Postanite Addiko klijent i budite nagrađeni

Addiko program „Pozovite prijatelja“ 

Došli ste na stranicu preko linka koji vam je poslao prijatelj, objave  prijatelja na društvenoj mreži ili ste dobili promotivni kod? 

Ostavite svoje podatke na formi u nastavku, uskoro ćemo vas pozvati i dogovoriti sastanak u najbližoj ekspozituri Addiko banke.

Otvorite jedan od paketa tekućeg računa i za to budite nagrađeni!

Program „Pozovite prijatelja“ namenjen je klijentima Addiko Bank a.d. Beograd i traje do 31.12.2023. godine.

Popunite formu da biste se prijavili za učešće

Obrada Vaših podataka o ličnosti, koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotrebe kontakt forme, je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude i slično). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.
Addiko Bank a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 7v, Beograd je rukovalac obrade podataka o ličnosti. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite da saznate više informacija o obradi Vaših podataka o ličnosti, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka/ ili kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka o ličnosti putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku:

 • Postojećim klijentima koji imaju otvoren paket tekućeg računa na koji redovno primaju zaradu
 • Korisnicima keš kredita
 • Klijentima koji imaju otvoren tekući račun u banci, a koji su prepoznati i predloženi od strane naših ekspozitura kao preporučioci.

Samo SMS/VIBER poruka poslata sa broja telefona koji je registrovan kod Banke, smatra se važećom registrovanom SMS porukom.

 1. SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni KOD. Klijent Banke može da prosledi SMS/VIBER poruku sa KOD-om svojim prijateljima, kolegama, porodici i ostalim poznanicima.
 2. SMS/VIBER poruka sadrži link ka stranici za preporuku. Klijent Banke može da prosledi svojim prijateljima jedinstveni link mailom ili da ga podeli na svom profilu na društvenim mrežama.
 3. Klijent banke može putem sajta direktno da pristupi stranici za preporuku i prosledi svojim prijateljima jedinstveni link mailom ili da ga podeli na svom profilu na društvenim mrežama.

Osoba koja je dobila SMS/VIBER poruku sa KOD-om od klijenta Banke i odlučila da otvori paket tekućeg računa (Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prebaci zaradu u Banku u roku od 3 (tri) meseca od otvaranja tekućeg računa u obavezi je da u trenutku otvaranja računa pokaže dobijenu SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke u ekspozituri kako bi potom bio nagrađen.

Osoba koja je dobila mail sa jedinstvenim linkom ili se prijavila preko objave na društvenoj mreži, odluči da otvori paket tekućeg računa (Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prebaci zaradu u Banku u roku od 3 (tri) meseca od otvaranja tekućeg računa, uslov je da bude nagrađen.

Iznos bonusa zavisi od otvorenog paketa tekućeg računa i to:

Addiko Srebrni paket – 2.700 RSD
Addiko Zlatni paket – 2.300 RSD
Addiko Platinasti paket – 3.800 RSD

Više o paketima i naknadama >>>

Member Get Member predstavlja marketinški program „Pozovite prijatelja“ koji podrazumeva da klijenti Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) pozovu svoje kolege, prijatelje, porodicu i ostale poznanike (u daljem tekstu: prijatelje) da postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Program). Program traje u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

1.U okviru Programa preporuku mogu dati svi klijenti Banke koji imaju:

 • Otvoren tekući račun preko koga primaju zaradu/platu, a koji su primili SMS/VIBER poruku sa linkom ka stranici za preporuku, koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke ili su se prijavili direktno sa sajta putem stranice za davanje preporuke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 • Plasiran kredit, a koji su primili SMS/VIBER poruku sa linkom ka stranici za preporuku, koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke ili su se prijavili direktno sa sajta putem stranice za davanje preporuke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 • Otvoren tekući račun, a da su pritom prepoznati i predloženi kao davaoci preporuke od strane zaposlenih u ekspoziturama Banke

2. Preporuka će se smatrati uspešnom kada je:

(a) ostvarena za vreme trajanja Programa
(b) preporučeno fizičko lice koje:

 • ima minimum 18 godina na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom
 • uspostavi uspešan poslovni odnos sa Bankom odnosno otvori jedan od paketa tekućeg računa (Addiko Srebrni, Zlatni, Platinasti) i prebaci zaradu u roku od tri meseca od datuma otvaranja računa

Pod zaradom se podrazumevaju uplate na tekući račun klijenta i koje podrazumevaju:
– Šifre u platnom prometu: 240-zarada, 245-penzija i 247
– Sve zarade koje se interno rasknjižavaju u Banci sa privremenih računa za plate

3. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice podnese zahtev na stranici za preporučene na koju je došlo preko jedinstvenog linka davaoca preporuke.

4. Bonus zavisi od otvorenog paketa tekućeg računa i to:

Addiko Srebrni paket – 2.700 RSD
Addiko Zlatni paket – 2.300 RSD
Addiko Platinasti paket – 3.800 RSD

Više o paketima i naknadama>>>

5. Bonus za uspešno ostvarenu preporuku se isplaćuje na tekući račun preporučenog klijenta u mesecu koji sledi u odnosu na mesec u kom je preneta zarada preporučenog klijenta

6. Davalac preporuke i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe

7. Davalac preporuke ne može biti isplaćen više puta na osnovu preporuke za istog klijenta

8. Konačnu odluku o uspešnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe.

9. Banka ima pravo da u bilo kom trenutku:

(a) izvrši promene u Programu i/ili izmeni iznos bonusa sa drugom stavkom od jednake ili slične vrednosti
(b) promeni ove uslove i Program
(c) otkaže ili povuče Program

10. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.

Addiko Bank Srbija