Rentna štednja

Ponuda više ne važi. Pogledajte ostale ponude za štednju u EUR.

Uslovi rentne štednje u Addiko banci

  • Minimalni ulog 3.000 EUR
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
  • Obračun i pripis kamate se vrši mesečno i prenosi na račun po viđenju
  • Kamatna stopa je fiksna
  • Raspolaganje glavnicom je moguće po isteku oročenja
  • U slučaju prekida oročenja pre isteka ugovorenog roka, na depozit se primenjuje kamatna stopa po viđenju (važeća na dan raskida ugovora)

Kamatne stope za Rentnu deviznu štednju u EUR

Period oročenja6 meseci12 meseci24 meseca36 meseci
Nominalna kamatna stopa0,20%0,40%0,60%0,70%
Efektivna kamatna stopa0,17%0,34%0,51%1,60%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

IZNOS DEPOZITA10.000 EUR
Period oročenja12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna)0,40%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)0,34%
Ukupan iznos kamate (bruto)39,92 EUR
Porez na kamatni prihod (15%)5,97 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata)10.033,59 EUR

EKS je obračunat na dan 10.02.2017.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija