Štednja u EUR – „Na dohvat ruke“

Ponuda više ne važi. Pogledajte ostale ponude za štednju u EUR.

Uslovi oročene devizne štednje – „Štednja na dohvat ruke“

  • Devizni štedni račun se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Devizne štedne račune banka otvara rezidentima i nerezidentima, a u svrhu polaganja deviznih sredstava na štednju
  • Kamatna stopa je fiksna (u % na godišnjem nivou) i zavisi od perioda oročenja
  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja i prenosi na račun po viđenju
  • U slučaju prekida oročenja pre isteka ugovorenog roka na depozit se primenjuje kamatna stopa za izdržanu ročnost (ukoliko se sredstva razoroče pre isteka prvog meseca, ne obračunava se kamata po viđenju)
  • Razoročenje nenamenskog depozita je bez naknade

Kamatne stope za „Štednju na dohvat ruke“

Period oročenja
6 meseci0,10% EKS=0,09%
9 meseci0,20% EKS=0,17%
12 meseci0,40% EKS=0,34%
24 meseca0,60% EKS=0,51%
36 meseci0,80% EKS=0,68%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

IZNOS DEPOZITA10.000 EUR
Period oročenja12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna)0,40%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)0,34%
Ukupan iznos kamate (bruto)36,89 EUR
Porez na kamatni prihod (15%)5,98 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata)10.033,91 EUR

EKS je obračunat na dan 10.02.2017.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".