Devizna štednja

Devizna štednja u Addiko banci

 

Nudimo vam mogućnost polaganja devizne štednje u različitim valutama: EUR (evro), USD (američki dolar), AUD (australijski dolar), CAD (kanadski dolar) i GBP (britanska funta).

Oročena devizna štednja

Oročena devizna štednja u EUR

Kamatna stopa je fiksna. Po isteku perioda oročenja obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun po viđenju. Oročavaju se sredstva samo u EUR. Minimalni ulog je 100 EUR.

Oročena devizna štednja u USD

Oročavaju se sredstva samo u USD. Minimalni ulog je 200 USD. Obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun po viđenju, sve po isteku perioda oročenja. Kamatna stopa je fiksna.

Oročena devizna štednja u GBP / AUD / CAD

Minimalni ulog (depozit): 200 GBP/AUD/CAD. Kamatna stopa je fiksna. Obračun i pripis kamate se vrši po isteku perioda oročenja i prenosi na račun po viđenju. U slučaju prekida oročenja pre isteka ugovorenog roka na depozit se primenjuje kamatna stopa za izdržanu ročnost.

Devizna štednja u EUR - "Na dohvat ruke"

Kamatna stopa je fiksna i zavisi od perioda oročenja. Oročavaju se sredstava u EUR. Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja i prenosi na račun po viđenju. U slučaju prekida oročenja pre isteka ugovorenog roka na depozit se primenjuje kamatna stopa za izdržanu ročnost. Razoročenje nenamenskog depozita je bez naknade.

Rentna štednja

Oročena štednja sa kojom svakog meseca ostvarujete dodatni prihod. Obračun i pripis kamate vrši se mesečno na vaš devizni račun po viđenju, tako da svakog meseca možete podići kamatu. Raspolaganje glavnicom je moguće po isteku roka oročenja.

Ostala devizna štednja

Nevezana štednja

Sredstva su vam uvek dostupna. Štednja je isključivo u valuti EUR, sa minimalnim ulogom od 500 EUR. Obračun i pripis kamate vrši se mesečno, proporcionalnim metodom. Ukoliko iznos štednje padne ispod 500 evra , banka će na iznos depozita primeniti kamatnu stopu  za štednju po viđenju.

Addiko dečija štednja

Račun se otvara na ime deteta u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. Minimalni ulog je 10EUR, a maksimalni iznos je 20.000EUR. Kamatna stopa je fiksna. Sredstva su vam uvek dostupna.

 

Pronađite štednju koja Vam najviše odgovara u ponudi Addiko Bank a.d. Beograd.

Da li su vam informacije na stranici korisne?