Štednja u EUR – „Na dohvat ruke“

Ponuda više ne važi. Pogledajte ostale ponude za štednju u EUR.

Uslovi oročene devizne štednje – „Štednja na dohvat ruke“

  • Devizni štedni račun se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Devizne štedne račune banka otvara rezidentima i nerezidentima, a u svrhu polaganja deviznih sredstava na štednju
  • Kamatna stopa je fiksna (u % na godišnjem nivou) i zavisi od perioda oročenja
  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja i prenosi na račun po viđenju
  • U slučaju prekida oročenja pre isteka ugovorenog roka na depozit se primenjuje kamatna stopa za izdržanu ročnost (ukoliko se sredstva razoroče pre isteka prvog meseca, ne obračunava se kamata po viđenju)
  • Razoročenje nenamenskog depozita je bez naknade

Kamatne stope za „Štednju na dohvat ruke“

Period oročenja
6 meseci0,10% EKS=0,09%
9 meseci0,20% EKS=0,17%
12 meseci0,40% EKS=0,34%
24 meseca0,60% EKS=0,51%
36 meseci0,80% EKS=0,68%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

IZNOS DEPOZITA10.000 EUR
Period oročenja12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna)0,40%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)0,34%
Ukupan iznos kamate (bruto)36,89 EUR
Porez na kamatni prihod (15%)5,98 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata)10.033,91 EUR

EKS je obračunat na dan 10.02.2017.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija