Oročena devizna štednja u GBP / AUD / CAD

Oročena devizna štednja u GBP / AUD / CAD

  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Minimalni ulog (depozit): 200 GBP/AUD/CAD
  • Visina kamatne stope zavisi od valute i perioda oročenja
  • Kamatna stopa je fiksna i izražena u % na godišnjem nivou (uz primenu komforne metode obračuna)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku perioda oročenja i prenosi na račun po viđenju
  • U slučaju prekida oročenja pre isteka ugovorenog roka na depozit se primenjuje kamatna stopa za izdržanu ročnost (ukoliko se sredstva razoroče pre isteka prvog meseca, ne obračunava se kamata po viđenju)

Kamatne stope po periodu oročenja i valuti

GBP/AUD/CAD
NKSEKS
1 mesec0,0%0,00%
3 meseca0,0%0,00%
6 meseci0,0%0,00%
12 meseci0,0%0,00%
24 meseca0,0%0,00%
36 meseca0,0%0,00%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Addiko Bank a.d. Beograd učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

Koristimo "cookies" kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb sajta.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".