MasterCard

MasterCard debitna platna kartica

Debit MasterCard je debitna platna kartica koja je vezana za Vaš EUR devizni tekući račun.

Koristite je za

 • plaćanje na prodajnim mestima na kojima je istaknuta oznaka MasterCard u zemlji i inostranstvu
 • rezervaciju hotela, karti za putovanja, rent-a-car, kupovinu u e-shoppovima.
 • podizanje novca na bankomatima
 • MO/TO transakcije (kataloške i telefonske porudžbine)
 • transakcije na Internetu

Limiti potrošnje

Vrsta i visina limita

Bankomati

Bankomati + POS uređaji

Dnevni

4-dnevni

Dnevni

4-dnevni

Iznos EUR

Br. Tr.

Iznos EUR

Br. Tr.

Iznos EUR

Br. Tr.

Iznos EUR

Br. Tr.

Standard

1.000

5

4.000

20

2.000

12

6.000

30

VIP*

5.000

25

20.000

100

10.000

60

30.000

150

* Zahtev za odobrenje VIP limita korisnik podnosi u ekspozituri Banke

Omogućava Vam
 • raspolaganje sredstvima na eurskom deviznom računu 24 časa dnevno, svih 365 dana u godini
 • plaćanje robe i usluga u evro zoni, bez naknade za konverziju
 • bezbednost plaćanja, koju omogućava integrisani čip na kartici
 • pregled svih troškova na mesečnom nivou

 

Raspoloživi iznos
 • Potrošnja je ograničena raspoloživim iznosom
 • Raspoloživi iznos = stanje na Vašem deviznom računu u EUR -  30 evra (minimalni iznos depozita)
 • Sva plaćanja terete Vaš devizni račun u evrima, bez obzira na valutu u kojoj je plaćanje obavljeno.
 • Transakcije u zemlji obavljene u dinarima zadužuju Vaš EUR devizni račun koristeći kupovni kurs za devize (EUR)

 

Sigurnost
 • Sadrži čip, koji omogućava visok nivo zaštite informacija
 • Na svim prodajnim mestima opremljenim čip kompatibilnim POS terminalima obavezno je korišćenje PIN koda
Dodatne kartice
 • Važnost MasterCard kartice je tri godine
 • Na Vaš zahtev mogu se izdati dodatne kartice licima koje ste pre toga opunomoćili za raspolaganje sredstvima sa Vašeg deviznog EUR računa
 • Sve transakcije načinjene dodatnim karticama terete Vaš devizni račun

Sve informacije vezane za poslovanje sa platnim karticama možete dobiti pozivanjem našeg Addiko Kontakt centra na broj 0800 303 303.
U slučaju gubitka ili krađe kartice, molimo Vas da odmah pozovete broj 011 / 222 7 444 koji Vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno.

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?