Reprogram poljoprivrednih kredita u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije

Datum objavljivanja obaveštenja: 14.10.2022. godine

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u porfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS“, br. 111/2022 od 07.10.2022.godine – u daljem tekstu: Odluka NBS) i u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliu poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Službenom glasniku RS” br. 5/2023, 24.01.2023) Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) Vas ovim putem obaveštava o mogućnosti reprograma kreditnih obaveza.

Ko može podneti zahtev za reprogram?

Zahtev za reprogram može podneti klijent Banke koji je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu Zakona kojim se uredjuju poljoprivreda i ruralni razvoj i to:

 1. Fizičko lice koje je nosilac komercijalanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu Zakona kojim se uredjuju poljoprivreda i ruralni razvoj
 2. Preduzetnik
 3. Pravno lice i to:
  • zemljoradnička zadruga sa najmanje 5 članova koji su upisani u registar kao nosioci ili članovi 5 različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u registar;
  • drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa Zakonom kojim se uredjuje računovodstvo

Dopunom Odluke NBS omogućeno je da Zahtev za reprogram mogu podneti i klijenti banke čija je osnovna delatnost otkup i skladištenje
voća i povrća.

Koje uslove je potrebno da ispunite?

Pravo na reprogram imaju klijenti Banke iz prethodnog stava, koji upute zahtev Banci u skladu sa Odlukom NBS, ukoliko su na dan 31.05.2022. godine ispunili SVE uslove:

 • da klijent nije u docnji duže od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se
  reprogram primenjuje
 • da klijent nije u statusu neizmirenja obaveza u Banci
 • da se potraživanje Banke prema klijentu ne smatra problematičnim kreditom

Šta je reprogram?

 • Reprogram je promena uslova pojedinačnog kredita, tako da Vam se omogućava grejs period u otplati svih Vaših obaveza prema Banci po tom kreditu u trajanju od 6 do 12 meseci u zavisnosti od Vaših potreba i podnetog Zahteva.
 • Banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu naplaćuje ugovorenu kamatu, a rok otplate tog kredita se produžava, tako da iznos anuiteta (periodična obaveza koja bi se plaćala po isteku grejs perioda) utvrđen u trenutku odobravanja reprograma, nije veća u odnosu na taj iznos u periodu pre realizacije reprograma.
 • Kredit koji je predmet reprograma je kredit koji je banka dala dužniku za obavljanje poljoprivredne delatnosti.
 • Uslovi otplate kredita dogovoreni odobravanjem reprograma (npr. kamata, dodatni kolateral i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za dužnika od prvobitno ili ranije ugovorenih uslova.
 • Ako Vam je banka odobrila reprogram u skladu sa ovom Odlukom NBS, smatra se da je kašnjenje u izmirenju Vaših obaveza prema Banci po osnovu kredita koji se reprogramira, prestalo da teče danom podnošenja Vašeg zahteva, a Vaše zaostale obaveze prema Banci utvrđuju se prema novom ugovorenom planu otplate.
 • Na Vaše obaveze po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u otplati obaveza (moratorijuma) reprogram se primenjuje tako da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda, nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.

Na koji način mogu podneti zahtev?

 1. Slanjem email-a na adresu moratorijum3@addiko.rs, uz popunavanje i slanje Zahteva za reprogram (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke), uz dostavljanje ažurnog izvoda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva iz Uprave za trezor osim ukoliko registrovana delatnost nije otkup i skladištenje voća u hladnjači u skladu s propisima.
 2. U ekspozituri Banke popunjavanjem Zahteva za reprogram (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke) uz dostavljanje ažurnog izvoda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva iz Uprave za trezor.
 3. Slanjem pošte, odnosno Zahteva za reprogram (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke), uz dostavljanje ažurnog izvoda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva iz Uprave za trezor na adresu Addiko Bank a.d. Beograd, Trgovačka 2, Beograd-Čukarica 11000, sa napomenom REPROGRAM poljoprivrednog kredita.

Koji su rokovi?

U roku od 30 dana od dana prijema Vašeg Zahteva, banka je dužna da donese

Odluku o Vašem zahtevu i o toj Odluci Vas obavesti.

Klijenti mogu podneti zahtev Banci najkasnije do 30. aprila 2023. godine.

Obrazac zahteva za reprogram kredita

Obrazac zahteva za reprogram kredita možete dobiti u najbližoj ekspozituri Banke ili zahtev možete preuzeti ovde.

Reprezentativni primer za kredit poljoprivrednika fizičko lice u slučaju reprograma – klijent plaća kamatu tokom grejs perioda i ne plaća glavnicu
Iznos kredita10.000 EUR
Ukupan rok otplate kredita84 meseca (pre primene grejsa)
84 meseca otplate + 6 meseci grejs perioda = 90 meseci
Nominalna kamatna stopa (VAR)6,75 + 6M Euribor*, varijabilna godišnja
Iznos rate pre grejs perioda897,09 EUR
Iznos rate nakon isteka grejs perioda894,07 EUR
Ukupna kamata bez grejs perioda2.538,06 EUR
Ukupna kamata sa grejs perioda2.578,05 EUR

* 6M Euribor iznosi 0,22% na dan 28.06.2022. godine i primenjuje se do 31.12.2022. godine.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">14. oktobar 2022.</span></span>

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija