokumentaciju iz priloga

Šta je potrebno da znate?

 • Keš kredit do 1.000.000 dinara sa rokom otplate do 71 mesec
 • Fiksna kamatna stopa
 • Obavezan prenos zarade
 • Mogućnost refinansiranja svih postojećih obaveza uz dodatni keš
 • Bez troškova odobrenja, povlačenja izveštaja Kreditnog biroa i menica
 • Državljanin ste Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji
 • Imate više od 25 godina u momentu podnošenja zahteva za kredit, a manje od 75 godina u trenutku otplate poslednje rate
 • Zaposleni ste na neodređeno minimum 3 meseca kod trenutnog poslodavca
 • Minimalna mesečna neto zarada 50 000 RSD
 • Obavezan je prenos zarade
 • Niste vlasnici firme (bilo koje pravne forme)
 • Obavezno je da imate mobilni telefon i e-mail adresu
 • U slučaju refinansiranja, obaveze se moraju refinansirati u potpunosti

*Ponuda važi od 28.08. do 31.10. 2023.

 • Lična karta
 • Ukoliko želite da ubrzate proces odobrenja i isplate kredita, uz samo jednu posetu ekspozituri ponesite sa sobom sledeća dokumenta:
 • Za zaposlene –potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana
 • Za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca
Iznos kredita600.000 RSD1.000.000 RSD
Rok otplate71 mesec71 mesec
Mesečna rata11.226,94 RSD18,711,57 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)*9,99% fiksna9,99% fiksna
Efektivna kamatna stopa **11,55%11,11%
Ukupno za otplatu
(glavnica+kamata)
797.113,26 RSD1.328.521,93 RSD
Mesečna naknada za vođenje
kreditne partije
150 RSD150 RSD
Mesečna naknada za vođenje
tekućeg računa
150 RSD150 RSD

*Nominalna kamatna stopa je od 9,99% do 15,49% i zavisi od kreditnog rejtinga.
**EKS je obračunat na dan 18.08.2023. godine sa dospećem prve rate 18.09.2023. godine.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">25. avgust 2023.</span></span>

Addiko Bank Srbija