Kredit „3 u 1“

Uzmete 280.000, a vratite 300.000 RSD

uz minimalnu dokumentaciju.

 

Dinarski kredit „3 u 1“

POČEV OD 12.12.2017. PONUDA VIŠE NIJE AKTUELNA. MOLIMO VAS POGLEDAJTE DINARSKI KEŠ KREDIT „2 u 1“

Uz Addiko keš kredit po vašoj meri uzmete 280.000, a vratite 300.000 RSD uz minimalnu dokumentaciju!

„3 u 1“ je dinarski gotovinski kredit sa varijabilnom kamatnom stopom i uz obavezan prenos plate. Sa jednim kreditom imate na raspolaganju sve 3 opcije: keš kredit, keš kredit uz refinansiranje dela obaveza ili kredit za refinansiranje uz dodatni keš.

Iznos mesečne rate za kombinacije iznosa i roka otplate kredita

 IZNOS KREDITAROK OTPLATE U GODINAMA
57810
250.0005.7074.5964.2513.785
500.00011.4159.1918.5027.569
750.00017.04613.70512.66811.265
1.200.00027.15021.79820.13517.882
 • Iznos: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: od 12 do 120 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: od 12,35%
 • Jednokratna naknada za obradu zahteva: 2%
 • Mesečna naknada za vođenje partije: 100 RSD
IZNOS KREDITA280.000 RSD
Rok otplate1 godina
Mesečna rata24.999,64 RSD
Nominalna kamatna stopa12,93%
Efektivna kamatna stopa*19,09%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 2%5.600 RSD
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije100 RSD (fiksno)
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)299.995,71 RSD

*EKS obračunat na dan 01.09.2017. godine sa dospećem prve rate 01.10.2017.

Nominalna kamatna stopa se sastoji od 6m Belibor-a, kao promenljivog dela i marže banke, kao fiksnog dela.

Referentna vrednost 6m Belibor-a utvrđena je na dan 30.06.2017. godine i iznosi 3,74% na godišnjem nivou.

 • Iznos: do 3.000.000 RSD
 • Period otplate: do 121 do 144 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: od 12,35%
 • Jednokratna naknada za obradu zahteva: 2%
 • Mesečna naknada za vođenje partije: 100 RSD
 • Iznos dodatne gotovine: do 10% od iznosa refinansiranih obaveza
IZNOS KREDITA1.200.000 RSD
Rok otplate12 godina
Mesečna rata16.868,61 RSD
Nominalna kamatna stopa13,50%
Efektivna kamatna stopa*15,04%
Jednokratna naknada za obradu kredita – 2%24.000 RSD
Mesečna nakanada za vođenje kreditne partije100 RSD (fiksno)
Ukupno za otplatu (glavnica+kamata)2.429.078,35 RSD

*EKS je obračunat na dan 01.09.2017. godine sa dospećem prve rate 01.10.2017

Nominalna kamatna stopa se sastoji od 6m Belibor-a, kao promenljivog dela i marže banke, kao fiksnog dela.

Referentna vrednost 6m Belibor-a utvrđena je na dan 30.06.2017. godine i iznosi 3,74% na odišnjem nivou.

Addiko banka Upravljajte ličnim finansijama

 • Odaberite keš kredit ili refinansirajte postojeće kreditne obaveze uz dodatni keš
 • Izaberite jedan od 4 datuma za dospeće rate kredita i na taj način uskladite vašu ratu sa primanjima

Addiko banka Smanjite troškove odobravanja kredita

 • Bez troškova povlačenja osnovnog izveštaja Kreditnog biroa
 • Bez troškova menice

Addiko banka Smanjite vreme provedeno u banci

 • Podnesite zahtev za kredit uz minimalnu dokumentaciju
 • Realizujte kredit bez obaveze odlaska u drugu banku za potvrdu o ostatku duga za refinansiranje

Želite kredit do čak 4.000.000 RSD?

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija