Mastercard Business Debit kartica

Kartica za tekući račun

 • Međunarodna kartica vezana za tekući račun
 • Raspolaganje sredstvima sa računa do iznosa raspoloživog stanja
 • Plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji, inostranstvu i na internetu
 • Korisnik može da upotrebi karticu ukoliko na računu u trenutku transakcije ima račune (ima li potrebe da stoji)

Sigurna internet kupovina

 • Besplatna usluga koja osigurava najviši stepen sigurnosti prilikom plaćanja karticama na internetu.
 • Koristite ih na svim prodajnim mestima na internetu koja podržavaju sistem plaćanja putem Mastercard SecureCode.
 • Na sajtu Addiko Banke možete aktivirati uslugu Sigurna internet kupovina
MasterCard SecureCode addiko

Dnevni i četvorodnevni limiti potrošnje

Potrošnja svakog pojedinačnog korisnika kartice ograničena je limitima određenim od strane zakonskog zastupnika klijenta koji se definišu prilikom uručenja kartice.

Beskontaktno plaćanje

Addiko Srbija bankomat i transakcija Dovoljno je prisloniti karticu na beskontaktni POS uređaj ili bankomat i transakcija je obavljena.

Korisnik sam prislanja karticuKorisnik sam prislanja karticu uz beskontaktni POS uređaj bez potrebe da je predaje prodavcu.

za svaku kupovinu preko Za iznose do 3.000 dinara nije potrebno ukucavati PIN, dok je za svaku kupovinu preko 3.000din obavezan unos PIN-a.

Addiko Kupovina se naplaćuje samo jednomKupovina se naplaćuje samo jednom, bez obzira koliko puta se prisloni kartica tako da nema mogućnosti za višekratnu naplatu iste kupovine

PIN addiko kartica

Karticu uvek možete koristiti na klasičan način umetanjem ili provlačenjem uz autorizaciju PIN-om ili potpisom

business-debit-1-e1540996801713

Funkcionalne novine

 1. Beskontaktno plaćanje (na bazi principa NFC (eng. near field communication) tehnologije)
 2. Plaćanja na internetu
 3. Visok nivo sigurnosti za plaćanja na internetu putem ‘Addiko Sigurne internet kupovine‘, i Mastercard SecureCode sigurnosnih standarda

Dodatne novine

 1. Poseban i jedinstven vertikalni dizajn podataka na kartici

I dalje su na raspolaganju sve klasične funkcionalnosti kartice

 1. Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu
 2. Podizanje gotovine na Addiko bankomatima i bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu
 3. Ulaz u 24-časovnu samouslužnu zonu Addiko ekspozitura i drugih banaka

Koliko iznosi naknada ako korisnik plaća Mastercard Business Debit debitnom karticom na internetu i/ili u web shopovima?

 • Za dobitne kartice Addiko banka nije do sada naplaćivala nikakvu naknadu za transakcije na internetu, te neće ni sa uvođenjem izmena Mastercard Business Debit kartice.

Koliko me košta SMS prilikom autentifikacije transakcije na internetu?

 • SMS za autentifikaciju internet transakcija je besplatan.

Koliko iznosi naknada za podizanje gotovine novom debitnom karticom na bankomatu Addiko banke?

 • Addiko banka nije do sada naplaćivala naknadu za podizanje gotovine na svojim bankomatima, te neće ni uvođenjem nove debit Mastercard debitne kartice.

Koliko iznosi naknada za podizanje gotovine novom debitnom karticom na bankomatima drugih banaka?

 • Naknade u tarifniku ostaju nepromenjene.

Koliko sada iznosi godišnja članarina ili naknada za korišćenje Mastercard Business Debit debitne kartice?

 • Naknade u tarifniku ostaju nepromenjene.
 • Beskontaktno plaćanje (NFC – Near Field Communication) je bežična tehnologija koja radi na malim udaljenostima od samo nekoliko centimetara i to dodirom dva uređaja.
 • Dovoljno je prisloniti karticu na beskontaktni POS uređaj i transakcija je obavljena. Sami prislanjate karticu uz beskontaktni POS uređaj, bez potrebe da je predajete prodavcu.
 • Za iznose do 4.000 dinara nije potrebno ukucavati PIN, dok je svaku kupovinu iznad 4.000 dinara potrebno transakciju autorizovati PIN-om ili potpisom.
 • Kupovina se naplaćuje samo jednom, bez obzira koliko puta se prisloni kartica tako da nema mogućnosti za višekratnu naplatu iste kupovine
 • Karticu uvek možete koristiti na klasičan način umetanjem ili provlačenjem uz autorizaciju PIN-om ili potpisom
 • Nema redova, čekanja, kartica niti brojanja novca.

Napomena: Pre prvog korišćenja beskontaktnog plaćanja s novom karticom, potrebno je napraviti jednu uobičajenu transakciju koristeći PIN, bilo plaćanje na POS uređaju, podizanje gotovine ili upit stanja na bankomatu.

 • Besplatna usluga koja osigurava najviši stepen sigurnosti prilikom plaćanja karticama na internetu.
 • Ovim putem svaki korisnik kartice može potvrditi autentičnost transakcije, čime se bitno smanjuje mogućnost zloupotrebe kartica na internetu.
 • Korisnik Addiko kartice će tako, svaki put, prilikom plaćanja na internetu potvrditi banci svoj identitet upisivanjem sigurnosnih elemenata: PIN-a (broja koji sam definiše prilikom aktivacije usluge); i jednokratne lozinke SMS OTP (One Time Password) koji će primiti na svoj broj mobilnog telefona prilikom svakog plaćanja.
 • Klijenti karticu mogu sami registrovati za uslugu Sigurne internet kupovine pre prve transakcije za plaćanje Debit Mastercard karticom na web stranici Addiko banke https://sigurna-kupovina.addiko.rs Na ovom sajtu se mogu i ažurirati svi podaci koje je klijent definisao.
 • Klijentima će automatski, prilikom sprovođenja prve transakcije, biti ponuđeno registrovanje za uslugu Sigurne internet kupovine. Ukoliko se u tom trenutku ne registruju, biće im dozvoljeno sprovođenje samo te jedne započete transakcije bez registracije. Pre sledeće transakcije klijent će morati da se registruje na uslugu kako bi se transakcija mogla sprovesti.
 • Klijent se za uslugu Sigurne internet kupovine registruje  samo jednom.
 • Korisnik može vršiti plaćanja na stranicama trgovca koji nisu sertifikovani za Mastercard SecureCode, ali mogućnost za zloupotrebu je znatno veća jer takav trgovac ne ispunjava sigurnosne standarde obavezne za SecureCode, a ne postoji ni dodatna SMS autentifikacija samog korisnika prilikom sprovođenja transakcije.

Napomena: Zbog sigurnosnih razloga i u interesu klijenata aktivacija usluge ‘Addiko Sigurna internet kupovina’ je obavezna. Za ovu uslug je neophodno da Banka ima tačan broj mobilnog telefona jer je prilikom registracije neophodno uneti brij telefona koji je prijavljen Banci.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">31. oktobar 2018.</span></span>

I malom biznisu je potrebna velika podrška!

Online preliminarna ponuda kreditnih proizvoda, bez odlaska u banku.

Pošaljite upit

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija