Rentna štednja

Ponuda više ne važi. Pogledajte ostale ponude za štednju u EUR.

Uslovi rentne štednje u Addiko banci

  • Minimalni ulog 3.000 EUR
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
  • Obračun i pripis kamate se vrši mesečno i prenosi na račun po viđenju
  • Kamatna stopa je fiksna
  • Raspolaganje glavnicom je moguće po isteku oročenja
  • U slučaju prekida oročenja pre isteka ugovorenog roka, na depozit se primenjuje kamatna stopa po viđenju (važeća na dan raskida ugovora)

Kamatne stope za Rentnu deviznu štednju u EUR

Period oročenja6 meseci12 meseci24 meseca36 meseci
Nominalna kamatna stopa0,20%0,40%0,60%0,70%
Efektivna kamatna stopa0,17%0,34%0,51%1,60%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

IZNOS DEPOZITA10.000 EUR
Period oročenja12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna)0,40%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)0,34%
Ukupan iznos kamate (bruto)39,92 EUR
Porez na kamatni prihod (15%)5,97 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata)10.033,59 EUR

EKS je obračunat na dan 10.02.2017.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mesečnu naknadu.

Paketi tekućih računa

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".